Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fremtidsutsikter for banknæringen Jon Gunnar Pedersen Bransjeseminar om grunnfondsbevis 7. september 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fremtidsutsikter for banknæringen Jon Gunnar Pedersen Bransjeseminar om grunnfondsbevis 7. september 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fremtidsutsikter for banknæringen Jon Gunnar Pedersen Bransjeseminar om grunnfondsbevis 7. september 2006

2 2 Slik var de siste femten årene

3 3..og slik vil det fortsette Tingvoll Sparebank – regelverkskollisjon sammen med Møre Sogn og Fjordane Sparebank – regelverkskollisjon sammen med Gjensidige Hegra Sparebank – velger Terra Sparebankene Volda Ørsta og Hedmark – velger Sparebank 1 EnterCard – havner under strategisk kontroll av BarclayCard DnB NOR – kjøper flere hundre tusen kunder utenfor Norge Bankens ID-tjeneste AS – etablert med Sparebanken Vest bak initiativet

4 4 Samfunn og økonomi 2004: Uttrekk fra det neste tiåret  Mer inter- nasjonalt  Mer krevende  Større rom for konflikter  Mer sofistikerte  Men enklere å bruke  Raskere etablering  Økt behov for veiledning  Færre proprietære løsninger  Mer avansert individuell tilpasning  Kostbar  Mer inter- nasjonale  Andre erfaringer  Lavere kostnader  Færre personlige vurderinger  Mer velstående  Mer sofistikerte  Mer forskjellige  Eldre Kundene Konkur- rentene RegelverketProdukteneTeknologien  Nisjebanker vs. Universalbanker – kostnadskutt vs. inntektsbredde  Produktspesialister vs. Kanalspesialister – Kontroll over kundeeierskapet  Sparing vs. funding: - likviditetskravene vs. soliditetskravene  Rådgivning vs. Marginpress: Betaling for kompetanse, balanse og hastighet

5 5 30 minutter… TAP I FORRETNINGSBANKENE

6 6 Det handler om… Kapital Kompetanse Omstillingsevne Kostnadseffektivitet Distribusjonskontroll Reguleringer Risiko

7 7 Kapital Basel II –Frigjøring av betydelige mengder egenkapital – spesielt i Norden

8 8 Nordea SHB SEB FSB Kilde: Dagens Industri

9 9 Kapital Basel II –Frigjøring av betydelige mengder egenkapital – spesielt i Norden Globale økonomiske trender –Fortsatt økende finansielt sparebehov i Europa –Fortsatt størst vekstpotensial utenfor Europa

10 10 Kilde: Goldman Sachs

11 11 Kompetanse Det nordiske fortrinn: –Vi kan ikke bruke folk Ansettelseskostnader pr. arbeidstime i industrien, USD Kilde: The Economist World Factbook

12 12 Kompetanse Det nordiske fortrinn: –Vi kan ikke bruke folk Den norske utfordring –Kan vi opprettholde kompetente, omstillingsdyktige finansmiljøer?

13 13 Prognose for Statens Pensjonsfond, Utland – NOKmrd.

14 14 Kompetanse Det nordiske fortrinn: –Vi kan ikke bruke folk Den norske utfordring –Kan vi opprettholde kompetente, omstillingsdyktige finansmiljøer? Den nasjonale modells død –Ny arbeidsdeling – nye samarbeidsformer –Et godt CM-system er nesten en egen bank

15 15 Nye utviklingsmodeller Konsept- utvikling Produksjon Distribusjon Produktspesifikasjon Feedback Transport og kommunikasjon

16 16 Konsept- utvikling Produksjon Distribusjon

17 17 Omstillingsevne Endringer hos kundene gir endringskrav hos leverandørene

18 18 Omstillingsevne Endringer hos kundene gir endringskrav hos leverandørene 05.09.06 10:12 Marked=OB SANGRESULTATVARSEL Banken varsler markedet om at to engasjementer, som begge er i kategorien byggeprosjekter, vurderes å ville påføre banken samlet kredittap på ca. 20 millioner kroner. Dette vil gi banken et betydelig svekket resultat i tredje kvartal. Den underliggende driften utvikler seg i tråd med de vurderinger som er fremmet tidligere.

19 19 Omstillingsevne Næringslivet har bygget ut sine egne kredittfaciliteter –Carlsberg lager litt øl, men er egentlig en markedsførings- og kredittorganisasjon

20 20 Omstillingsevne BANK BRYGGERI PUB BANK BRYGGERI PUB FØR…..NÅ

21 21 Omstillingsevne Næringslivet har bygget ut sine egne kredittfaciliteter –Carlsberg lager litt øl, men er egentlig en markedsførings- og kredittorganisasjon –Wal-Mart eier ikke produktene i sine egne hyller - de eier ofte heller ikke hyllene, eller byggene hyllene står i –Kjedebygging gjennom franchise - de mange små sikkerheter

22 22 Omstillingsevne Endringer hos kundene gir endringskrav hos leverandørene Transnasjonale distribusjonsmodeller

23 23 Transnasjonal distribusjon

24 24 Omstillingsevne Endringer hos kundene gir endringskrav hos leverandørene Transnasjonale distribusjonsmodeller Modulbaserte systemer Nye samarbeidsformer for å bære kostnadene

25 25 Kostnadseffektivitet Lavere kostnader gir lavere priser –Norden fører an

26 26 Lavere kostnader = lavere inntekter

27 27 Kostnadseffektivitet Lavere kostnader gir lavere priser –Norden fører an Men kostnads- og inntektsstrukturen endres –Danske Bank 2005: IT-kostnader 15,8% av overskuddet før skatt –Danske Bank H1 2006: It-kostnader 18,3% av overskuddet før skatt

