Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetssikring gjennom kvalitetsvurdering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetssikring gjennom kvalitetsvurdering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetssikring gjennom kvalitetsvurdering
Kvalitetssikring gjennom kvalitetsvurdering. Grunnlag for kvalitetsutvikling innen oppvekst Kvalitetslosen AS– tilbyr et system for kvalitetssikring av hele kommuneorganisasjonen. Kvalitetsutviklingssystem for skole §13.10 – Modell hentet fra Gjøvik og bearbeidet av en arbeidsgruppe i Levanger kommune, sjekkliste utarbeidet av KS og Udir samt Kvalitetslosen. Det jobbes nå med å avstemme disse systemene og legge det inn i årshjulet for skolene. Hele systemet vil bli presentert i egen sak i DK til våren.

2 Kvalitetslosen AS KvalitetsLosen AS videreutvikler og automatiserer løsninger innenfor balansert målstyring, kvalitetsutvikling, internkontroll, risikoanalyse og oppfølging av avvik/tiltak. Produktene er tilrettelagt for kommunal sektor og helse sektor. Levanger kommune har inngått samarbeid om kvalitetsdokumentasjon (dvs. ”biblioteket”) og oppfølging av avvik/tiltak.

3 Modell for kvalitetsvurdering og -utvikling av grunnskolene i Levanger kommune
Vurdering av skolen som lærende organisasjon: Områder: Skolens handlingsplan/ virksomhetsplan Fra kvalitetsplanen Tilpasset oppl, (herunder §5) Læringsstrategier Elevenes kompetansemål Elevvurdering Retningslinjer Samarbeidsavtaler mellom skolene og hjelpetjenestene Kompetanseutvikling Kartlegge skolenes kompetansebehov Skolens kompetanseplan Kompetanseplan for kunnskapsløftet L/V Brukermedvirkning Skolens plan for samarbeid hjem/skole Kurs foreldrekontakter Skapende læring/IKT Kultursekken Pedagogisk bruk av IKT/Læringsplattform HMS Medarbeider-undersøkelsen Elevenes skolemiljø (§9A) Vurdering av elevenes læringsutbytte: Områder: Brukermedvirkning Elevsamtalen Elevundersøkelsen Elevrådskurs Årsplan/ukeplan Mappevurdering Samarbeid heim/skole Foreldrekonferanse Tiltak/strategier Eksamen Resultat Nasjonale prøver / PISA/PIRLS/TIMMS Tiltak/strategi Obligatoriske prøver i norsk og matematikk Diverse kartleggingsprøver Trinnets årlige vurderingsmøte (Oppsummering/egenvurdering) Skolens årlige egenvurdering Kommunenivå Dialog skole/skoleeier Rapportering/tilbakemelding Politisk behandling Samarbeid skoleeier/FGIL Møte DK/skoleledere

4 Innholdet i veilederen Elementer i et forsvarlig system
Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven § 13-10 Innholdet i veilederen Elementer i et forsvarlig system Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling Lovtekst og lovforarbeider Sjekkliste Lenke til veileder og sjekklister:


Laste ned ppt "Kvalitetssikring gjennom kvalitetsvurdering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google