Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klimakonferanse 29. mars 2007 Sunndal kommune Gunnar Olav Furu.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klimakonferanse 29. mars 2007 Sunndal kommune Gunnar Olav Furu."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klimakonferanse 29. mars 2007 Sunndal kommune Gunnar Olav Furu

2 Sunndalsøra 2006

3 Kommuneplan 2007-2015 Mål: Ikke øke forbruk av elektrisitet eller fossilt brensel Hydro Al. må ha mer elektrisitet til konkurransedyktige priser Næringsetablering basert på energi Tema Hydro Aluminium Spillvarme Kommunale bygg Små kraftverk Transport Flom/ras

4 Energikommunen Sunndal Produksjon:Framtid? –Vannkraft2650 GWh? –småkraftverk35 GWh200 GWh? –gass, LNG50 GWh200 GWh? –spillvarme17 GWh100-170 GWh –ved15 GWh? –saltkraftverk (osmose) FoU? Forbruk: –Sunndal kommune100 GWh –Hydro Al.5100 GWh

5 Utslipp klimagasser Norge 7,7 tonn pr innbygger Sunndal kommune 86 tonn pr innbygger (nr 9) Hydro Aluminium

6 Globalt behov for aluminium –Må produseres der energibruk gir minst mulig drivhusgasser –”grønt metall” er kraftforedling –CO2-utslipp lineært i forhold til produksjon –Energibehov til al.produksjon er en nasjonal oppgave

7 Totalt energiforbruk – utvikling siste 25 år Industri (unntatt energisektoren) 85 TWh Mindre økning Transport 50 TWh Stor økning Husholdninger 40 TWh Stor økning

8 Spillvarmeprosjekt –Tilknytningsplikt i sentrum –Oppvarming av bygninger, svømmehall, KGB m. m –Spillvarme i dag er 15 % av totalt elektrisk forbruk –Næringsutvikling Store mengder (80-170 GWh) til rimelig pris Produsere ressursriktige varer Forskningsprosjekt (akvakultur) Flis/pelletsproduksjon – tørking

9 Kommunale bygg ”Styringssystem” fra 1996 - Redusert energiforbruk opptil 35 % Forbruk 10% lavere enn normtall Eksisterende bygg – vannbåren varme Inntjeningstid 10-30 år Alle nye bygg - vannbåren varme Nærvarmeanlegg i kretsene planlegges

10 Oversiktskart kommunen med små kraftverk (200 GWh ?)

11 Små kraftverk Utbygd: –Jordalskraft4GWh –Gaudalskraft8GWh –Ryssdal og Jordal KRV (Grønnkraft AS)24GWh Konsesjon gitt: –Ljøsåa (Småkraft)8GWh –Usma (Småkraft)19GWh Omsøkt/planlagt: –Erstadelva (Småkraft)13GWh –Erga (Småvollan krv AS, i KU-fase)35GWh –Jamnhaugbekken/Kvernåa1,5GWh –Usma II (Jønnstad) ? Sum:115-120 GWh

12 Gaudalselva

13

14 Vinnu – verdens 5. høyeste foss (?)

15 -Verdifulle landskap -Biologisk mangfold -Inngrepsfrie naturområder -Virkninger for fisk -Inngrep i sårbart høgfjell -Viktige kulturminner -Friluftsliv Helhetlig vurdering av småkraftutbygging ? Retningslinjer fra NVE

16 Energiforbruk - persontransport Tog 0,15 liter pr 10 km Buss 0,2 liter pr 10 km Bil 0,4 liter pr 10 km Fly 1,2 liter pr 10 km

17 Bruk av sykkel Bilreiser –Rundt halvparten av bilreiser er kortere enn 5 km Personreiser (antall) med sykkel –Norge 4 -6% –Danmark 17 % –Sverige 12 % –Nederland 28 % Mål: –50% økning

18 Tursti, gang- og sykkelveger Turmulighet uten å bruke bil Naturopplevelse Sosial møteplass Trafikksikkerhet

19 Videre utbygging av g/s-veger ? Konkrete målsettinger om øket bruk? Miljøeffekt??? Turisme??? Gang- og sykkelveger

20 Klimaendringer - sårbarhet Sunndal kommune Ekstremt vær Havnivå Stormflo Flom Snømengder Kraftig vind (sikring av tak)

21

22

23

24 Flom 100 år

25 Flom 200 år

26 Flom 500 år

27 Flom 500 år + skredfare

28 Al Gore Bruk bilen mindre Gjenvinn mer Bruk mindre varmtvann Unngå produkter med mye emballasje Senk innetemperatur Plant et tre Slå av elektriske apparater Det er lett å redusere energibruk 10%


Laste ned ppt "Klimakonferanse 29. mars 2007 Sunndal kommune Gunnar Olav Furu."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google