Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Har egenkapitalkravet hatt en effekt på boligmarkedet i Oslo? Masteroppgave fra Handelshøyskolen BI (2014) Skrevet av Hanne Holmen og Marianne Håkonsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Har egenkapitalkravet hatt en effekt på boligmarkedet i Oslo? Masteroppgave fra Handelshøyskolen BI (2014) Skrevet av Hanne Holmen og Marianne Håkonsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Har egenkapitalkravet hatt en effekt på boligmarkedet i Oslo? Masteroppgave fra Handelshøyskolen BI (2014) Skrevet av Hanne Holmen og Marianne Håkonsen

2 Analyse Boligmarkedet er et kompleks marked Konsumenters forventninger Lite kvalitativ forskning innenfor feltet med implementering av 10 og 15% egenkapitalkrav

3 Kvantitative funn (modell 1) Vi finner at både 10 og 15% egenkapitalkrav har hatt effekt på boligprisene Egenkapitalkravet på 10% har hatt en positiv effekt på boligprisene, mens 15% har hatt en positiv effekt frem til 18 måneder etter innføringen Førstegangskjøpere mer rammet Lavere vekst i disponibel realinntekt enn boligpriser

4 Kvantitative funn (modell 2) Finner ingen merkbar forandring rundt implementeringen av 10% egenkapitalkrav Finner derimot en liten negativ endring måneden før og den eksakte måneden da 15% egenkapitalkrav ble innført

5 Kvantitative funn (modell 2) Trenden etter implementeringen av 15% egenkapitalkrav er flatere (mindre bratt) enn trenden i perioden etter implementeringen av 10% egenkapitalkrav Chow test: Finner bare brudd i datasettet ved implementeringen av 15% egenkapitalkrav

6 Kvantitative funn De kvantitative resultatene støtter opp om at egenkapitalkravet har hatt en effekt på boligprisene Men resultatene er tvetydige for 10% egenkapitalkravet mens de er sterkere for 15% egenkapitalkravet Samsvarer de kvalitative resultatene med våre kvantitative funn?

7 Kvalitative funn Undersøkelse fra SpareBank 1: 60% av førstegangskjøpere mellom 25-35 år får hjelp ved kjøp av bolig Undersøkelse fra DNB: 38% av kjøpere mellom 21-34 år får hjelp av foreldre ved kjøp av første bolig Husholdningsundersøkelsen: andelen av kjøpere som rapporterte at de fikk finansiell hjelp har økt fra 15% i 2009 til 41% i 2013 Forventningsbarometeret: husholdningens ønske om å spare støtter opp mot våre kvantitative funn

8 Kvalitative funn Husbanken: både totalt volum og antall nye startlån øker vesentlig samme måned som innføringen av 15% egenkapitalkrav kom Volum startlån Antall startlån

9 Kvalitative funn Finfo: betydelig økning i usikrede lån samme måned som innføringen av 15% egenkapitalkravet ble innført, mens total volum av usikre lån har et hopp måneden etter Nye usikrede lån Volum nye usikrede lån

10 Kvalitative funn Egen spørreundersøkelse til eiendomsmeglere: merket en viss effekt, men en sterkere effekt ved innføringen av 15% enn ved 10% egenkapitalkrav Rapporterer også at det er færre yngre kjøpere etter innføringen

11 Konklusjon Våre funn peker mot at begge egenkapitalkravene har hatt en effekt på boligprisene, men at 15% har hatt større effekt enn 10% egenkapitalkrav Egenkapitalkravet kan være med å skape klasseskille


Laste ned ppt "Har egenkapitalkravet hatt en effekt på boligmarkedet i Oslo? Masteroppgave fra Handelshøyskolen BI (2014) Skrevet av Hanne Holmen og Marianne Håkonsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google