Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling innen oppvekst – Driftskomiteen 03.12.08 – Trude Nøst, kommunalsjef Levanger kommune Kvalitetssikring gjennom kvalitetsvurdering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling innen oppvekst – Driftskomiteen 03.12.08 – Trude Nøst, kommunalsjef Levanger kommune Kvalitetssikring gjennom kvalitetsvurdering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling innen oppvekst – Driftskomiteen 03.12.08 – Trude Nøst, kommunalsjef Levanger kommune Kvalitetssikring gjennom kvalitetsvurdering. Grunnlag for kvalitetsutvikling innen oppvekst Kvalitetslosen AS– tilbyr et system for kvalitetssikring av hele kommuneorganisasjonen. Kvalitetsutviklingssystem for skole §13.10 – Modell hentet fra Gjøvik og bearbeidet av en arbeidsgruppe i Levanger kommune, sjekkliste utarbeidet av KS og Udir samt Kvalitetslosen. Det jobbes nå med å avstemme disse systemene og legge det inn i årshjulet for skolene. Hele systemet vil bli presentert i egen sak i DK til våren.

2 Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling innen oppvekst – Driftskomiteen 03.12.08 – Trude Nøst, kommunalsjef Levanger kommune Kvalitetslosen AS KvalitetsLosen AS videreutvikler og automatiserer løsninger innenfor balansert målstyring, kvalitetsutvikling, internkontroll, risikoanalyse og oppfølging av avvik/tiltak. Produktene er tilrettelagt for kommunal sektor og helse sektor. Levanger kommune har inngått samarbeid om kvalitetsdokumentasjon (dvs. ”biblioteket”) og oppfølging av avvik/tiltak.

3 Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling innen oppvekst – Driftskomiteen 03.12.08 – Trude Nøst, kommunalsjef Levanger kommune Vurdering av skolen som lærende organisasjon: Områder: 1.Skolens handlingsplan/ virksomhetsplan 2.Fra kvalitetsplanen 1.Tilpasset oppl, (herunder §5) 1.Læringsstrategier 2.Elevenes kompetansemål 3.Elevvurdering 4.Retningslinjer 5.Samarbeidsavtaler mellom skolene og hjelpetjenestene 2.Kompetanseutvikling 1.Kartlegge skolenes kompetansebehov 2.Skolens kompetanseplan 3.Kompetanseplan for kunnskapsløftet L/V 3.Brukermedvirkning 1.Skolens plan for samarbeid hjem/skole 2.Kurs foreldrekontakter 3.Skapende læring/IKT 1.Kultursekken 2.Pedagogisk bruk av IKT/Læringsplattform 4.HMS 1.Medarbeider-undersøkelsen 2.Elevenes skolemiljø (§9A) Vurdering av elevenes læringsutbytte: Områder: 1.Brukermedvirkning a.Elevsamtalen b.Elevundersøkelsen c.Elevrådskurs 2.Årsplan/ukeplan 3.Mappevurdering 4.Samarbeid heim/skole a.Foreldrekonferanse b.Tiltak/strategier 5.Eksamen a.Resultat b.Tiltak/strategier 6.Nasjonale prøver / PISA/PIRLS/TIMMS a.Resultat b.Tiltak/strategi 7.Obligatoriske prøver i norsk og matematikk a.Diverse kartleggingsprøver Trinnets årlige vurderingsmøte (Oppsummering/egenvurdering) Skolens årlige egenvurdering Kommunenivå 1.Dialog skole/skoleeier 2.Rapportering/tilbakemelding 3.Politisk behandling 4.Samarbeid skoleeier/FGIL 5.Møte DK/skoleledere Modell for kvalitetsvurdering og -utvikling av grunnskolene i Levanger kommune

4 Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling innen oppvekst – Driftskomiteen 03.12.08 – Trude Nøst, kommunalsjef Levanger kommune Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven § 13-10 Innholdet i veilederen Elementer i et forsvarlig system Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling Lovtekst og lovforarbeider Sjekkliste Lenke til veileder og sjekklister: http://udir.no/templates/udir/TM_Artikkel.aspx?id=3161


Laste ned ppt "Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling innen oppvekst – Driftskomiteen 03.12.08 – Trude Nøst, kommunalsjef Levanger kommune Kvalitetssikring gjennom kvalitetsvurdering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google