Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskap som konkurransefortrinn – hva med norske ledere? Professor Tom Colbjørnsen NHH Foredrag på NHHs Vårkonferanse 24. mai 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskap som konkurransefortrinn – hva med norske ledere? Professor Tom Colbjørnsen NHH Foredrag på NHHs Vårkonferanse 24. mai 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskap som konkurransefortrinn – hva med norske ledere? Professor Tom Colbjørnsen NHH Foredrag på NHHs Vårkonferanse 24. mai 2005

2 Oversikt wUtfordringen: Markedsføre særnorske kompetansefortrinn i internasjonal konkurranse, eller motvirke nasjonal naivitet om egen fortreffelighet? wEr norske lederes syn på sin kompetanse til å håndtere internasjonalisering preget av realisme? òHvordan kan eventuell naivitet motvirkes? wTyder etterspørselen etter norske ledere fra utlandet på at deres kompetanse innebærer konkurransefortrinn? wData: AFFs lederundersøkelser 1999 og 2002

3 Norske ledere i internasjonal konkurranse wTesen om konkurransefortrinn òNorske (og skandinaviske/nordiske) ledere har kompetanse som gir konkurransefortrinn grunnet en egalitær tradisjon for bred medvirkning i bedriftene òFortrinnet er særlig relevant i et kompetansesamfunn der medarbeidernes kunnskapskapital blir viktigere òReferanse: Mandag Morgen

4 Norske ledere i internasjonal konkurranse wTesen om nasjonal naivitet wIkke alle ledere har erkjent globaliseringens realiteter òEivind Reiten om den største utfordringen som internasjonalisering reiser for norske ledere: ”I denne sammenheng tror jeg det rett og slett er å ta globaliseringens brutale realitet inn over seg, og ikke tro at det går over. Vi har av og til en tendens til å tro det vi håper på….” (Horisont nr 2, 2004)

5 Lederes oppfatning av internasjonalisering Merker økendeKontakt med konkurranse andre kulturer Totalt2827 Totalt merker halvparten verken økende konkurranse fra utlandet eller har mer kontakt med andre kulturer Industri5632 Finans4631 Handel/hotell/restaurant3126 Transport/post/tele4431

6 Kompetanse for internasjonalisering? Har behov for å skaffe seg mer innsikt i andre lands kulturer 13% 13% Har behov for mer internasjonal erfaring 23% 19% Mulighet for internasjonal erfaring viktig ved valg av jobb 26% 21% 19992002

7 Bildet ikke veldig forskjellig i de mest konkurranseutsatte bransjer Har behov for å skaffe seg mer innsikt i andre lands kulturer 13 20 13 13 Har behov for mer internasjonal erfaring 36 24 22 18 Mulighet for internasjonal erfaring viktig ved valg av jobb 38 29 25 21 TBL- bedrifter Andre 1999 2002 (Kilde: AFFs lederundersøkelse 1999 og 2002)

8 Realisme eller naivitet? wTo forklaringer òNaivitet: Jo mindre man vet om internasjonale forhold, jo mindre synes man at man trenger å vite òRealisme: Jo mer man vet, jo mer har man behov for å vite w14% har tatt noe av utdannelsen i utlandet, mens 21% har noe arbeidserfaring wNorden, og særlig Europa utenom Norden, er mest vanlig wUtdanning og arbeidserfaring fra utlandet fører til omlag en fordobling i behov for mer innsikt og erfaring

9 Realisme eller naivitet? wDataene tyder på at naivitet er en viktig forklaring wStøttes av at ønsket om å lære mer om internasjonale forhold øker med lengden på utdanningen wSamtidig er det en viss realitetsforankring: Ønsket om å lære mer om internasjonale forhold er størst for de som merker internasjonal konkurranse, og som har med andre kulturer å gjøre i jobben òMen: Kan det stemme med faktisk internasjonalisering at om lag halvparten av lederne i industri og finans ikke merker økt konkurranse? wAlder betyr lite – de gamle er fortsatt eldst!

10 Hva kan gjøres? wViktig med studentutveksling og internasjonal arbeidserfaring for medarbeidere wHva hindrer ledere fra å skaffe seg internasjonal arbeidserfaring? wFamilieforhold betyr lite - motivasjonen til å skaffe seg utenlandserfaring har lite å gjøre med sivilstand, livsledsagers arbeidssituasjon, og ansvar for små barn wKarrieren hemmes ikke - de som har utenlandsk arbeidserfaring har dobbel så høy sannsynlighet for å bli toppledere før de er 45 år, sammenlignet med de som har holdt seg hjemme wEr det allikevel noe negativt med å være ”repat”?

11 Norsk lederkompetanse – et konkurransefortrinn? w6% av alle ledere har fått tilbud fra headhunter/annen arbeidsgiver om ny jobb i utlandet i løpet av siste to år wEtterspørselen etter norske ledere fra utlandet gir ikke overveldende støtte til tesen om at norsk lederkompetanse er et internasjonalt konkurransefortrinn, selv om kompetansen i utgangspunktet er billig

12 Norsk lederkompetanse – et konkurransefortrinn? wAllikevel et visst antall ledere som er etterspurte òKan være mer fordi de er gode ledere med dokumenterte resultater, enn at de er norske wKjennetegn ved de som har fått tilbud òUnge eller middelaldrende òToppledere òJobber i industri, finans, kreative bransjer (FoU, IT, forretningsmessig tjenesteyting, medier) òAllerede erfaring fra utlandet òArbeider allerede i virksomhet med internasjonale eiere wTap av nøkkelpersonell kan være en utfordring for norske bedrifter, selv om det gjelder et fåtall òLederlønninger må tilpasses den enkeltes kompetanse, dokumenterte resultater og attraktivitet i markedet

13 Konklusjon wNorsk lederkompetanse kan gi visse konkurransefortrinn, særlig overfor kunnskapsmedarbeidere òAllikevel: Mer å vinne på å bekjempe nasjonal naivitet enn å markedsføre et særegent norsk konkurransefortrinn wEtterspørselen fra utlandet tyder ikke på at konkurransefortrinnet er stort òViktigere å få folk til å reise ut, enn å hindre ”brain drain” òUnntak for spesielle ressurspersoner blant lederne – disse har ofte utenlandserfaring allerede

14 Kilde wTom Colbjørnsen (2004) Ledere og lederskap. AFFs lederundersøkelser. Bergen: Fagbokforlaget


Laste ned ppt "Kunnskap som konkurransefortrinn – hva med norske ledere? Professor Tom Colbjørnsen NHH Foredrag på NHHs Vårkonferanse 24. mai 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google