Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og universell utforming

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og universell utforming"— Utskrift av presentasjonen:

1 Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og universell utforming
rådgiver Frode Langø Beitostølen 27. august 2009

2 Hva er idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning?
Tilfredsstiller idrettsfunksjonelle krav Spilleflate/sikkerhetssoner/takhøyder/idrettsdekke Tilgjengelighet for funksjonshemmede – universell utforming Utforming av garderober, toaletter , Atkomst til tribuner, aktivitetsarealer osv. Arkitektur og estetikk. Utforming, plassering og tilpasning til omgivelser Funksjonelt bygg Unngå miks av ”sko og barfot” soner. Garderobene plassering i forhold til aktivitetsflaten Tilleggsarealer, sosiale rom

3 Godkjenning av planer for idrettsanlegg
Byggesaksbehandling i henhold til Plan- og bygningsloven Normalt vil bygging av idrettsanlegg i form av inngrep i terrenget, oppføring av bygg etc. kreve byggesaksbehandling. Kommunal behandling (behandles ikke nærmere her) Tvil om behandling? - Be om forhåndkonferanse med kommune Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning Spesifikke idrettsfunksjonelle forhold Vilkår for tilskudd fra spillemidlene

4 Hvem gjør hva? I prinsippet skal alle planer for anlegg hvor det skal søkes om tilskudd gis idrettsfunksjonell godkjenning i Kultur- og kirkedepartementet. Departementet har bemyndiget kommunene til å foreta idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for de fleste typer anlegg med visse unntak. I tvilstilfelle kan alle typer anlegg likevel sendes til departementet.

5 Hvilke saker skal sendes departementet ?
flerbrukshaller og spesialhaller (f.eks. svømmehaller, turnhaller og ridehaller) kunstisflater hoppbakker K lik eller større enn 75m utfortraseer utendørs svømmeanlegg undervarmeanlegg i kunstgressbaner større motorsportanlegg med samlet kostnad større enn ca 5 millioner kr, (f.eks. bane for roadracing, baneracing, speedway og longtrack). prøveprosjekter/prøveanlegg

6 Krav til søknad om forhåndsgodkjenning
Alle søknader for nye anlegg skal inneholde: Opplysning om anleggets plass i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Oversiktskart/kommunekart Situasjonsplan. Utenomhusplan Behovsoppgave Enkelt kostnadsoverslag Foreløpig plan for finansiering Dokumentasjon på anleggets tilpasning til nabobebyggelse.

7 Krav til søknad om forhåndsgodkjenning
Alle søknader vedrørende haller skal inneholde: Plantegninger av alle etasjer, også kjeller. (1:100, 3 eks.) Snittegninger (1:100, 3 eks.) Fasadetegninger (1:100, 3 eks.) Redegjøring om arkitektur og miljø(V-0914B og V-0915B) Dokumentasjon for valgt idrettsdekke. Lysberegninger. Akustikkberegninger (svømmehaller).

8 Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning -
Dokumentasjon av idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning: Godkjenningsbrev (Alle anlegg) Når ble anlegget godkjent Hva ble godkjent Hvem godkjente Vedlegg Godkjente planer som skal stemples og dateres Husk: Den idrettsfunksjonelle godkjenningen gjelder for 2 år; blir byggearbeidene ikke igangsatt innen 2 år må det søkes om fornyet idrettsfunksjonell godkjenning. Blir planene vesentlig endret, skal det søkes om ny idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.

9 Anlegg som har kommunal forhåndsgodkjenning
For de anleggene som kommunen skal gis idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning gjelder de samme krav til: Søknadens dokumentasjon Hva som skal vurderes og godkjennes Godkjenningsbrevets innhold og vedlegg

10 Forhåndsgodkjenning ved rehabilitering
Alle søknader må inneholde: Opplysning om anleggets plass i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Tilstandsanalyse (hele bygget, alle tiltak) Fokus på bygningsmessige forhold, ventilasjon, sanitær, energi, miljøforhold (asbest) Tiltaksbeskrivelse, kostnadsoverslag, foreløpig finansieringsplan Relevante illustrative tegninger (gjerne 1:100, 1 eks.) Tilgjengelighet for funksjonshemmede må dokumenteres. Lysberegninger (når lys inngår i rehabiliteringen).

11 Saksgang - Frister Planlagte anlegg skal innarbeides i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Søknad om tilskudd oversendes kommunen; egen frist i kommunen 15. november Søknad om forhåndsgodkjenning oversendes KKD Siste dato for forhåndsgodkjenning er 15. januar. 15. januar Søknad om tilskudd oversendes fylkeskommune

12 Spesielt om enkelte anleggstyper
Skyteanlegg Forhåndsuttalelse fra politi Støy! Sikkerhetssoner Banebredder

13 Spesielt om enkelte anleggstyper
Fotball Kunstgress Baneplan målsatt, med sikkerhetssoner og fall Drenering Frostsikring Bærelag Kunstgresset Grus og gress….

14 Spesielt om enkelte anleggstyper
Skianlegg/skiskyting / løyper og turveier Krav til løypetraseer, løypeprofiler, bredder…. Disposisjonsrett til grunn Skitrekk: konsesjon fra fylkesmannen driftstillatelse

15 Spesielt om enkelte anleggstyper
Orienteringskart – turkart Målestokk/ekvidistanse/areal Kartnorm Terrengfordeling (O-krets/forbund) Forhold til grunneier Forhold til kommunens arealplan

16 Spesielt om enkelte anleggstyper
Klubbhus / garderobebygg Hensiktsmessige romstørrelser Hensiktsmessig plassering av rom Tilgjengelighet / universell utforming

17 Spesielt om enkelte anleggstyper
Nærmiljøanlegg Kvalitet på anlegget Bærelag Drenering Sikkerhet Fallunderlag Kontroll av leverandørs dokumentasjon Støy – forhold til naboer

18 Spesielt om enkelte anleggstyper
Lysanlegg NS-EN Idrettsbelysning Tribuneanlegg NS-EN 13200, del 1 – 6

19 Hjelp!! Støttelitteratur: Målbok Blåboka (store gamle blå..) Veiledere
V-0732 (bestemmelsene om tilskudd Særforbundenes anleggskontakter Fylkesidrettskonsulentene KKD


Laste ned ppt "Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og universell utforming"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google