Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av IT i BM2 - Planlegging Av Rolf Andre Bohne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av IT i BM2 - Planlegging Av Rolf Andre Bohne."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av IT i BM2 - Planlegging Av Rolf Andre Bohne

2 Dagens tema Nettsted; –Struktur, navngivning, formater, størrelser m.m. –Hva kan ligge der? Mp3, jpg, gif?? –Hva betyr dettte med innleveringsfrist? Informasjonsmodellering med Visio –Hvor finnere dere grunnlagsdata og kart? –Hvordan bruker dere informasjonsobjektene?

3 Nettsted Bruk katalogstruktur Bruk ”logiske navn”, gjerne med index Unngå følgende i filnavn: –Mellomrom og skilletegn (,. -) –Æ,ø og å –Tegn (@,£,#,%,&...) Ved innlevering skal ALLE filer som ikke er del av besvarelsen fjernes!

4 Husk! At web-tjener er en Unix maskin, dvs –Den er case sensitiv ”case-sensetive” Vær konsekvent! –Mellomrom kan leses feil, gir feilmeldinger Å bruke ”relativ adressering” på egne linker! –Ved sensurering flyttes filene, dvs alt blir uleselig dersom ”absolutt adressering” Modifiser størrelsen på scannede objekter og bilder –Husk at skjermen normalt ikke er større enn 1024X768 punkter, dvs bildene behøver sjeldent å være større enn 640X400 (færre punkter  færre bytes)

5 Oppbygging av nettsted Husk at hovedhensikten er å tilgjengelig- gjøre informasjon Der er ikke hensikten å vise mest mulig avansert bruk av html Oversikt og brukervennliget nødvendiggjør enkelhet, orden og systematikk Ikke gjør det vanskeligere enn nødvendig

6 Filbehandling (arbeid med filer) Start med å kopiere filer fra globalt til lokalt område (dvs. til “c:\bruker” -katalogen) Arbeid alltid lokalt med filene –da får dere mye raskere respons, og –da slipper dere å miste arbeid pga. nettproblemer Kopier arbeid tilbake til global katalog når arbeids- sesjonen er ferdig –da sikrer dere at det blir tatt back-up av filene jobb aldri med filer direkte fra diskett –disketter blir lett skadet og dermed uleselige

7 Informasjonsmodellering av kart IT for situasjonsanalyse Digital kartunderlag Stensiler og objekter Bruk av modellverktøy Arbeidsmetoder for effektivt kart-arbeid

8 Digitalt kartunderlag og tegningsflate Grunnlagskartet ligger som bakgrunnsbilde på tegningsflaten i bit-map format Kartet er ”låst” (dvs. skal ikke forandres) Oppå kartet skal dere bygge en modell ved hjelp av forskjellige “informasjonsobjekter” Zoom inn ved å holde shift-ctrl Zoom ut med View-Zoom/WholePage etc.

9 Stensil og objekter Til venstre for tegningsflaten ligger en stensil som inneholder nødvendige objektklasser –Bosteder, næringsvirksomhet, offentlig og privat virksomhet, park, veier, fortau, etc. Objektene representerer forskjellige typer av informasjon i henhold til en definert og lett gjenkjennelig syntaks (fargekoder)

10 Import av filer til VISIO

11 Last ned filene som zip-fil Da vi har erfaring for at Netscape kan forandre filer ved nedlastning (der den ikke kjenner filformatet), så anbefaler vi at dere laster ned zip-filer Eller henter filene fra..\pbl1999_bm2\filer\

12 Arbeidsflaten i VISIO

13 Tegningsobjekter og dataobjekter Når vi trekker ut objekter fra stensilen til tegnearket lager vi tegningsobjekter som vi skal jobbe med på kartet Objektene blir samtidig data-objekter, som vi kan jobbe med i modellen senere (f.eks beskrive egenskaper og oppførsel,analysere)

14 Plassering, skalering og rotasjon Objektene skaleres etter kartgrunnlaget (ta tak i grønne punkter) Objektene kan roteres (velg rotasjons-verktøyet i verktøy-linjen og bruk musen til å dreie objektet) Objektene kan påføres tekst (som kan roteres tilbake og plasseres med tekst-rotasjons-verktøyet i verktøy-linjen)

15 Side inndeling og lagdeling Modellen kan deles i flere sider med Insert-Page for å strukturere forskjellige aspekter ved kart-grunnlaget Objektene tilhører forskjellige “lag” Lagene kan vises eller slåes av ved å bruke lagverktøyet i verktøy-linjen

16 Gruppering og posisjon Grupper av objekter kan velges ved å holde shift mens man bruker musen Valgte objekter grupperes med Shape-Grouping-Group Valgte objekter kan legges foran eller bak andre (ikke valgte) objekter med Shape-BringToFront/Back etc.)

17 Effektivt kart-arbeid Husk at dere skal lage et oversiktskart (ikke en detaljert beskrivelse av hver bygning) Bruk de firkantede symbolene til å legge ut en mosaikk som illustrerer fordelingen av areal- funksjoner Prinsipp, forståelse og tankemåte er mye viktigere enn kunstnerisk utførelse

18 Arbeidsinnsats og nytteverdi Finn en oppløsning og detaljeringsgrad som gir fornuftig avveining mellom mer-arbeid og økt informasjonsverdi (kost-nytte vurdering av eget tidsforbruk - en typisk ingeniørproblemstilling) Husk at faget “bare” har 12 BT


Laste ned ppt "Bruk av IT i BM2 - Planlegging Av Rolf Andre Bohne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google