Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KRAFTSENTERET ASKIM HVORDAN HAR VI FORANKRET OG IMPLEMENTERT KORRUPSJONSFOREBYGGENDE ARBEID I ASKIM? Nettverkssamling 18-19 mars 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KRAFTSENTERET ASKIM HVORDAN HAR VI FORANKRET OG IMPLEMENTERT KORRUPSJONSFOREBYGGENDE ARBEID I ASKIM? Nettverkssamling 18-19 mars 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 KRAFTSENTERET ASKIM HVORDAN HAR VI FORANKRET OG IMPLEMENTERT KORRUPSJONSFOREBYGGENDE ARBEID I ASKIM? Nettverkssamling 18-19 mars 2014

2 KRAFTSENTERET ASKIM

3

4 Hva gjør vi for å forankre Vi jobber med forankring både i ledergruppene og personalgruppene! Komme i inngrep med de daglige rutiner og daglig tenkesett! Vedlikeholde og forankre verdigrunnlag – Lederplattform Etisk refleksjon som metode Strategi og reglement på innkjøpsområde Kartlegging og refleksjon i virksomheter Oppsummering i ledergruppen Informere politisk ledelse

5 KRAFTSENTERET ASKIM Vedtatte etiske retningslinjer (2004/2007/2011) Askim kommune legger vekt på ærlighet og størst mulig grad av åpenhet i all sin virksomhet, og har to grunnleggende etiske prinsipper: –Likhetsprinsippet –Like tilfeller skal behandles likt: Forskjellsbehandling krever at vi kan peke på en relevant forskjell. –Offentlighetsprinsippet –Du bør være villig til å forsvare beslutningen din offentlig. Kan du fortelle om den til dine nærmeste? Er du bekvem med at pressen får vite om den?

6 KRAFTSENTERET ASKIM Visjon KRAFTLAGET ASKIM Verdier RaushetMotGledeTillit Adferds- krav Vi sikrer mangfold og gir rom for ulikheter Vi er kreative og fleksible Vi deler kunnskap og kompetanse Vi tar ansvar Vi er offensive og beslutningssterke Vi er endrings- villige Vi tør å la oss utfordre av andre virksomheter og fagområder Vi gir ros og anerkjennelse Vi feirer når vi lykkes Vi ser hverandre i hverdagen Vi har humor Vi viser arbeidsglede Vi er tydelige når vi delegerer myndig- het og ansvar Vi tror på myndiggjorte medarbeidere Vi er lojale Lederplattform Askim kommune Hva er viktig for deg? Når det gjelder kommunikasjon i rådmannsteamet har jeg behov for …

7 KRAFTSENTERET ASKIM Etisk refleksjon Askim kommune deltar i et nasjonalt utviklingsprosjekt kalt ”Samarbeid om etisk kompetanseheving”. –Refleksjonshalvtime –Praksisoppgaver på møter – etisk dilemma

8 KRAFTSENTERET ASKIM Risikokartlegging og risikovurdering (1) Gjennomgang og refleksjon i alle virksomheter av: 1.Fastsatte verdier og atferdskrav 2.Etiske retningslinjer og antikorrupsjon 3.Risikovurderinger 4.Kompetanse

9 KRAFTSENTERET ASKIM Risikokartlegging og risikovurdering (2) Arbeid med rutiner Økonomifullmakter Forståelse av innkjøpsreglement Ansvarsdeling ved innkjøp

10 KRAFTSENTERET ASKIM Innkjøpsstrategi og innkjøpsreglement Vi har et vedtatt innkjøpsreglement Vi er i gang med å utarbeide innkjøpsstrategi –Strategien angir mål og etiske verdier, i tillegg til andre strategielementer –Innkjøpsreglementet revideres når strategi er fastsatt

11 KRAFTSENTERET ASKIM Elektronisk handel (Ehandel) Et ehandelssystem: –Gir en enkel og oversiktlig tilgang til de innkjøpsavtaler som er inngått –Forenkler bestillingsrutiner –Sikrer lojalitet til inngåtte avtaler –Sikrer bedre arkivering og sporbarhet Kommunen vil ta i bruk ehandelssystemet i VISMA i løpet av 2014.

12 KRAFTSENTERET ASKIM Oversiktlig tilgang til inngåtte avtaler sikrer lojalitet Leverandører som kommunen har innkjøpsavtaler med vil man gjenfinne i ehandelssystemet (VISMA). Hovedregelen er å kun importere produktkataloger fra leverandører som kommunen har avtaler med. Ved søk i systemet fremkommer produktene som brukeren har fullmakt til å bestille. Lojalitet til avtalene sikres.

13 KRAFTSENTERET ASKIM Bestillingsfullmakt Bestillingsfullmakten i ehandel har stor betydning i arbeidet med internkontroll: –Fullmaktsstrukturen endres gjennom formalisering av hvem som har ansvar for innkjøpene (bestillingsfullmakt) – medvirker til økt lederfokus på innkjøp. –Fullmakten er grunnlaget som benyttes for å legge en bruker inn i ehandelssystemet –I fullmakten stilles det krav som vil begrense brukerens tilganger til gitte ansvarsområder og produktgrupper, beløpsgrenser settes.

14 KRAFTSENTERET ASKIM Internkontroll i innkjøpsprosessen Viktig med klare rutiner for attestasjon og anvisning. Attestering og anvisning foregår i bestillerfasen i innkjøpsprosessen – ingen bestillingen uten en leders godkjenning. Mottatt vare / tjeneste skal matche elektronisk ordre etter avtalen – vanskeligere å gjennomføre kjøp av avtaleprodukter utenfor rammeavtalen. Sikrer bedre arkivering og sporbarhet dermed bedre kontroll over hvem som bestiller, hva og hvor mye som bestilles.

15 KRAFTSENTERET ASKIM Økonomifullmakter Krav om at all bruk av midler skal skje i henhold til skriftlig fullmakt fra rådmann og evt. virksomhetsleder

16 KRAFTSENTERET ASKIM Bevisstgjøring av ledere og medarbeidere med fullmakter Gjennomgangen i virksomhetene er gjort av ledere og medarbeidere i samarbeid Gode eksemåler fra virksomhetene ønsker vi å bruke i rådmannens ledergruppe Balansere tillit og kontroll på en god måte


Laste ned ppt "KRAFTSENTERET ASKIM HVORDAN HAR VI FORANKRET OG IMPLEMENTERT KORRUPSJONSFOREBYGGENDE ARBEID I ASKIM? Nettverkssamling 18-19 mars 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google