Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Motorisk læring Jan Emil Ellingsen. Læring – motorisk læring “En relativt varig tilpasning av atferd som en følge av erfaring”. (Hilgard/Atkinson). ”Læring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Motorisk læring Jan Emil Ellingsen. Læring – motorisk læring “En relativt varig tilpasning av atferd som en følge av erfaring”. (Hilgard/Atkinson). ”Læring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Motorisk læring Jan Emil Ellingsen

2 Læring – motorisk læring “En relativt varig tilpasning av atferd som en følge av erfaring”. (Hilgard/Atkinson). ”Læring er endringer i atferd eller opplevelse som skyldes stimulering og erfaring”. (Helstrup 1997) Læring,- en forandring i atferd eller i mulig atferd som et resultat av erfaring (Bjerke/Svebak 1997) Læring av motoriske ferdigheter refererer seg til ferdigheter som krever kroppslig bevegelse (Ellingsen, 2005) Jan Emil Ellingsen

3 Motorisk læring – en definisjon En forandring i indre prosesser som påvirker et menneskes forsøk på å utføre ulike bevegelser” (Schmidt, 2004) Jan Emil Ellingsen

4 To sider av samme sak? Læring av KunnskaperFerdigheter Jan Emil Ellingsen

5 To sider av samme sak? Læring som produkt (behavioristisk lærings-psykologi, S-R, klassisk betinging Læring som prosess (nyere kognitivistisk læringspsykologi). Def. av læring: ”Den eller de stimulus- og erfarings-baserte prosesser som fører til endringer i atferd eller opplevelse”. (Helstrup i Bråten, 2002) (Helstrup i Bråten, 2002) Jan Emil Ellingsen

6 Klassiske læringsteorier Behaviorisme - assosiasjonsteorier Klassisk betinging (Pavlov) Operant betinging (Tolman/Skinner) Kognitivistiske teorier Læring ved innsikt (Køhler) Jan Emil Ellingsen

7 Nyere kognitivistiske teorier Kognisjon - tenkning og tankemessige prosesser Tradisjonelt knyttet til enkeltindividet, men kognisjon i stadig større grad knyttet til ulike kontekster og sosiale samspill Læring et resultat av elevens interaksjon med lærestoffet Sosio-interaktivitet (det sosiale rom) viktig, men primært som en ramme rundt individet som hemmer eller fremmer av den enkeltes evne til å lære. (Helstrup, T. 1977) Jan Emil Ellingsen

8 Sosialkognitiv teori Vekt på personlige faktorer som kognisjon, affekter og menneskelig handlekraft Menneskelig aktivitet blir sett på som som et resultat av gjensidig påvirkning mellom personlige faktorer og det som skjer i omgivelsene Selvregulert læring- individet styrer og kontrollerer egen læring (Bråten 2002) Jan Emil Ellingsen

9 Det sosiokulturelle perspektivet Vekt på de miljømessige og kulturelle faktorers påvirkning på individet Interaksjon og samhandling Jan Emil Ellingsen

10 Læringssyn- enten eller, eller både og? Multidimensjonalt Perspektiv Kognitivistisk Sosio-kognitivtSosio-kulturelt Behavioristisk Jan E. Ellingsen

11 Andre ”læringssyn” Situasjonsbetinget læring Loven om tilstandsavhengig læring ”Zeigarnik- effekten” Jan Emil Ellingsen

12 Hva er motorisk ferdighet? To perspektiv: Et oppgaveperspektiv: klassifisering av motoriske ferdigheter Et utviklingsmessig perspektiv: kjennetegn på motorisk dyktighet Jan Emil Ellingsen

13 Oppgaveperspektiv: Ferdigheter klassifisert etter hvordan oppgaven er organisert Enkelt - ferdigheter Periodiske ferdigheter Kontinuerlige ferdigheter Tydelig begynnelse og slutt Sammen- hengende enkelt- ferdigheter Ingen tydelig begynnelse eller slutt Pilkast Fange en ball Slå i en spiker Pusse tennene Kjøre bil Svømme Jan Emil Ellingsen

