Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Doktorgrader i UiAs ph.d-programmer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Doktorgrader i UiAs ph.d-programmer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Doktorgrader i UiAs ph.d-programmer

2 Ingeborg Mjør ”Høgtlesar, barn, bildebok. Vegar til meining og tekst”
Institutt for nordisk og mediefag Fakultet for humaniora og pedagogikk

3 Lars Rune Waage ”Skrekkens grenser.
Seksualitet og tekstualitet i Sigurd Mathiesens forfatterskap” Institutt for nordisk og mediefag Fakultet for humaniora og pedagogikk

4 Elin Gunleifsen ”Prototypiske attributive possessive uttrykk.
En komparativ studie av talespråklig variasjon hos unge språkbrukere i Kristiansand og Arendal” Institutt for nordisk og mediefag Fakultet for humaniora og pedagogikk

5 Nora Simonhjell ”Krøplingkroppar.
Om litterær framstilling av merkte, aldrande og funksjonshemma kroppar i Lars Ramslies ”Biopsi” og Stig Sæterbakkens ”Siamesisk” Institutt for nordisk og mediefag Fakultet for humaniora og pedagogikk

6 Carlos Adrián Gutiérrez Díaz de León
”Channel Simulation Models for Mobile Broadband Communication Systems” Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi Fakultet for teknologi og realfag

7 Andreas Häber ”Remote Service Discovery and Control for Ubiquitous Service Environments in Next-Generation Networks” Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi Fakultet for teknologi og realfag

8 Dmitry Umansky ”Measurement-Based Channel Simulation Models for Mobile Communication Systems ” Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi Fakultet for teknologi og realfag

9 Mary Billington ”Processes of instrumental genesis for teachers of mathematics: A case study of teacher practice in the use of digital technology in an upper secondary school in Norway” Institutt for matematiske fag Fakultet for teknologi og realfag

10 Per Sigurd Hundeland ”Matematikklærerens kompetanse. En studie av hva lærerne på videregående trinn vektlegger i sin matematikkundervisning” Institutt for matematiske fag Fakultet for teknologi og realfag

11 Odd Tore Kaufmann ”Elevenes første møte med multiplikasjon på småskoletrinnet. En sosiokulturell tilnærming til appropriering av multiplikasjon i klasserommet” Institutt for matematiske fag Fakultet for teknologi og realfag

12 Doktorgrader ved andre institusjoner

13 Anne Haugland Balsnes ”Å lære i kor – Belcanto som praksisfellesskap”
Norges musikkhøgskole

14 Siemke Böhnisch ”Feedbacksløyfer i teater for svært unge tilskuere - et bidrag til en performativ teori og analyse” Aarhus Universitet

15 Bjørg Dale ”Compensatory care.
Cross-sectional studies among older home-living care-dependent individuals in southern Norway” Universitetet i Oslo

16 Toril Borch Terkelsen ”Håndtering av engler og UFO'er i en psykiatrisk avdeling: En etnografisk studie av hvordan psykotiske uttrykk forstås og kontrolleres” Universitetet i Bergen

17 Gudrun Elin Rohde ”Health-related quality of life and global quality of life in patients with low-energy wrist and hip fractures” Universitetet i Oslo

18 Bjørn Øystein Angel ”Å flytte hjem igjen etter å ha bodd i fosterhjem – en analyse av barns selv-oppfatninger og livshistorier” Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

19 Anne Halvorsen ”Fag, ferdigheter og følelser.
Om kunnskapsutvikling i sosialt arbeid” Universitetet i Bergen

20 Irene Trysnes Ӂ campe med Gud.
En studie av kristne sommerstevner på Sørlandet” Universitetet i Oslo

21 Jorunn Haugesten Midtsundstad
”En skoleteoretisk ramme for sammenlignende undersøkelser. Teoretisk systematisert og empirisk anvendt på danske og norske skoler” Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

22 Anne Dorthe Tveit ”Challenging and dilemmatic dialogs. A study of conversations between teacher(s) and parents” Universitetet i Oslo

23 Ingrid Lund ”Listening to Shy Voices”.
Shyness as an Emotional and Behavioral Problem in the Context of School” Universitetet i Stavanger

24 Kristin Wallevik (Agderforskning)
”Corporate governance in family firms” Copenhagen Business School (Handelshøjskolen i København)


Laste ned ppt "Doktorgrader i UiAs ph.d-programmer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google