Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Cristin 2.0 – Hvor står vi og hva skjer videre? CRIStins oppstartseminar for NVI-rapporteringen 13. oktober 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Cristin 2.0 – Hvor står vi og hva skjer videre? CRIStins oppstartseminar for NVI-rapporteringen 13. oktober 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Cristin 2.0 – Hvor står vi og hva skjer videre? CRIStins oppstartseminar for NVI-rapporteringen 13. oktober 2014

2 Agenda Digital strategi med fokus på Cristin-systemet Cristin 2.0 – Innhold og planer Cristin 2.0 – Nytt brukergrensesnitt Visning av skisser/prototyp Planer for brukermedvirkning

3 Digital strategi

4 Netlife Research

5 Svakheter i kravspesifikasjon Formål, brukergrupper, brukeroppgaver, mål Funksjonell og teknisk spesifikasjon Design- spesifikasjon For bred For spesifikk Finnes ikke

6 Hva sa brukerne? ”Nyttig – men vond å bruke.” ”CristINN og ikke CristUT. Å vise ting i Cristin er ekstremt tungvint. ” ”Cristin kan gi tid til forskning og det er den viktigste tingen forskningen trenger.” ”Det er kjempevanskelig å hente ut informasjon. Bortimot umulig.” ”Forskningen skal være synlig der hvor det prioriteres og tas beslutninger.” ”Jo mer vi kan hente fra Cristin- systemet, jo bedre for oss.” ”Oppmerksomheten bør vris mot et hjelpe- og støtteverktøy for forskerne.”

7 Konsept for Cristin 2.0 Arkivskap + Oppdagelsesreise Cristin sitter på store mengder data om norsk forskning som hittil ikke har blitt presentert på en måte som er forståelig og attraktiv for brukerne. Brukerne etterspør en enkel måte å finne informasjon. Brukerne ønsker både oversiktsbilde og å kunne dykke dypere inn i dataene. Brukerne også i større grad å kunne se sammenhenger.

8 Mål for Cristin 2.0 Synliggjøre offentlig finansiert norsk forskning nasjonalt og internasjonalt Forenkle hverdagen for forskere og forskningsinstitusjoner Forbedre beslutningsgrunnlaget for forskningsstrategier på alle nivåer

9 Cristin 2.0 - Innhold og planer

10 Prosjekter Resultater Person- profiler Org.- enheter Innhold i CRIStin 2.0 PersonregisterInstitusjonsregister

11 SPREK Datatilsynet Personvern- ombud Mattilsynet Forskningsrådet EU/ERC Andre finansiører Regionale midler Institusjoners lokale IT-systemer (forskningsstøtte, websider, styringsinformasjon, økonomisystemer, …) Prosjekter Person- profiler Resultater Org.- enheter Forsknings- infrastruktur Person- register Tjenester for gjenbruk av data Institusjons- register Andre Formelle godkjenninger Finansiører Integrasjon med andre organisasjoner ?

12 Mål: Sette institusjonene i stand til selv å ta ut mye statistikk og rapporter Gi CRIStin bedre verktøy for å lage felles statistikk og rapporter og levere på spesialbestillinger http://www.tableausoftware.com/ Statistikk og rapporter

13 Tidsplan for videreutvikling Prosjektkatalogen for helse Alle visningssider Søketjeneste Redigere forskerprofil Registrere publikasjoner Administrasjon NVI kontroll/godkj Import bibl.data Dagens CRIStin CRIStin 2.0 Primo 2015? (Kollisjon NVI-rapp?) Medio 2015?Medio 2016?2017

14 Nå fokus på helseprosjekter Helseforetakene vil bruke CRIStin som basis i felles forskningsadministrativt system Mål: Få oversikt over egen forskning Integrasjon med SPREK lenge planlagt Mål: Oversikt over kliniske intervensjonsstudier – info til pasienter Har ventet på ny versjon av SPREK, nå har vi re-startet arbeidet Dialog med FHI/biobankene Ønsker å hente REK-data om biobanker via CRIStin Relevant for alle helserelaterte prosjekter – ikke bare helseforetakene

