Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høstkonferansen 2014 Kløveråsenseminaret

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høstkonferansen 2014 Kløveråsenseminaret"— Utskrift av presentasjonen:

1 Høstkonferansen 2014 Kløveråsenseminaret
Velferdsteknologi som støtte til personer med demens og deres pårørende Høstkonferansen 2014 Kløveråsenseminaret Torhild Holthe Forsker, ergoterapispesialist i eldres helse, MSc

2 Eksempler på bruk og nytte
Maria traktet kaffe Gunn ville se hotell Cæsar Sverre prøvde en ny mobiltelefon

3 Velferdsteknologi (VT)
”… teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon” NOU 11:2011

4 NOU 11:2011 Trygghets- og sikkerhetsteknologi
Komfyrvakt, fallalarm, sensorer Kompensasjons- og velværeteknologi Klimakontroll, GPS-sporing, husholdningsapp., syns-/hørselshj.m., tidsansvisere/dagsplan, medisindosetter Teknologi for sosial kontakt Bildetelefon, Paro, sosiale medier, Teknologi for behandling og pleie PC med berøringsskjerm og kamera for kommunikasjon med helsepersonell, helsedagbok og IP, biosensorer

5 Påstand ” Vi antar at tekniske hjelpemidler kan ha en større verdi for yngre personer med demens sammenlignet med eldre, som ikke har tatt del i den teknologiske utviklingen på samme måte. ” Fra ”Glemsk men ikke glemt” s.62 Sosial- og helsedirektoratet 2007

6 Fagrapport om velferdsteknologi
Velferdsteknologi og tjenesteutvikling MÅ gå hånd i hånd…. Innovasjonspådriver i kommunene Hva kreves av omstillingsevne for oss som er involverte?

7 Morgendagens omsorg, Meld.St.29 (s.110)
IKT i kommune-forvaltningen NAV hjelpe-midler Velferds-teknologi IKT i helse Telemedisin

8 Hva gjør de i våre naboland?

9 Danmark: innsatsområder
Forflyttingsroboter Spiseroboter Vasketoaletter Bedre bruk av hjelpemidler Strategi for digital velferd – digitalisering av den off. sektor. Målet er å få en mer sammenhengened eog effektiv service, med borgerne som aktive medspillere. Bedre arbeidsmiljø m/ Mere interessante oppgaver og vekst og innovasjon. Stramme øk rammer: «Dersom tjenesten kan utføres av velferdsteknologi og til like god kvalitet, skal den det!»

10 Sverige - satsingområder
Teknik för äldre Prosjekt med mange mindre prosjekter, bl.a. digitalt nattilsyn og giraffen Digitalt nattilsyn testes nå i Risør kommune, Produkt og tjenesteutvikling Informasjon Tilgjengelighet i boende Visningsmiljøer

11 Vanlige spørsmål fra pårørende
Hva finns? Hvem kan hjelpe? Hvordan gå frem for å få tak i hjelpemidler?

12 Støtte til egenomsorg og pleie

13 Innhold i og mestring av hverdagen

14 Hva er demens? En fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer som vanligvis opptrer i høy alder  Vanlige symptomer er hukommelsessvikt, sviktende handlingsevne, sviktende språkfunksjon, personlighetsforandringer og endring av atferd Ca personer har en demenssykdom, og antallet vil dobles i 2040 Forekomst år er 17 %, og 90 år+ er 40 % Omtrent 80 % av beboere i sykehjem har demens Betydelige konsekvenser for pårørende, noe som betyr at mellom og personer er berørt (http://www.helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/omsorgstjenester/demens/Sider/default.aspx)

15 Vanlige hverdagsproblemer
Personer med demens Pårørende Finne igjen ting TV, slå på/av, kanaler Bruke mobiltelefon Lese klokka Huske avtaler, gjøremål, medisin Låse døra når går ut Finne veien utendørs når en er sliten Engstelig for å være alene Humørsvingninger Passivitet Gjentatte spørsmål Telefoner på jobben Rolleendring Være pådriver Føler seg alene med ansvaret Føler seg ensom

16 Satsing på velferdsteknologi
Bestemme over og mestre egen hverdag Støtte og avlaste pårørende Effektive løsninger for personalet Trygge hjem – slik at vi kan bo trygt hjemme Brukervennlige produkter personer – omgivelser - produkter

17 Hvordan holde oss oppdatert?
Visningsmiljøer Informasjon og brosjyrer Websider Utstillinger Kurs Hvordan få vite hva som finns av hjelpemidler som er aktuelle for personer med demens? Mange pårørende i yngre-prosj beklaget at de ikke hadde fått vite om produkter tidligere.