14 Et eksempel på en kontinuerlig ferdighet Bilkjøring er et eksempel på en kontinuerlig ferdighet. Her et tips om hvordan skaffe seg parkeringsplass. http://home.hib.no/al/Idrett/ parking.wmv http://home.hib.no/al/Idrett/ parking.wmv (For å aktivere lenken, må du klikke på”lysbilde- fremvisning”). Jan Emil Ellingsen

15 Oppgaveperspektiv: Ferdigheter klassifisert etter betydningen av motorisk og kognitivt innslag Motoriske ferdigheter Kognitive ferdigheter Minimal beslutningstaking Maksimal bevegelseskontroll En viss beslutningstaking En viss bevegelseskontroll Maksimalbeslutningstaking Minimal bevegelseskontroll HøydehoppStyrkeløft Bytte hjul på bilen Kjøre racerbil Gå i folketrengsel Spille sjakk Lage mat Coaching Jan Emil Ellingsen

16 Oppgaveperspektiv: Ferdigheter klassifisert etter hvor forutsigbare omstendighetene er Lukket ferdighet Åpen ferdighet Forutsigbart miljø Delvis forutsigbart miljø Uforutsigbart miljø Skranketurn Skrive på maskin Skjære frukt Gå på line Gå over gaten Kjøre bil Spille fotball BoksingKaninjakt Jan Emil Ellingsen

17 Et utviklingsperspektiv: kjennetegn på motorisk dyktighet Ferdighet (def.): ”En forventning om å nå målet med maksimal grad av sannsynlighet og minimal grad av energiforbruk og tid”. (E.R. Guthrie 1952, i Schmidt/Wrisberg 2004, Motor learning and Performance s. 9). Maksimal sannsynlighet Minimalt energiforbruk Minimal bevegelsestid Jan Emil Ellingsen

18 En situasjonsbasert tilnærming til motorisk ferdighet og læring Kjennetegnes ved spørsmål som hvem, hva og hvor. Innebærer en problembasert tilnærming med utgangspunkt i situasjonen (context) der motorisk ferdighet og læring finner sted. Jan Emil Ellingsen

19 To hovedtyper bevegelser Fylogenetiske bevegelser Genetisk betinget –Krype, gå, løpe, hoppe, klatre, fange..... Ontogenetiske bevegelser Miljøavhengige Jan Emil Ellingsen

20 Hva er et godt læringsmiljø? Et godt læringsmiljø stimulerer og utvikler personens iboende egenskaper og muligheter med tanke på atferdsforandring eller mulig atferdsforandring (Jan Emil Ellingsen 2007) Jan Emil Ellingsen

21 Sentrale begrep i forbindelse med læring (1) Feedback tilbakeføring Reinforcement (forsterkning) PositivNegativ Jan Emil Ellingsen

22 Sentrale begrep i forbindelse med læring (2) Kjennskap til resultatene FørstehåndsAnnenhånds Jan Emil Ellingsen

23 Kriterier for optimal feedback Spesifikk Nært i tid PersonligMeningsfyltFørstehånds Klar og konsis Jan Emil Ellingsen

24 Intrinsic (indre) Feedback Sensorisk informasjon som normalt oppstår når individer produserer eller utfører bevegelser. Exteroception –Informasjonen kommer utenfra kroppen Proprioception –Sensorisk reaksjon fra kroppens indre (Proprioseptorene: Vestibulære- og kinestetiske sans Jan Emil Ellingsen

25 Extrinsiv/Augmented Feedback (1) Sensorisk informasjon fra en ytre kilde som for eksempel andre personer og kommer i tillegg til den som oppstår når individet produserer bevegelser Jan Emil Ellingsen

26 Extrinsiv/Augmented Feedback (2) Knowledge of Results (KR) Knowledge of Performance (KP) Jan Emil Ellingsen

27 Andre typer feedback Descriptive feedback Prescriptive feedback Summary feedback Average (gjenomsnittlig) feedback Bandwith feedback Instantaneous feedback Delayed feedback Jan Emil Ellingsen


Laste ned ppt "Motorisk læring Jan Emil Ellingsen. Læring – motorisk læring “En relativt varig tilpasning av atferd som en følge av erfaring”. (Hilgard/Atkinson). ”Læring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google