28 28 Distribusjonskontroll Baumol's teorem: Produktivitetsøkningen i servicebransjen går mot null –Erfaring, systemstøtte, kompleksitet – økende produktivitet –Konkurranse, krevende kunder, metthet – fallende produktivitet

29 29 Å fange nye inntektsområder Kilde: SEB

30 30 Distribusjonskontroll Baumol's teorem: Produktivitetsøkningen i servicebransjen går mot null –Erfaring, systemstøtte, kompleksitet – økende produktivitet –Konkurranse, krevende kunder, metthet – fallende produktivitet Råvareproduksjon ikke vært så dumt –Stadig produktivitetsøkning –Marginalkostnadene mot null –Absoluttgrenser: Borekroneprisen til himmels

31 31 To helt forskjellige prisnivåer "Marginen" i Danske Banks realkreditt- foretak er ca. 0,5% Utlånsmarginen i bankens øvrige danske virksomhet er seks ganger så høy Lånespreader i Danske Bank Danske BG Bank Sverige Norge

32 32 Verdien av boliglånsvirksomhet som prosent av markedsverdien Selected European banks, source: JP Morgan

33 33 Distribusjonskontroll Baumol's teorem: Produktivitetsøkningen i servicebransjen går mot null –Erfaring, systemstøtte, kompleksitet – økende produktivitet –Konkurranse, krevende kunder, metthet – fallende produktivitet Råvareproduksjon ikke vært så dumt –Stadig produktivitetsøkning –Marginalkostnadene mot null –Absoluttgrenser: Borekroneprisen til himmels Det tar 150 år å bygge franchise, men.. –Mange kan distribusjon bedre enn bankene –Dedikerte produsenter kan dominere nisjene med enklere systemer

34 34 Aksjehandel på internett De seks største nordiske bankene er antagelig alle blant de tyve mest teknologisk avanserte bankene i verden –Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, DnB NOR, Föreningssparbanken, SEB De var alle blant de første i verden til å introdusere aksjehandel over internett I dag er de to ledende aktørene innen nordisk aksjehandel over internett Nordnet og Avanza –Selskapene fantes ikke for seks år siden –De har frem til nå ikke hatt annet enn et aksjehandelssystem –Meget enkelt tilbud – meget enkle prioriteringer Kundenes prioritering i finans nådeløs: Lite sans for det som er "kjekt å ha"

35 35 Reguleringer Internasjonalisering av tilsynsansvaret

36 36 Cross ownerships on Iceland NB: Koblingen Straumur – Burdaras ble brutt i forrige uke – endrer dynamikken noe

37 37 Reguleringer Internasjonalisering av tilsynsansvaret Etterleving av regelverk en betydelig kostnadsdriver

38 38 Andel av totale inntekter, pst.

39 39 Reguleringer Internasjonalisering av tilsynsansvaret Etterleving av regelverk en betydelig kostnadsdriver Tilsynsmyndighetene kan ha egne agendaer mht. soliditet og struktur

40 40 Risiko I 1987 falt det amerikanske aksjemarkedet med 20% på en dag (19. oktober) I løpet av 1987 steg det amerikanske aksjemarkedet med ca. 2% I 1998 falt Oslo Børs med ca. 27% –hvorav 46% fra mai til oktober I 2000 falt Oslo Børs med ca. 9% I 2001 falt Oslo Børs videre, med ca. 15% I 2002 falt Oslo Børs videre, med ca. 31% I 1987-92 gikk flere hundre banker over ende i OECD- landene I 2001-2003 måtte en håndfull stenge, ingen av dem på grunn av noen generell krise

41 41 Risiko: Seks forskjeller Bankenes egen drift Nye forretningsmodeller hos kundene Husholdningenes ryggrad Reguleringene Nye finansielle instrumenter Nye avtagere av risiko

42 42 Husholdningenes aktiva og passiva

43 43 Regulering av tilbudssiden Regelverket er strengere - tilsynet strammere Bankene har fått bedre systemer for overvåking og styring av kredittrisiko Kreditorene er blitt bedre til å håndtere overtatte sikkerheter Overflod på kapital Lavrentepolitikk

44 44 Nye finansielle instrumenter Det er utviklet finansielle instrumenter som løfter risiko ut av bankenes balanser

45 45 Nypakking av gjeldsprodukter PORTEFØLJE AV GJELD RATET B SPECIAL PURPOSE VEHICLE GJELD MED A- KJENNETEGN EGENKAPITALBUFFER ANSVARLIG LÅN

46 46 Nye finansielle instrumenter Det er utviklet finansielle instrumenter som løfter risiko ut av bankenes balanser Det er ikke først og fremst kreditt-tap som knekker banker - det er kostnader ved og tilgang til funding Har globalisering, bedre teknologi og mer sofistikert myndighetsinngripen skapt bedre fungerende økonomier?

47 47 Etterspørselssiden Forsikringsselskapene har ønsket å diversifisere ut av aksjerisiko Husholdningene har kunnet finansiere forbrukslån med sikkerhet i boligen (hotteste nye produktidé i Norden) Nye spareprodukter - uvitenhet om reell risiko? –Kfr. eiendomssyndikater lagt ut til private

48 48 Fremtidsutsikter for banknæringen Det blir mange flere som distribuerer finansprodukter Det blir mer og mer vanskelig å være universalbank Tradisjonelle nærbankers kjerneinntekter kommer under sterkere press Egenkapitalavkastningen normaliseres i "råvaresegmentene" Storstilt internasjonalisering – økt oppmerksomhet om landene som teller


Laste ned ppt "Fremtidsutsikter for banknæringen Jon Gunnar Pedersen Bransjeseminar om grunnfondsbevis 7. september 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google