18 Hvem kan hjelpe? Kommuneergoterapeuten Demensteam /-koordinator
Hjemmetjenesten Pårørende Vaktmester Andre? I dag har vi ingen infrastruktur på hvordan tjenester kan rigges – hva med implementering, oppfølging og support?

19 MedLex (2014): Enklere hverdag med velferdsteknologi
Identifisere problem Identifisere behov Identifisere aktuelle produkter og løsninger MedLex (2014): Enklere hverdag med velferdsteknologi

20 Hvordan gå fram for å få tak i hjelpemidler?
Hvem er brukeren, hva og hvordan? Kjennskap til brukeren Hva finns og hvordan fungerer det? Kunnskap om hjelpemidler Matche produkt til bruker Brukerbehov og skreddersøm Hva finns av teknologi – hva er mulig – hva må bruker evt. kjøpe selv og hva kan søkes via NAV. Hvilke produkter kan anbefales og for hva. Hva er potensialet i produktene til å møte behovene/skreddersys til denne brukeren? Hvem er brukeren? Hva er problemet? Hvilke ressurser har han/hun og familien? Hvordan kan vi best møte hans/hennes problemer? Kan noe gjøres med omgivelsene eller kan anskaffelse av VT være en løsning?

21 GPS: Vi må rigge …… Produktet Tjenesten Valg av produkt
Batterikapasitet Laderutiner Motivere bruker Lære opp pårørende Lære opp andre hjelpere Hvem sjekker at GPS er ladet ? Hvem passer på at GPs blir med bruker ut? Hvem skal lokalisere? Hvem skal rykke ut? Velge hvor alarm skal gå Hvem gir support?

22 GPS – Trygge spor «Lokaliseringsteknologi»
Kjøpe selv eller låne av kommunen? Hvem skal lokalisere? Hvem skal ha det praktiske ansvaret med lading ol? Global positioning System – Består av en GPS-enhet som inneholder GPRS pg GSM. Den må lades regelmessig avhengig av batterikapasitet. Bordlader eller ledning. Ofte må brukeren ha hjelp til å lade enheten, og for å huske å ta den med seg ut. Hver bruker må ha et abonnement, med en egen brukerside, der gps konfigureres. Man bestemmer hvilke funksjoner som skal gjelde for personen, man kan sette opp et elektronisk gjerde, og man bestemmer hvem varsling skal gå til osv. For å lokalisere en person, må enheten ha både satelittdekning og mobildekning. Lokalisering skjer ved at man enten ringer til simkortet i gps-enheten og får opp en sms med kartreferanse på hvor personen befinner seg. Eller – man kan logge seg inn på en pc, og se på et kart hvor enheten befinner seg. Nå det vurderes GPs som tiltak til en bruker er det mange spørsmål som melder seg, og da dere – for å få hjelp til dette – laste ned skjemaet her…

23 Verktøy - vurdering av GPS

24 Problemanalyse Hva er problemet? Hva skjer? Hvor skjer det?
Når skjer det? Under hvilke omstendigheter skjer det? Hvordan skjer det? Hvor ofte skjer det? Hvorfor tror du det skjer? Hva opplever personen med demens, og hva opplever pårørende? Hvilke perspektiver kan skisseres? Er det situasjoner da problemet ikke er til stede? Hva er forskjellen på disse situasjonene? 11. Er situasjonen der problemet oppstår lagt til rette på noen måte?

25 Identifisere behov for hjelpemiddel
Hvordan arter hverdagen seg med en demensdiagnose? Hva er det ”opplevde behovet”? Kartlegge problem, behov, vaner, preferanser, ressurser hos bruker og pårørende Kartlegge teknologierfaring, om personen har Internett f.eks. Intervju med både person med demens og deres pårørende

26 Hvordan skal vi organisere tjenestene?
Hver kommune må selv bestemme Støtteteam – med kompetanse på IKT hjelpemidler & velferdsteknologi matche produkt/løsning til bruker opplæring og oppfølging veilede kolleger support

27 Velferdsteknologi er ingen «quick fix»
Tilgang til velferdsteknologi og hjelpemidler kan muliggjøre mestring i hverdagen for brukeren, og være til avlastning og støtte for pårørende Ansatte MÅ engasjere seg – følge opp og rapportere videre dersom noe er feil, eller dersom produkter ikke lenger brukes Dialog og samarbeid

28 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Høstkonferansen 2014 Kløveråsenseminaret"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google