Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Behov for rekruttering av kunnskap og arbeidskraft Avdelingsdirektør Tore Hoven Senter for kompetanseutvikling Vegdirektoratet Norge er et langt land.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Behov for rekruttering av kunnskap og arbeidskraft Avdelingsdirektør Tore Hoven Senter for kompetanseutvikling Vegdirektoratet Norge er et langt land."— Utskrift av presentasjonen:

1 Behov for rekruttering av kunnskap og arbeidskraft Avdelingsdirektør Tore Hoven Senter for kompetanseutvikling Vegdirektoratet Norge er et langt land med bosetting og næringsvirksomhet spredt over store avstander langs kysten og i innlandet. Tilgjengelighet er nøkkelen til et aktivt liv for alle, til god byutvikling, spredt bosetting, næringsutvikling og velferd. Statens vegvesen arbeider for å binde Norge bedre sammen gjennom et nett av ferdselsårer – veger, bruer, tunneler og ferjer. Som statens fagetat for veg og vegtrafikk er Statens vegvesen en viktig samfunnsaktør. Vegvesenet utvikler, bygger, forvalter og vedlikeholder helhetlige, nasjonale løsninger innen veg- og trafikkområdet og er en faglig rådgiver og pådriver, samt tilsyn og kontroll med kjøretøy og trafikanter. Med utgangspunkt i ønsket om å bidra til et bedre samfunn, er målet å utvikle og vedlikeholde et sikkert, miljøriktig og effektivt transportsystem.

2 Vårt sektoransvar: Statens vegvesen har ansvar for utvikling av veg- og trafikkfaglig kompetanse Statens vegvesen er ansvarlig for relevant veg- og trafikkfaglig forskning og utvikling i samarbeid med universitet og forskningsinstitusjoner

3 Åpen søknad http://www.vegvesen.no/Jobb/Jobb+hos+oss/Ledige+stillinger
I Statens vegvesen, Region øst, er vi ca 1650 ansatte fordelt på fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland. Årlig forvalter vi mer enn 10 milliarder kroner innen veg - og transportsektoren. Nye utfordrende oppgaver i vår virksomhet gjør at vi trenger flere engasjerte og godt utdannende fagfolk! Region øst har behov for master-/sivilingeniører og ingeniører innen flere fag- og arbeidsområder. Vi søker deg som har en bakgrunn og motivasjon innen følgende fagområder: Vegplanlegging/prosjektering Prosjektledelse, prosjektstyring og prosessledelse Landskapsarkitekt Bruingeniør - planlegging og konstruksjon Vegteknologi Ingeniørgeologi/geoteknikk Grunnerverv / eiendomsfag Landmåling Byggeledere – utbyggingsprosjekt, drift og vedlikehold

4 Vegplanleggere Seksjon for Veg- og gateplanlegging har ansvar for planlegging av små og mellomstore utviklingstiltak på riks- og fylkesvegnettet i Region øst. Vi søker deg/dere som brenner for å være med å realisere utbygging av et godt veg- og gatenett tilrettelagt for alle trafikantgrupper. Vi jobber også med større og kompliserte utredninger knyttet til hovedvegnettet. Vi søker deg som vil planlegge, utforme og prosjektere veger og gater.  Oppgaven omfatter alle typer planleggingsprosjekter fra mulighetsstudier, forprosjekter, kommunedelplaner, tekniske detaljplaner, reguleringsplaner og byggeplaner. Det kan også være aktuelt å delta noe i byggefasen.  Vi bruker de fleste NovaPoint modulene i vår planlegging og alle nye prosjekt planlegges nå i 3D. Jobben utfører du i stor grad selvstendig, og du må også samarbeide med kollegaer i tverrfaglige prosjektgrupper. Er du i tillegg en som tar initiativ og bidrar positivt i arbeidsmiljøet er du den vi leter etter.  Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn: Du må ha utdanning fra høgskole/universitet innen vegplanlegging/prosjektering/samferdsel/trafikk. Annen fagbakgrunn kan også komme i betraktning, da i kombinasjon med relevant erfaring. Erfaring fra vegplanlegging, prosjektering, prosjekteringsledelse eller tilsvarende. Erfaring i bruk av dataverktøy (NovaPoint, AutoCad, Office-produkter, 3D). 

