Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handlingsplan – forslag til tiltak mot Pankreassjukdom (Pancreas Disease – PD) 5.9.2007 Paul Negård. Seksjon fisk og sjømat.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handlingsplan – forslag til tiltak mot Pankreassjukdom (Pancreas Disease – PD) 5.9.2007 Paul Negård. Seksjon fisk og sjømat."— Utskrift av presentasjonen:

1 Handlingsplan – forslag til tiltak mot Pankreassjukdom (Pancreas Disease – PD) 5.9.2007 Paul Negård. Seksjon fisk og sjømat

2 Antall tilfeller/lokaliteter med ILA og PD, 1986-2006 ILAPD

3 PD outbreaks (incidens) pr. county, 1995-2007* (*until 29.aug.)

4 2006

5 PD – registrerte tilfeller i 2007, pr. 29.8.

6 Offentlige tiltak ? -Kartlegging -Betydning ? - I samsvar med forskriftens mål ? -Utbredelse ? -Risikofaktorer ? -Risikovurdering -Risiko = sannsynlighet x konsekvenser -Risiko for smitte -Risiko for sjukdom -Smitte til anlegg -Utbrudd av sjukdom -Hvilke risikofaktorer kan vi gjøre noe med ? -Mattilsynets ansvar – næringsaktørene sitt ansvar ? -Grad av detaljregulering -Forholdsmessighet i tiltakene

7 Hvordan forhindre smitte ? Hoved-smitteveg/-reservoar : Horisontalt - mellom matfiskanlegg i sjø Vertikal smitte ?

8 Infeksjonsdynamikk

9 Risikofaktorer for smitte (introduksjon) Faktorer som i epidemiologiske studier har gitt økt risiko for PD : -Flytting/transport av levende fisk, -Bruk av felles utstyr, (landbase), -Lokalitet med PD-diagnostisert innen 5 km, -PD-diagnose på lokalitet innen samme selskap/konsesjon.

10 Risikofaktorer for smitte (introduksjon) Faktorer som i epidemiologiske studier har gitt mindre risiko for PD : -Brakklegging mellom driftsperiodar, -Vaksinering (mot andre agens ; IPNV og M. viscosa), generell effekt, -Salinitet > 25 promille, -Måltidsfôring kontra kontinuerleg fôring.

11 Risikofaktorer for smitte (introduksjon) Generelle faktorer : -Antall mulige smittekontakter : -Blanding av årsklasser og grupper -Båtanløp -Service- -Flytting -Rutiner som ikke bryter smitteveger mellom grupper/driftsperioder : -Ikke alt-inn/alt-ut -Ikke rutinemessig brakklegging

12 Risikofaktorer for utbrudd av sjukdom -Økende frekvens og grad av handtering/stress, -Settefisk av dårlig kvalitet/kondisjon -Dårlig miljø : - Varierende / dårlig oksygentilførsel - For stor tetthet - Mangelfull lusekontroll og behandling

13 Mattilsynets virkemidler ? Driftsplangodkjenning IK-Akvakultur-revisjon Bekjempende tiltak

14 Mattilsynet Må bli bedre på informasjon Forekomst av sjukdom Forekomst av agens Drift / ikke drift på lokalitet Transportruter

15 Tiltak Ut fra utviklingen av PD og risikovurderingene mener Mattilsynet at virkemidlene er utilstrekkelige m.h.t. forebyggende tiltak mot spredning av PD-smitte. Først og framst tiltak som kan settes inn umiddelbart. Mest rasjonelt gjennom en regional soneforskrift for Vestlandet. Krever en oppgradering fra C til B-status.

16 Risikofaktorer - hva kan vi gjøre noe med på kort sikt ? -Frisk settefisk ! -Transport av fisk -Fysisk transport -Transportruter -Vask og desinfeksjon -Oppdage smitte på et så tidlig tidspunkt som mulig -Risikobasert tilsyn

17 Risikofaktorer - hva kan vi gjøre noe med på lengre sikt ? -Flytting av fisk -Driftsmessige disposisjoner som kan innbære økt risiko -Nabolokaliteten som risikofaktor -Kontroll med nabo -Avstand til nabo -Lokalitetsstrukturen

18 Behov for tiltak utenfor soneforskriftens geografiske område ? -Vaksinasjon -Screening (kartleggingsformål) -Stamfisk -Områder med tilfeldig forekomst


Laste ned ppt "Handlingsplan – forslag til tiltak mot Pankreassjukdom (Pancreas Disease – PD) 5.9.2007 Paul Negård. Seksjon fisk og sjømat."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google