Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppgaver Hva er hovedforskjellen mellom barnehage- og skoletradisjon?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppgaver Hva er hovedforskjellen mellom barnehage- og skoletradisjon?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppgaver Hva er hovedforskjellen mellom barnehage- og skoletradisjon?
Tenk tilbake på din egen skolestart, nevn 3 faktorer som du ikke likt og 3 faktorer som du likte godt. Diskuter disse i gruppa.

2 Primærbindeledd mellom skole og hjem
Ansvar for hele klasse Ansvar for grupper i klassen Sikre tilpasset opplæring (IOP) Samarbeid med andre lærere Didaktiske planer Gi elevene optimale muligheter for læring og utvikling.

3 Tenke operasjonelt Logisk Ha et mentalt bilde Kan hente det fram
Konkret eksempel Sammenheng blir forklart og konkretisert Verbal forklaring ikke tilstrekkelig

4 Kommunikasjonsform Spørrende tilnærming
Stimulere til aktiv problemløsning Verbalisering av sin egen tankegang Veiledende tilnærming Gi hint, vink og peke (støttestruktur)

5 Vygotsky stimulere til en aktiv problemløsende arbeidsform så vil nye kunnskaper bli internalisert Støttepedagog Støttende stillas (Bruner) Det aktuelle utviklingstrinnet – den nærmeste utviklingssone – det potensielle utviklingstrinnet

6 Hvordan fange elevenes oppmerksomhet ?
Hvor tydelig er du som lærer ? Hvor retter jeg oppmerksomheten min? Hvordan beveger jeg meg som lærer? Hvordan leder læreren dialogene?

7 Individuell opplæringsplan
Tilpasset opplæringsplan for alle elevene Ulike vanskelighetsgrader på oppgaver Ivareta elevenes behov for å nærme seg lærestoffet. Ulike måter, ulik tid, ulik støttestruktur

8 Læring Læring er prosesser – noe som foregår – i mennesker og dyr som resultat av de erfaringer de kontinuerlig gjør Vinje: det er ikkje den kunskap du fær, men den du sjølv finn, som du kan bruka.

9 Læringsprosesser gjelder alle utviklings- og erfaringsområder, ikke bare det rent kognitive.
Varig endring: - motorisk - emosjonelt - sosialt - moralsk - kognitivt

10 Den lærande er ein aktiv konstruktør i mykje større grad enn ein passiv mottaker. (Befring)
Læring som prosess. (Bae) . Kvaliteten i forholdet mellom elev og lærer. Helhet og relasjon Anerkjennelse knyttet opp mot den nærmeste utviklingssone Forståelse og bekreftelse

11 Småskolebarnas syn Regler er absolutte og konkrete
Behov for oppmerksomhet Ikke alle har språklige forutsetning for å overholde regler Rutiner er en forutsetning for læring Skape trivsel og konsentrasjon Rutiner og regler skal være enkle å forstå

12 Motivasjon Er det som setter i gang en aktivitet
Bidrar til å opprettholde aktiviteten

13 Tydelighet skaper forutsigbarhet
Gi oppmerksomhet Bevege seg rundt i klasserommet Varier stemmebruken Vær spesielt oppmerksom på situasjonsskifte

14 Læring gjennom samarbeid
Tydelige strukturer, som - hva skal elevene gjøre? - hvordan skal de gjøre det?

15

16

17


Laste ned ppt "Oppgaver Hva er hovedforskjellen mellom barnehage- og skoletradisjon?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google