Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hege Gundersen, Bjørn Ivar Rindal, Scott Brainerd Norges Jeger- og Fiskerforbunds Testjegerprosjekt – en vurdering av drepeevne for ulike hagltyper Nordisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hege Gundersen, Bjørn Ivar Rindal, Scott Brainerd Norges Jeger- og Fiskerforbunds Testjegerprosjekt – en vurdering av drepeevne for ulike hagltyper Nordisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hege Gundersen, Bjørn Ivar Rindal, Scott Brainerd Norges Jeger- og Fiskerforbunds Testjegerprosjekt – en vurdering av drepeevne for ulike hagltyper Nordisk Jegersamvirke arbeidsmøte: ”Jaktammunisjon og human jaktutøvelse: kunnskapsstatus og utfordringer” NJFF, Hvalstad, 7. februar 2007

2 Bakgrunn Totalforbud mot bruk av blyhagl på jakt fra 1. januar 2005 i Norge Testjegerprosjektets mål å skaffe erfaringsgrunnlag fra praktisk jakt gi konkrete anbefalinger om ammunisjonsvalg avdekke eventuelle produkter med dårlig kvalitet Behov for å finne frem til alternative patrontyper som ikke er giftige og som har tilfredsstillende ballistiske egenskaper

3

4 584 149 164 633 275 213 80 41 466 104 315 50 445 264 611 64 309 5 Datamateriale

5 GruppeArtAntall PattedyrMår3 Grevling2 Hare126 Rødrev35 Røyskatt1 Rådyr40 Villmink2 RyperRype1459 DuerDue145 VannfuglBrunnakke14 Grågås97 Havelle12 Kanadagås34 Kortnebbgås3 Krikkand37 Kvinand25 Laksand2 Siland31 Stokkand155 Storskarv86 Svartand34 Toppskarv20 Ærfugl207 SkogsfuglOrrfugl241 Storfugl151 AndreEnkeltbekkasin2 Gråmåke1 Jerpe22 Kråke17 Nøtteskrike4 Ravn7 Rugde6 Rødvingetrost1 Skjære2 Svartbak5 Totalt3029 Datamateriale

6 75 testjegere 3 sesonger (02/03, 03/04, 04/05) Totalt >6000 skudd (inkl. bom) Fjernet: Alle bomskudd Skudd nr.2, dersom første skudd var treff Skudd <10 meter (n=44) Skudd >35 meter (n=117) Kaliber 20 (n=20) Multishot (n=50) Molybden (n=10) Sluttmateriale: 3029 skudd Datamateriale

7 Reaksjon lett skadet (truffet, men flyr/løper videre med lettere skader) alvorlig skadet (truffet, men forsøker å unnslippe med omfattende skader) dødskutt eller død innen to minutter 2) Treff 1) Bom Drepeevne Motsatt (invers) av skadeskytingsgrad Andel (%) truffet vilt som er alvorlig skadet, død- skutt eller død innen to minutter og/eller funnet Med andre ord vilt som ble funnet, men som kun var lettere skadet ble også kategorisert som drept Mest presis definisjon, da andre definisjoner vil åpne for mer usikkerhet ”Fugler funnet” er dessuten en ekvivalent til ”birds bagged” som er det vanligste målet på drepeevne i amerikanske studier Viktigste faktorer Hagltype Haglnummer Skuddavstand

8 Datamateriale GruppeBlyHevi-ShotStålTungstenVismutTotalt Pattedyr8141161160209 Ryper22946754593711459 Duer36260245145 Vannfugl010044664147757 Skogsfugl351720832100392 Andre343282067 Totalt31118316161767433029

9 Datamateriale GruppeBlyHevi-ShotStålTungstenVismutTotalt Pattedyr8141161160209 Ryper22946754593711459 Duer36260245145 Vannfugl010044664147757 Skogsfugl351720832100392 Andre343282067 Totalt31118316161767433029

10 Vær oppmerksom på at for mange av kombinasjonene av viltart, hagltype og haglstørrelse har vi svært begrenset materiale, slik at enkelte av resultatene må tolkes med stor forsiktighet. Selv om figurene tilsynelatende kan vise en stor forskjell mellom ulike grupper, trenger det nødvendigvis ikke bety en reell forskjell dersom effekten ikke er statistisk sikker. Advarsel! Mange andre faktorer enn de vi har kontrollert for kan ha påvirket resulatene våre og bidratt til den variasjonen vi ser. For eksempel: jegerferdigheter, geværtyper, trangboringsgrad og særegenheter ved de ulike ammunisjonstypene (utgangshastighet i ulike våpen og ved forskjellige temperaturer)

11 Resultater

12 Pattedyr Opptil 100 % drepeevne på pattedyr, uansett hagltype (konv ikke)

13 Fugler (samlet) Bly bedre enn alle de andre hagltypene utprøvd og vismut bedre enn stål og tungsten P<0,001 Obs! Stort datamateriale Bonferroni BlyHeavy-shot0.0252 BlyStål<.0001 BlyTungsten<.0001 BlyVismut0.0488 Heavy-shotStål0.8562 Heavy-shotTungsten1.0000 Heavy-shotVismut1.0000 StålTungsten1.0000 StålVismut<.0001 TungstenVismut0.0256

14 (konv ikke) P=0,430(konv ikke) Fugler (samlet) Ingen sikker forskjell mellom haglnummer for noen av hagltypene (konv ikke)P=0,103 P=0,550 P=0,309 P=0,365

