Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ORGANISASJONSPLAN Vedtatt på årsmøtet 14. febr. 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ORGANISASJONSPLAN Vedtatt på årsmøtet 14. febr. 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 ORGANISASJONSPLAN Vedtatt på årsmøtet 14. febr. 2013

2 HOVEDSTYRET SENIORGRUPPA FAGGRUPPE BARNEIDRETT KLUBBHUS STYRET FOTBALL GRUPPA HÅNDBALL GRUPPA HOVEDSTRUKTUR ROLVSØY IF

3 HOVEDLEDER FOTBALL LEDER HOVEDSTYRET HÅNDBALL LEDER SEKRETÆR.KASSERERNESTLEDER Styremedlemmer og varamenn etter behov Evt andre tillitsvalgte etter behov Heders og Æresbevisningsråd 5 medlemmer Idrettsmerkeutvalg Leder + 2 medlemmer

4 HOVEDSSTYRET Oppgaver: –Ha det overordnede ansvar –Påse at årsmøter avholdes –Inngå avtaler på vegne av hele idrettsforeningen –Delegere mest mulig ned til gruppene –Kassereroppgavene delegeres mest mulig ned til gruppene –Følge med i gruppenes aktiviteter –Overordnet ansvar for Heders- og Æresbevisningsråd –Overordnet ansvar for idrettsmerkeutvalget –Holde oversikt over medlemsmassen

5 GRUPPELEDER GRUPPE- SEKRETÆR FOTBALLGRUPPA GRUPPE- KASSERER BARN- OG UNGDOMS- LEDER SENIOR- LEDER Styre- medlemmer etter behov Varamenn etter behov Min. 1 Lagleder pr. lag Evt andre tillitsvalgte etter behov

6 FOTBALLGRUPPA Oppgaver: –Er ansvarlig for driften av fotballgruppa –Er budsjett- og regnskapsansvarlig for fotballgruppa –Skal være representert i klubbens valgkomité. –Drift og vedlikehold av fotballbaner og –anlegg. –Gjennomføre hovedstyrets delegerte oppgaver –Holde oversikt over gruppas medlemsmasse

7 GRUPPELEDER GRUPPE- SEKRETÆR HÅNDBALLGRUPPA GRUPPE- KASSERER BARN- OG UNGDOMS- LEDER SENIOR- LEDER Styre- medlemmer etter behov Varamenn etter behov Min. 1 Lagleder pr. lag Evt andre tillitsvalgte etter behov

8 HÅNDBALLGRUPPA Oppgaver: –Er ansvarlig for driften av håndballgruppa –Er budsjett- og regnskapsansvarlig for håndballgruppa –Skal være representert i klubbens valgkomité. –Gjennomføre hovedstyrets delegerte oppgaver –Holde oversikt over gruppas medlemsmasse

9 HOVEDSTYRET FAGGRUPPE BARNEIDRETT FAG- ANSVARLIG FOTBALL- KONTAKT HÅNDBALL- KONTAKT Medlemmer etter behov

10 FAGGRUPPE BARNEIDRETT Oppgaver: –Er ansvarlig for utarbeidelse av fagplaner for barn opp til 12 år i henhold til Rolvsøy IFs holdninger og målsetninger –Er ansvarlig for at gruppenes drift ifm barn opp til 12 år utføres i henhold til barneidrettsbestemmelsene –Hjelpe til å rekruttere instruktører til barneidrettslagene –Gjennomføre hovedstyrets delegerte oppgaver

11 KLUBBHUSLEDER KASSERER KLUBBHUS Styremedlemmer etter behov Varamenn etter behov Evt andre tillitsvalgte etter behov

12 KLUBBHUS –Er ansvarlig for driften av gruppa –Er ansvarlig for klubbhus / utleie og vedlikehold –Påse at årsmøter blir holdt i overenskomst med lovverket –Rapporterer til hovedleder –Representere klubben på verdig måte og vise gode holdninger

13 GRUPPELEDER SEKRETÆR SENIORGRUPPA KASSERER Styre- medlemmer etter behov Varamenn etter behov Evt andre tillitsvalgte etter behov

14 SENIORGRUPPA –Er ansvarlig for driften av gruppa –Påse at årsmøter blir holdt i overenskomst med lovverket –Rapporterer til hovedleder –Representere klubben på verdig måte og vise gode holdninger –Holde oversikt over gruppas medlemsmasse – rapportere til hovedkasserer


Laste ned ppt "ORGANISASJONSPLAN Vedtatt på årsmøtet 14. febr. 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google