5 Seksjonsleder Planlegging
Krav til kvalifikasjonar: - Hovudfag/Mastergrad innan veg- og arealplanlegging. Solid erfaring og oppnådde resultat kan kompensere for manglande utdanning. - God, fagleg erfaringsbase - Erfaring frå leiing av tilsvarande fagmiljø - Kjennskap til offentleg forvaltning og vår verksemd er ynskjeleg - Godkjend sikkerheitsklarering eller at slik kan gjevast. Vi ønskjer ein leiar som: - Har evne til å inspirere medarbeidarar og skape kultur for samarbeid - Har pådrivareigenskapar, og har god evne til gjennomføring - Er resultat- og endringsorientert med evne til å tenke heilskapleg - Har evne til å legge til rette for vidareutvikling og nytenking - Har god evne til kommunikasjon både munnleg og skriftleg

6 Prosjektleder (mindre prosjekt)
Aktuelle arbeidsoppgaver  Ansvaret for å styre og koordinere egen portefølje av utbyggingstiltak. Dette innebærer nært samarbeid med fagpersoner internt og eksternt, herunder byggeledere, kontrollingeniører, kontraktrådgiver, planleggingsleder, økonom m.fl.  Være prosjekteiers representant i reguleringsplan- og byggeplan arbeidet.  Bidra til styring og utvikling av seksjonen.  Rapportere til seksjonsleder utbygging. Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn Utdannelse på universitet/høyskolenivå, minimum 3 år eller tilsvarende.  Erfaring fra byggeledelse og bygge- og anleggskontrakter  Kjennskap til anleggsbransjen  Erfaring med forhandlinger  God skriftlig og muntlig fremstillingsevne  Vant til å håndtere media  Gode personlige egenskaper vil bli vektlagt

7 Norconsult :Sivilingeniør / ingeniør Vei og trafikk
Vi søker sivilingeniør/ingeniør innenfor veiprosjektering. Gjerne med relevant erfaring, men nyutdannede oppfordres også til å søke. Arbeidsoppgavene vil omfatte rådgivning, prosjektering og oppfølging av alle typer prosjekt. Ønskelige kvalifikasjoner Sivilingeniør/ingeniør med utdanning innen planleggingsfag for areal og veg, eventuelt VA-anlegg Relevant arbeidspraksis Bruker av og har gode kunnskapar i bruk av Autocad, NovaPoint med tilhørende dataapplikasjoner og beregningsprogram Selvstendig, kreativ og løsningsorientert med tverrfaglig forståelse Gode samarbeidsevner Flink å formulere deg skriftlig og muntlig

8 Seksjonsleder Miljø og sikkerhet Norconsult
Du har en solid faglig bakgrunn innenfor et av de aktuelle forretningsområdene, ledererfaring og godt inngrep i markedet. Du har ambisjoner om å være med på å bygge opp en slagkraftig organisasjon. Kvalifikasjoner: Master eller tilsvarende Minst 5 års relevant erfaring Gode relasjoner i bransjen og mot kunder vil være en fordel Ledererfaring

9 Skanska : Senior prosjektleder
Vi har vunnet flere spennende prosjekter og søker deg som vil hjelpe oss å bygge fremtidens grønne samfunn. Dine oppgaver Du har helhetsansvaret for prosjektet fra start til overlevering. Du skal sørge for at kunden blir fornøyd, prosjektet blir ferdig på tiden, ingen blir skadd under byggingen, og at vårt avtrykk på miljøet blir så skånsomt som mulig. Hvem vi søker For å lykkes, bør du være en god og resultatorientert lagkaptein som brenner for miljø, etikk og sikkerhet. Du har gjerne noen års erfaring med å lede byggeprosjekter, og du har formell utdannelse som ingeniør eller sivilingeniør. Som person bør du være inkluderende og trives med å jobbe i et hektisk og internasjonalt miljø.

10 NCC Prosjektleder/Driftsleder driftskontrakt veg
Kontrakten omfatter drift- og vedlikeholdsoppgaver på riks- og fylkesveger samt G/S-veger i kommunene Elverum, Åmot og Stor-Elvdal. Spesielt er det ønskelig med erfaring fra gjennomføring av, og/eller administrativ deltagelse i Statens Vegvesens drifts- og vedlikeholds kontrakter. Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper: Erfaring fra tilsvarende eller beslektet bransje Kostnadsorientert med budsjett og økonomiforståelse Beherske bruk av relevante IT verktøy Selvstendig og initiativrik Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Kremmer


Laste ned ppt "Behov for rekruttering av kunnskap og arbeidskraft Avdelingsdirektør Tore Hoven Senter for kompetanseutvikling Vegdirektoratet Norge er et langt land."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google