Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høstkonferansen 2014 Kløveråsenseminaret Torhild Holthe Forsker, ergoterapispesialist i eldres helse, MSc Velferdsteknologi som støtte til personer med.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høstkonferansen 2014 Kløveråsenseminaret Torhild Holthe Forsker, ergoterapispesialist i eldres helse, MSc Velferdsteknologi som støtte til personer med."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høstkonferansen 2014 Kløveråsenseminaret Torhild Holthe Forsker, ergoterapispesialist i eldres helse, MSc Velferdsteknologi som støtte til personer med demens og deres pårørende

2 Maria traktet kaffe Gunn ville se hotell Cæsar Sverre prøvde en ny mobiltelefon Eksempler på bruk og nytte

3 Velferdsteknologi (VT) ”… teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon” NOU 11:2011

4 NOU 11:2011 Trygghets- og sikkerhetsteknologi – Komfyrvakt, fallalarm, sensorer Kompensasjons- og velværeteknologi – Klimakontroll, GPS-sporing, husholdningsapp., syns- /hørselshj.m., tidsansvisere/dagsplan, medisindosetter Teknologi for sosial kontakt – Bildetelefon, Paro, sosiale medier, Teknologi for behandling og pleie – PC med berøringsskjerm og kamera for kommunikasjon med helsepersonell, helsedagbok og IP, biosensorer

5 ” Vi antar at tekniske hjelpemidler kan ha en større verdi for yngre personer med demens sammenlignet med eldre, som ikke har tatt del i den teknologiske utviklingen på samme måte. ” Fra ”Glemsk men ikke glemt” s.62 Sosial- og helsedirektoratet 2007 Påstand

6 Velferdsteknologi og tjenesteutvikling MÅ gå hånd i hånd…. Innovasjonspådriver i kommunene Hva kreves av omstillingsevne for oss som er involverte? Fagrapport om velferdsteknologi

7 IKT i kommune- forvaltningen NAV hjelpe- midler Velferds- teknologi IKT i helse Morgendagens omsorg, Meld.St.29 (s.110) Tele medi sin

8 Hva gjør de i våre naboland?

9 Danmark: innsatsområder Forflyttingsroboter Spiseroboter Vasketoaletter Bedre bruk av hjelpemidler

10 Sverige - satsingområder Teknik för äldre 2010 - 2013 Prosjekt med mange mindre prosjekter, bl.a. digitalt nattilsyn og giraffen

11 Vanlige spørsmål fra pårørende Hva finns? Hvem kan hjelpe? Hvordan gå frem for å få tak i hjelpemidler?

12 Støtte til egenomsorg og pleie

13 Innhold i og mestring av hverdagen

14 Hva er demens? En fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer som vanligvis opptrer i høy alder Vanlige symptomer er hukommelsessvikt, sviktende handlingsevne, sviktende språkfunksjon, personlighetsforandringer og endring av atferd Ca. 70 000 personer har en demenssykdom, og antallet vil dobles i 2040 Forekomst 80-84 år er 17 %, og 90 år+ er 40 % Omtrent 80 % av beboere i sykehjem har demens Betydelige konsekvenser for pårørende, noe som betyr at mellom 250 000 og 300 000 personer er berørt (http://www.helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/omsorgstjenester/demens/Sider/default.aspx)

15 Vanlige hverdagsproblemer Personer med demens Finne igjen ting TV, slå på/av, kanaler Bruke mobiltelefon Lese klokka Huske avtaler, gjøremål, medisin Låse døra når går ut Finne veien utendørs når en er sliten Engstelig for å være alene Pårørende Humørsvingninger Passivitet Gjentatte spørsmål Telefoner på jobben Rolleendring Være pådriver Føler seg alene med ansvaret Føler seg ensom

16 Satsing på velferdsteknologi Bestemme over og mestre egen hverdag Støtte og avlaste pårørende Effektive løsninger for personalet Trygge hjem – slik at vi kan bo trygt hjemme Brukervennlige produkter personer – omgivelser - produkter

17 Hvordan holde oss oppdatert? Visningsmiljøer Informasjon og brosjyrer Websider Utstillinger Kurs http://helsekompetanse.no/fagnett-demens

18 Hvem kan hjelpe? Kommuneergoterapeuten Demensteam /-koordinator Hjemmetjenesten Pårørende Vaktmester Andre? I dag har vi ingen infrastruktur på hvordan tjenester kan rigges – hva med implementering, oppfølging og support?

19 MedLex (2014): Enklere hverdag med velferdsteknologi

20 Hvem er brukeren, hva og hvordan? Kjennskap til brukeren Hva finns og hvordan fungerer det? Kunnskap om hjelpemidler Matche produkt til bruker Brukerbehov og skreddersøm Hvordan gå fram for å få tak i hjelpemidler?

21 GPS: Vi må rigge …… Produktet Valg av produkt Batterikapasitet Laderutiner Motivere bruker Lære opp pårørende Lære opp andre hjelpere Tjenesten Hvem sjekker at GPS er ladet ? Hvem passer på at GPs blir med bruker ut? Hvem skal lokalisere? Hvem skal rykke ut? Velge hvor alarm skal gå Hvem gir support?

22 GPS – Trygge spor «Lokaliseringsteknologi» Kjøpe selv eller låne av kommunen? Hvem skal lokalisere? Hvem skal ha det praktiske ansvaret med lading ol?

23 Verktøy - vurdering av GPS http://www.sintef.no/upload/Velferdsteknologi/Skjema%20for%20vurdering%20av%20lokaliseri ngsteknologi%20brukt%20i%20kommunal%20helsetjeneste.pdf

24 Problemanalyse 1.Hva er problemet? 2.Hva skjer? 3.Hvor skjer det? 4.Når skjer det? 5.Under hvilke omstendigheter skjer det? 6.Hvordan skjer det? 7.Hvor ofte skjer det? 8.Hvorfor tror du det skjer? 9.Hva opplever personen med demens, og hva opplever pårørende? Hvilke perspektiver kan skisseres? 10.Er det situasjoner da problemet ikke er til stede? Hva er forskjellen på disse situasjonene? 11. Er situasjonen der problemet oppstår lagt til rette på noen måte?

25 Identifisere behov for hjelpemiddel Hvordan arter hverdagen seg med en demensdiagnose? Hva er det ”opplevde behovet”? Kartlegge problem, behov, vaner, preferanser, ressurser hos bruker og pårørende Kartlegge teknologierfaring, om personen har Internett f.eks. Intervju med både person med demens og deres pårørende

26 Hvordan skal vi organisere tjenestene? Hver kommune må selv bestemme Støtteteam – med kompetanse på – IKT – hjelpemidler & velferdsteknologi – matche produkt/løsning til bruker – opplæring og oppfølging – veilede kolleger – support

27 Velferdsteknologi er ingen «quick fix» Tilgang til velferdsteknologi og hjelpemidler kan muliggjøre mestring i hverdagen for brukeren, og være til avlastning og støtte for pårørende Ansatte MÅ engasjere seg – følge opp og rapportere videre dersom noe er feil, eller dersom produkter ikke lenger brukes Dialog og samarbeid

28 Takk for oppmerksomheten! torhild.holthe@aldringoghelse.no


Laste ned ppt "Høstkonferansen 2014 Kløveråsenseminaret Torhild Holthe Forsker, ergoterapispesialist i eldres helse, MSc Velferdsteknologi som støtte til personer med."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google