Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KVALITET I LÆRING MED DIGITALE MEDIER I TILPASSET OPPLÆRING Obligatorisk fremlegg IKT 2 4 mai 2011 Lise Meier 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KVALITET I LÆRING MED DIGITALE MEDIER I TILPASSET OPPLÆRING Obligatorisk fremlegg IKT 2 4 mai 2011 Lise Meier 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 KVALITET I LÆRING MED DIGITALE MEDIER I TILPASSET OPPLÆRING Obligatorisk fremlegg IKT 2 4 mai 2011 Lise Meier 1

2 TPO Lise Meier 2 E-lector JOHN HATTIE TEKSTPILOT S o s i o k u l t u r e l l l æ r i n g s t e o r i SMARTBOARD symwriter NAV PEDAGOGIKK DIDAKTISKE REFLEKSJONER VYGOTSKY B R Æ N D E AUDACITY LEXIN IOP IAN FOX??? PORTEFØLJE WAW

3 Rett til tilpasset opplæring Lise Meier 3 Alle elever, både i grunnskolen og videregående opplæring, skal ha tilpasset opplæring, jf. opplæringsloven § 1- 3. Elever med annet morsmål enn norsk og samisk har etter opplæringslovens § 2-8 (grunnskolen) og § 3-12 (videregåendeopplæring) rett til særskilt språkopplæring ( Utdanningsdirektoratet ).

4 Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter Lise Meier 4  Den skal bidra til at elever fra språklige minoriteter kan utvikle sine norskspråklige og faglige ferdigheter så raskt som mulig, slik at de blir i stand til å delta i den ordinære opplæringen uten særskilt støtte  Myndighetene ser her betydningen av at fremmedspråklige minoriteter ikke isolerer seg, men deltar i samfunnet ved å øke deres forståelse både norsk som språk og om vårt samfunn generelt. (Utdanningsdirektorate t)Utdanningsdirektorate t

5 «MAJA» Lise Meier 5 Har bodd i Norge i 4 år Norsk mann og to barn Snakker filippinsk, engelsk og norsk Skal lære å jobbe med eldre 34 år 10 uker, 10 timer pr. uke

6 Hovedformål Lise Meier 6  Mitt hovedformål blir å bidra slik at en fremmedspråklige eleven kan forbedre sine kunnskaper i norsk, muntlig og skriftlig.  Øke sine ferdigheter innen IKT, samt oppøve en ytterligere forståelse av helsefag i undervisningstimene.

7 TILPASSET OPPLÆRING Lise Meier 7  Tilpasset opplæring bygger på kunnskap om og forståelse av elevens læreforutsetninger.

8 Case Lise Meier 8  Etter å ha kjent “Maja” i fire uker, vil jeg ikke kategorisere henne til å ha lese – skrivevansker.  Men heller ha problemer med å utrykke seg og kommunisere på norsk.  Jeg vet at hennes IKT ferdigheter også er svært begrenset.

9 Google Translate Lise Meier 9  50 ulike språk  er en gratis webbasert maskinoversettelse  Det er også mulig å høre uttalelser av ordene du skriver inn  Dette er et enkelt program å ta i bruk, og krever ikke nedlastning.  DEKKER HENNES TRE SPRÅK

10 WORD Lise Meier 10  er et tekstbehandlingsprogram  Stavekontroll er integrert i programmet.  Oversiktlighet og enkelhet - kombinert med arbeidseffektivitet er spesielt for denne programvaren.  Eleven vil nok trenge en liten innføring i dette programmet.  Krever et godt ordforråd i Norsk.

11 LEXIN Lise Meier 11  Morsmålsopplæring, grunnleggende norsk og med tospråklig fagopplæring.  En nettordbok som kan brukes på alle nivåer  Den inneholder, oversettelser, ordforklaringer, eksempler, faste ord og uttrykk, bøyningsformer, uttalemarkeringer og illustrasjoner  Ikke på engelsk eller filippinsk.  (Gunn Elin Heimark(2009). Morsmål for språklige minoriteter Fremmedspråksenteret ).

12 TEKSTPILOT Lise Meier 12  Program som kjører i bakgrunnen(transparent)  Brukes sammen med for eksempel Word eller Internett Explorer.  Programmet inneholder stavekontroll og ordprediksjon.  Tektspilot leser opp tekst fra dokumenter og internettsider og kan lagre teksten som lydfiler  Talesyntesen finnes på norsk, engelsk, spansk med flere ( virket ikke i stud. lisens ).  Ordbøkene er tilgjengelig i norsk, nynorsk, engelsk, spansk med flere.

13 DIDATIKK Lise Meier 13  Stimulere hennes utviklingssone for å bringe henne til et høyere erkjennelsesnivå.( Vygotskji).  Progredierende og differensierende programvare.  “feedback”  Noe lyd støy ( vurderte hodetelefoner)

14 DIDATIKK Lise Meier 14  God lærer- er viljen til og ytterligere å forbedre sin undervisning (Hattie).  Etterhvert har de digitale mediene blitt mer transparente, og fokuset på læring og forståelsen av sammenhenger er blitt større.  Jeg har aktivt deltatt i elevens læringsprosess( Wølner, Høiland )  Delt erfaring gir verdifulle læringsarenaer for lærer og elev. - DET SKAL JEG BEGYNNE MED I MYE STØRRE GRAD


Laste ned ppt "KVALITET I LÆRING MED DIGITALE MEDIER I TILPASSET OPPLÆRING Obligatorisk fremlegg IKT 2 4 mai 2011 Lise Meier 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google