Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Småsamfunns- satsing Hva har vi lært? Dag Arne Henriksen Oppland fylkeskommune Tromsø 17.3.2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Småsamfunns- satsing Hva har vi lært? Dag Arne Henriksen Oppland fylkeskommune Tromsø 17.3.2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Småsamfunns- satsing Hva har vi lært? Dag Arne Henriksen Oppland fylkeskommune Tromsø 17.3.2010

2 Småsamfunnssatsing i Oppland Startet 1997-98, med årlig kr. 500 000,- som ramme. Noe endret beløp etter hvert. Kombinasjon KRD-OFK. Gjennomført prosjekter i 16 fylkets 26 kommuner. Varierende størrelse og omfang på prosjektene (både mht økonomi, involverte parter med mer).

3 Kjennetegn/betingelser ved prosjekter som skaper ”varige” positive resultater: Typiske kjente betingelser: Stillingsressurs for prosjektleder. Forutsetning for god prosjektutvikling er at prosjektleder har tilstrekkelig tilitskapital/ nettverkskompetanse… Forankring kommunalt og befolkningsmessig (eierskapet) Tematisere innsatsen (fokusgrupper, næring, kultur, ungdom, m.m.) i den forbindelse: Finne ressurspersoner som sammen med prosjektleder kan bidra (temabaserte undergrupper)

4 Kjennetegn fortsetter…….. Informasjon undervegs, SSS (små synlige suksesser), folkemøter, deltakelse hos befolkning, nettverksbygging lokalt Edruelighet i forhold til hva som kan oppnås på kort sikt…..Dette tar tid!! Grunnlag for det hele er kompetanse, og endringsvilje for å få en ønsket positiv utvikling lokalt

5 Hva har vi lært? Hva kunne vært gjort annerledes i ”etterpåklokskapens lys”? Mye større grad både benyttet seg av og trukket inn 3. sektor i utviklingsarbeidet lokalt/regionalt. Stort verdifullt potensial blant lag og foreninger som ikke i stor grad ble benyttet godt nok i Oppland. Krav: Benytte PLP metodikk, mao. mer systematisk tilnærming med mål/milepælsplan for prosjektene lokalt/regionalt. Dette kunne ha sikret oss mot mange prosjekt som ikke hadde klare nok retningslinjer og målstruktur for arbeidet. Synliggjøring av resultatene: Bevissthet og ”råskap” ang. å benytte media og sosiale medier. Eks: Liv i Lom. Betingelse ved en fylkeskommunal deltakelse: En egen mediastrategi /mediaplan for slikt arbeid.

6 Hva har vi lært? Hva kunne vært gjort annerledes i ”etterpåklokskapens lys”? Internt i fylkeskommunen: I større grad vært mer samhandlende mot både områdene stedsutvikling, videregående opplæring og kultur. Videre burde det i større grad vært tatt initiativ mot både Innovasjon Norge lokalt og Statens Vegvesen regionalt i forhold til arbeidsplassutvikling og infrastruktur/samferdsel. Burde ha arrangert flere regionale nettverkssamlinger i fylket, med temabaserte samlinger. Større utnyttelse av DS, og Husbanken (ny rolle i forhold til ”bolyst”) i samarbeid med Innovasjon Norge på området tettstedsutvikling. I den forbindelse; stor tilfredshet og gode tilbakemeldinger fra ”Opplandskommunene” med Distriktssentret sitt arbeid, som har funnet sin rolle i forhold til både omdømme- bygging og profilering og og i god dialog med OFK.

7 Noen eksempler fra Oppland fylke Valdres Natur-og Kulturpark. Region Valdres (KRD pilot) www.valdres.com www.valdres.com Liv i Lom, Lom kommune (KRD pilot) www.lom.kommune.no Bjoneroa, Forum Bjoneroa, Gran kommune www.bjoneroa.nowww.bjoneroa.no Lokalsamfunnsprosjektet, Søndre Land kommune (avsluttet) Hedalen, Sør-Aurdal kommune www.hedalen.no (avsluttet)www.hedalen.no Lesjaverk utvikling, Lesja kommune www.lesjaverk.no/lesjaverk- utvikling Skjåkprosjektet; Vern som bygdeutvikling, Skjåk kommune


Laste ned ppt "Småsamfunns- satsing Hva har vi lært? Dag Arne Henriksen Oppland fylkeskommune Tromsø 17.3.2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google