Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prehospitalt Har anestesisykepleieren sin plass her?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prehospitalt Har anestesisykepleieren sin plass her?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prehospitalt Har anestesisykepleieren sin plass her?

2 Kompetansekrav- utfordringer!
Pasientens behov for faglig forsvarlighet er utgangspunktet for å vurdere krav til kompetanse. Prehospital tjeneste skal være sykehusets forlengede arm. Etter oppdragsdokumentet er foretaket pålagt å drive følgetjeneste.

3 Behov for Spesialkompetanse
Med økt spesialisering og endret funksjonsfordeling vil flere og sykere pasienter ha lengre avstand til behandlende sykehus Akutt kritisk syke transporteres mellom sykehus med ulike kompetansenivå. Behovet for spesialkompetanse i tjenesten har sitt utgangspunkt i gitte kriterier og ved opprettholdelse av et forsvarlig akuttmedisinsk helsetilbud ved nedleggelse av lokalsykehus

4 Spesialkompetanse i prehospital tjeneste
Anestesisykepleierens rolle i den prehospitale tjenesten må sees i sammenheng med utviklingsplan for en helhetlig prehospital tjeneste. Anestesisykepleierens deltagelse prehospitalt er beskrevet i nasjonal rammeplan

5 Hva gjør oss egnet for prehospitalt arbeid?
Anestesisykepleier har en forutsigbar kompetanse ut fra felles plattform Anestesisykepleier har en grunnleggende god vurderingskompetanse Anestesisykepleieren har handlingskompetanse Anestesisykepleieren kan ha en veiledningsrolle Anestesisykepleieren er god på tverrfaglig samarbeid Anestesisykepleieren har lang tradisjon på gode dokumentasjonsrutiner

6 Kompetanse og funksjon
OG ikke minst Anestesisykepleier kan på noen områder tilby behandling prehospitalt utover ambulansepersonellets kompetanse

7 Dagens prehospitaletjeneste i SØ
Anestesisykepleierne deltar på utrykninger etter kriterier i Norsk Indeks for medisinsk Nødhjelp. På dagtid dekkes fylket av to biler etter kl dekkes hele fylket av en akuttbil. Anestesisykepleier rykker ut i alle situasjoner hvor det er akutte respirasjon/ sirkulasjons-problemer og/eller redusert bevissthet i tillegg til ved spesifiserte oppdrag som ulykke, drukning og alvorlig syke barn.

8 Risikovurdering opp mot pasientkasus ved fjernelse av anestesisykepleier prehospitalt
Pasient med ufrie luftveier/utilstrekkelig egenrespirasjon. Forsinket behandling. Hjertestans ved overføring mellom sykehus. Kritisk sykt barn. Medikamenthåndtering.

9 Konklusjon sett fra anestesisykepleiernes side
Anestesisykepleier gir i dag et viktig bidrag i prehospitale tjenester På sikt forventes det at ambulansene utvikles til små minisykehus, som kan bidra til utredning og behandling på stedet, og ved det unngå innleggelser i sykehus. Med en slik utvikling og organisering vil anestesisykepleier kunne få en utvidet rolle som behandler. På lang sikt vil også det faste ambulansepersonellet få økt kompetanse, noe som må vurderes opp mot anestesisykepleierens funksjon.

10 Konklusjon sett fra prehospital tjenestes side
Akuttbilene med anestesisykepleiere er i dag en betydelig tilleggsresurs med vurderingskompetanse og tekniske ferdigheter. I fremtidens tjeneste vil det være fokus på høyere utdanning med vurderingskompetanse i grunnbemanningen Anestesisykepleierne vil fortsatt ha verdifull tilleggs-kompetanse som kan være nyttig med tanke på fremtidens tjeneste. Vi forventer mer avklaring av problemer utenfor sykehus, mer samhandling med kommunehelsetjenesten og mer transport av kritisk syke pasienter.

11 Anbefaling Anestesisykepleier har kompetanse og ferdigheter som er nyttig i dagens og i framtidens prehospitale tjenester. Det er pasientenes behov for faglig forsvarlig helsehjelp som må være utgangspunkt for å vurdere kravet til kompetanse hos det personell som skal være med i ambulansen. Bemanning og organisering av prehospital tjenesten må sees opp mot nye funksjoner og oppgaver i framtidens sykehus

12 JA! Vår plass er også prehospitalt .
anestesisykepleier prehospitalt gir økt anestesisykepleier prehospitalt gir økt pasientsikkerhet pasientsikkerhet


Laste ned ppt "Prehospitalt Har anestesisykepleieren sin plass her?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google