Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Klimaproblemet: Politiske utfordringer Tora Skodvin Presentasjon for FN-sambandet, Sundvollen, 20. november 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Klimaproblemet: Politiske utfordringer Tora Skodvin Presentasjon for FN-sambandet, Sundvollen, 20. november 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Klimaproblemet: Politiske utfordringer Tora Skodvin Presentasjon for FN-sambandet, Sundvollen, 20. november 2006.

2 2 Klimaproblemet: Politiske utfordringer –Hvor står vi i dag? –Det internasjonale klimaregimet –Veier videre?

3 3 1. Hvor står vi i dag? Kyoto protokollen: –Ubetydelig utslippsreduksjon –Omfatter land som vil stå for en stadig mindre andel av globale utslipp –Hovedutfordring nå: Utvide samarbeidet.

4 4 Utslipp av klimagasser i 2000 og 2050: ”Kyoto-blokka” sin andel av globale utslipp blir nesten halvert 28 % 16 %

5 5 Nasjonale utslipp for utvalgte nøkkelaktører, 1990-2003

6 6 Karbonintensitet i energibruk for utvalgte nøkkelaktører, 1990-2003

7 7 2. Det internasjonale klimaregimet

8 8 Klimakonvensjonen (1992/1994): Rammekonvensjon uten forpliktelser Målsetting: Å forhindre ”farlig menneskeskapt forstyrrelse av klimasystemet” (art.2) Diverse rapporteringsforpliktelser USA var et av de første landene til å ratifisere avtalen.

9 9 Kyotoprotokollen (1997/2005): Utslippsreduksjon med full deltakelse: 5,2% i perioden 2008-2012. U-land ikke pålagt forpliktende utslippskontroll. USA trakk seg fra samarbeidet i 2001. Forhandlinger om videreføring av avtalen så vidt startet.

10 10 Implementeringsmekanismene: Felles gjennomføring (art.6) Grønn utviklingsmekanisme (CDM) (art. 12) Kvotehandel (art. 17).

11 11 3. Veier videre? Kyotoavtalen et ”lite skritt i riktig retning” eller blindvei? –USAs posisjon –Store u-lands posisjon Finnes det alternativer? Er FN den rette arenaen?

12 12 Sentrale elementer i USAs posisjon: Byrd-Hagel resolusjonen fra juli 1997: En avtale som skader amerikansk økonomi er uakseptabel; En avtale som ikke inkluderer utslippsbegrensninger for u-land er uakseptabel fordi: –Redusert effektivitet og dermed miljøgevinst av å delta; –Medfører skjevheter i internasjonale konkurranse- forhold.

13 13 Sentrale elementer i u-lands posisjon: Store variasjoner i gruppen av u-land. I-land har et historisk ansvar. Rettferdighetsvurderinger: Uakseptable begrensninger på u-lands rett til økonomisk utvikling. Evt avtalespesifikke fordeler som for eksempel teknologiutvikling og -overføringer Evt kompensasjonsordninger.

14 14 Finnes det alternativer? Klimapolitikk på statlig nivå i USA som utgangspunkt for et bredere internasjonalt samarbeid? ”Stillehavspakten”: USA, Australia, India, Kina, Sør-Korea, Japan. Bilateralt samarbeid: EU/Kina, EU/India. ”Dialogforum” under klimakonvensjonen.

15 15 FN riktig arena? Incentivproblem, ikke nødvendigvis ”arena-problem”, men Relativt få land er ansvarlig for stor andel av globale utslipp: –20 største utslippsaktører ansvarlig for rundt 80% av utslippene –De 8 største utslippsaktørene ansvarlige for rundt 53% av utslippene

16 16 Kilder til mer informasjon CICEROs hjemmesider: www.cicero.uio.nowww.cicero.uio.no –Klima-ABC –Klimaleksikonet ESPERE (inkl. arbeidsoppgaver for elever i vg skole) Undervisningsprogram om klima som kan finnes på www.viten.no. Målgruppe er vg skole, men brukes også i grunnskolen.www.viten.no Aftenpostens lenkekatalog: http://www.aftenposten.no/nyheter/miljo/article20 2862.ece?service=print http://www.aftenposten.no/nyheter/miljo/article20 2862.ece?service=print


Laste ned ppt "1 Klimaproblemet: Politiske utfordringer Tora Skodvin Presentasjon for FN-sambandet, Sundvollen, 20. november 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google