Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plan- og bygningstjenesten Hva kan byene og staten gjøre for redusert energibruk i bygninger? innspill ved nettverksamling: Framtidens byer Fornebu 20-21.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plan- og bygningstjenesten Hva kan byene og staten gjøre for redusert energibruk i bygninger? innspill ved nettverksamling: Framtidens byer Fornebu 20-21."— Utskrift av presentasjonen:

1 Plan- og bygningstjenesten Hva kan byene og staten gjøre for redusert energibruk i bygninger? innspill ved nettverksamling: Framtidens byer Fornebu 20-21 nov. 2008 Av Jon Erik Reite Bang

2 Plan- og bygningstjenesten Plan- og miljø  Miljø  Overordnet  Detalj Byggesak ->mottak Plan- og byggesak - Fornebu Geodata Planjuridisk Planadministrasjon

3 Plan- og bygningstjenesten Hvilke virkemidler har kommunen som plan- og bygningsmyndighet?

4 Plan- og bygningstjenesten Byggeskikkpris med vekting og krav til energibruk Veiledning og informasjon  Henvisning til andre organisasjoner  Informere om forventinger til energi- og miljø i mottaket og i forhåndskonferanser  Utarbeide egne veiledere (tiltakshavere)  Distribuere ENOVAs veiledere  Enøk er lønnsomt Mulige tiltak:

5 Forhåndskonferansen Kommunen forventer at:  Tiltaket oppfyller de nye reglene om energibruk i TEK eller bedre  Tiltaket blir orientert gunstig i forhold til sol og himmelretninger TEK § 8-2  Plassering av vinduer for best mulig utnytting av tilført energi og lite varmetap  Skjerming mot sol  Vannbåren varme  Energistyringssystemer  Prosjektering etter NS3031 eller NS-EN ISO 13790  Valg av miljøvennlige materialer  Brukermanual (FDV) for tiltakshaver Plan- og bygningstjenesten

6 Tiltakshaveren Hva er U-verdi? Hva vil dette bety i isolasjonsmengde? (250mm vegg, 300mm gulv og 350mm tak) Hvilke vinduer kan jeg bruke? Må jeg ha ventilasjonsanlegg eller vannbåren varme for tilbygget? Plan- og bygningstjenesten

7 §§ lov og forskrift – skjerpelser omfavne NS 3031 Utarbeide nye planer Tilsyn og kontroll  Faglig oppdatering av egne – identifisere behov og kontrollere riktighet  Uavhengig kontroll  Når skal vi føre tilsyn? Jo før jo bedre!

8 Eksempel på byggesak

9

10

11

12

13 Mangelbrevet:

14 Eksempel på byggesak

15

16 Erfaringer fra tilsyn Det må opplyses på forhånd hva det skal føres tilsyn med Tilsynet må utføres tidlig om man vil påvirke prosjektet og få de gode løsningene Det må være definert standardmetoder for beregning av energiytelser Det må kunne få konsekvenser ved avvik

17 Noen problemstillinger og utfordringer… Gebyrers påvirkning Tiltak som er fritatt - konsekvenser Hva kan vi oppnå med tilsyn? Dra med andre kommuner Er det hensiktsmessig å føre tilsyn i meldingssaker? Hvor skal vil legge lista for å trekke ansvarsretter? Skal klimaregnskap kreves ved nybygg? Plan- og bygningstjenesten


Laste ned ppt "Plan- og bygningstjenesten Hva kan byene og staten gjøre for redusert energibruk i bygninger? innspill ved nettverksamling: Framtidens byer Fornebu 20-21."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google