15 P<0,001P=0,002 P=0,040P<0,001 P=0,099P=0,019 Fugler (samlet) Nedsatt drepeevne med økende skuddavstand for alle hagltyper

16 P<0,001 Ryper Bly og vismut har bedre drepeevne enn stål og tungsten Bonferroni BlyHeavy-shot1.0000 BlyStål<.0001 BlyTungsten0.0003 BlyVismut0.3528 Heavy-shotStål1.0000 Heavy-shotTungsten0.8392 Heavy-shotVismut1.0000 StålTungsten1.0000 StålVismut0.0009 TungstenVismut0.0290

17 (konv ikke) P=0,050P=0,102 (konv ikke) Ryper P=0,232(konv ikke) P=0,019 Stål har bedre drepeevne av ryper ved lavere haglnummer Vismut har bedre drepeevne av ryper ved høyere haglnummer

18 Dårligere drepeevne ved økende skuddavstander for bly, Hevi-Shot og stål P<0,001P=0,010 P=0,001P<0,001 P=0,217P=0,958 Ryper

19 Duer Vismut muligens bedre enn stål P=0,106 (stål vs vismut)

20 Duer Lite datamateriale Vismut 5-7 ser bra ut, Stål 5-7 muligens brukbart (konv ikke) P=0,086

21 Duer P=0,021(konv ikke) P=0,062P=0,632 Lite datamateriale Dårligere drepeevne ved økende skudd- avstander for stål, men ikke for bly og vismut

22 Skogsfugl (storfugl og orrfugl) Bly, tungsten og vismut sannsynligvis bedre enn stål P=0,005 Bonferronip BlyHeavy-shot0.4876 BlyStål0.0433 BlyTungsten0.8585 BlyVismut0.8988 Heavy-shotStål0.1898 Heavy-shotTungsten0.5322 Heavy-shotVismut0.4667 StålTungsten0.0207 StålVismut0.0037 TungstenVismut0.9376

23 Skogsfugl (konv ikke) P=0,083 (konv ikke) P=0,571

24 Skogsfugl (konv ikke) Lite datamateriale Anbefaling: Hevi-Shot 5 Stål 5 Tungsten 5-6 Vismut 4-7

25 Lite materiale Redusert drepeevne ved økende skuddavstand for stål Skogsfugl P=0,001P=0,541 P=0,576P<0,001 (konv ikke)P=0,695

26 Vannfugl (ender, gjess og skarv) Ingen forskjell i drepeevne mellom hagltypene P=0,385 Bonferronip_adj Heavy-shotStål1.0000 Heavy-shotTungsten1.0000 Heavy-shotVismut1.0000 StålTungsten1.0000 StålVismut1.0000 TungstenVismut0.6793

27 Vannfugl P=0,068P=0,228 (konv ikke) P=0,923 Ingen forskjell i drepeevne mellom haglnumrene (innen hver hagltype) P=0,994

28 Vannfugl P=0,068P=0,228 (konv ikke) Anbefaling: Hevi-Shot 4 Stål 5-6 Tungsten 1-2 Vismut 2-7 (konv ikke)

29 Vannfugl P<0,001P=0,681 P<0,001P=0,677 P<0,001 Redusert drepeevne ved økende skudd- avstand for stål og vismut (ellers lite materiale)

30 Sammenligning

31 Konklusjon Det finnes kombinasjoner av haglnummer og -materiale med drepeevner på høyden med bly Valg av haglnummer bør velges i forhold til hvilket haglmateriale som brukes Det er lite som tyder på at haglmaterialet har noen betydning for drepeevnen ved jakt på pattedyr som rev og rådyr

32 GruppeHagltypeHaglstørrelse RyperHevi-Shot5-6 Stål2-4 Tungsten6 Vismut6-7 DuerVismut5-7 Stål5-7 SkogsfuglHevi-Shot5 Stål5 Tungsten5-6 Vismut4-7 VannfuglHevi-Shot4 Stål5-6 Tungsten1-2 Vismut2-7 Anbefalinger

33 Fugler (samlet) P=0,769P=0,241 P=0,188P=0,483 P=0,651P=0,890

34 Ryper P=0,718(konv ikke) P=0,191P=0,701 P=0,271P=0,281

35 Duer (konv ikke) P=0,890

36 Skogsfugl (konv ikke)

37 Vannfugl P=0,366P=0,145 P=0,051P=0,535 P>0,050

38 Variable VariabelnavnForklaring JegerNummer på jegerne som deltok i studiet FylkeFylket det ble jaktet i DatoDato for jaktturen ArtArten det ble jaktet på GruppeGruppering av artene i følgende grupper: pattedyr, ryper, duer, skogsfugl, vannfugl og andre VektGjennomsnittsvekt (g) på arten (fra Perrins 1987) PatronmerkeFabrikat på patronen HaglstørrelseHaglnummer på patronen gitt i Amerikanske enheter HagltypeMaterialet patronen er laget av: bly, Hevi-Shot, stål, Tungsten-Matrix eller vismut Skuddavstand_kontAvstand til viltet målt til nærmeste meter (kontinuerlig variabel) Skuddavstand_katAvstand til viltet målt til nærmeste 5 meter (kategorisk variabel) DrepeevneAndel (%) truffet vilt som er drept (dvs. ikke skadeskutt)


Laste ned ppt "Hege Gundersen, Bjørn Ivar Rindal, Scott Brainerd Norges Jeger- og Fiskerforbunds Testjegerprosjekt – en vurdering av drepeevne for ulike hagltyper Nordisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google