15 Ikke-funksjonelle mål Ikke-funksjonelle mål for systemet + mål for utviklingsprosessen Et intuitivt og brukervennlig system Sterk kritikk i dag, og vektlagt i spesifikasjonene fra 2010 Smidig utvikling - Jevnlige leveranser Fjerne opplevelsen av at det ikke skjer noe Kortest mulig tid med funksjonalitet delt på to versjoner av CRIStin Viktigst for forskerne. De er flest og de bruker systemet sjelden Lansering av funksjonalitet som støtter en hel arbeidsprosess Alltid lansere noe med tydelig verdi for brukerne

16 Tidsplan knyttet til brukerverdi Prosjektkatalogen for helse Alle visningssider Søketjeneste Redigere forskerprofil Registrere publikasjoner Administrasjon NVI kontroll/godkj Import bibl.data Nytt system for alle som kun vil søke og se Nytt system for alle forskere Nytt system også for administratorer

17 Cristin 2.0 – Nytt interaksjonsdesign og ny grafisk profil

18

19 Prinsipp (utdrag)…som i praksis betyr Alt skal gjenbrukes Vi gjør arbeidsdagen til forskere og andre brukergrupper enklere. Alt i Cristin skal kunne gjenbrukes i profiler, rapporter, presentasjoner og hos andre nettsteder. Vi fokuserer på kjerneområdene. Vi hjelper andre organisasjoner og systemer å bygge egne løsninger med vårt innhold. Vi lærer av brukerne våre Det er enkelt å få ting til å se enkelt ut. Å gjøre noe enkelt å bruke er mye vanskeligere. Vi finner ut hva brukerne trenger før vi lager noe. Vi tester ofte og snakker med de viktigste brukerne våre. Samtidig vet vi at det brukerne sier de har behov for, ikke alltid er det de faktisk trenger. Vi gjør fortløpende forbedringer basert på analyse av statistikk og det brukerne virkelig trenger. Vi gjør forskningsdata enkelt å forstå Sammenhengene mellom dataene visualiseres. Vi viser frem innholdet og gjør det enkelt for brukerne å forstå sammenhenger. Det skal være enkelt å hente ut og enkelt å bruke.

20 Demo av prototyp

21 Utfordringer Forventningsstyring Mange ser potensialet, vil ha effekt raskt! Datakvalitet Synlige data = synlige svakheter, (men søketjenesten er et verktøy for å rydde) Finansiering

22 Brukermedvirkning

23 Brukermedvirkning i ulike faser Oppstart: Innspill til spesifikasjon, Bidra til å prioritere Utvikling: Veivalg, Prioritering, Demo,Testing Kvalitetssikring: Brukertesting, Betatest Drift: Innspill til nye versjoner, Ønsker om forbedret funksjonalitet Mål: Sikre kvalitet og relevans i leveransene

24 Metoder Workshops Nettbaserte brukertester Innsendte ønsker via nettskjema Brukerstøttesaker Tilbakemelding etter demo Evalueringer etter møter/rapportering Spørreskjemaer Intervjuer 1:1

25 Brukerpool Vi trenger brukere fra ulike målgrupper Forskere, kunstnere, ledere, administratorer Motiverte til å delta, gir god respons ved henvendelser Institutt, Helse, UH Bygger opp en pool av brukere som vi kan kontakte

26 Nettbasert brukertesting E-post til brukere, link til program der man får se skjermbilder og får oppgaver Kan teste ut førsteinntrykk fra brukere Finner brukere det de leter etter? Få rask feedback på layout og design før vi implementerer eller oppdaterer Er nettstedets innhold godt strukturert?


Laste ned ppt "Cristin 2.0 – Hvor står vi og hva skjer videre? CRIStins oppstartseminar for NVI-rapporteringen 13. oktober 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google