Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drammensskolen – Norges beste skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drammensskolen – Norges beste skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Drammensskolen – Norges beste skole
En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Dette forplikter. Introdusere meg.

2

3 Forankring Juni 2007 – Bystyret : Ny visjon for skolene med 10 kjennetegn vedtatt November 2007 – Bystyret: ”Rådmannen skal iverksette arbeidet med å utarbeide en konkret handlingsplan for tiltak som skal lede frem til Norges beste skole.” September Bystyret: Handlingsplanen for Norges Beste skole vedtatt September Rådmann v/utdanningsdirektør: Beslutning om å opprette et 4- årig prosjekt og tilsette prosjektleder - tilført 8 mill. kroner

4 Opprettelse av en prosjektbase 1. august 2009

5 Prosjektbasens medlemmer og oppgaver
Prosjektleder Eva Høiby: Ledelse, klasseledelse, læringsmiljø Prosjektveileder Svend Eidsten: Regning Prosjektveileder Mari Pharo: Lesing Prosjektveileder Kari Kleven: Merkantil støtte og digital kompetanse overfor ledergruppene, websider, merkantile Prosjektveileder Erik Westrum: Digital kompetanse i klasserommet/Engelsk

6 Prosjektets overordnede mål
Å løfte elevmassen til et høyere nivå enn det levekårsindeks og foreldrenes utdanningsnivå skulle tilsi. Resultater for elevene i drammenskolen som ligger over landsgjennomsnittet på den nasjonale elevundersøkelsen og på nasjonale prøver og eksamen. Resultater som ligger over landsgjennomsnittet på den nasjonale foreldreundersøkelsen

7 Varighet og omfang Oktober 2008 til oktober 2012
Prosjektet gjelder 19 skoler – om lag 7100 elever med foreldre 700 pedagoger 70 skoleledere

8 Prosjektets mandat legge til rette for skolene, koordinere, veilede og hjelpe skolene slik at tiltaksplanene blir implementert sørge for framdrift i implementeringsarbeidet i skolene legge til rette for delingskultur fra det pedagogiske praksisfeltet legge til rette for kompetanseutvikling ut fra skolenes behov og definerte ønsker; kurs, workshop, uformelle møtepunkter, hospitering på tvers av skoler skaffe oversikt over ressurspersoner innen de enkelte fokusområder

9 Kritiske suksessfaktorer
100 % delaktighet og 100 % fokus på målene Ledelsen legger til rette for en skolekultur som preges av deling En utviklingsrettet og endringsvillig skolekultur Motiverte ledere Kvalifiserte, profesjonelle og motiverte pedagoger Motiverte foresatte og elever Vilje, mot, evne og kompetanse Målrettet bruk av undervisningstiden og læringssituasjoner Kontroll og oppfølging av læringsarbeid God elev-lærerrelasjon Ro og orden i undervisningen

10 Overordnet strategi satse på læreren styrke resultatoppfølgingen fokusere innsatsen på prioriterte områder

11 Satse på læreren…… Kompetanseheving kurs kursrekker workshop nettverk
Samarbeid hospitering delingskultur rollemodell mentorordning

12 Styrke resultatoppfølgingen……
Kartleggingsverktøy nasjonale prøver kartleggingsprøver elevundersøkelsen spindel Analysekompetanse justeringer, målsettinger Analyser, tiltak og tiltaksrekker, evalueringer med

13 Spindel GNO (Grunnleggende norsk)

14 MLG – Microsoft Learning Gateway Elevportalen er under utvikling …

15 Elevundersøkelsen

16 Faglige resultater og elevenes generelle kompetanse
Faglige resultater og elevenes generelle kompetanse Læringsmiljø og klasseledelse; Hjem/skole samarbeid; Grunnleggende ferdigheter; Ledelse

17 Hjem-/skole Aktivt samarbeid mellom hjem og skole Medvirkning
Resultater diskuteres Foresattes flerkulturelle kompetanse anvendes som en ressurs Foreldreskole Forpliktende årshjul for hjem-/skole samarbeidet (Handlingsplaner for samarbeidet) Forutsigbare og kvalitetssikrede systemer og rutiner

18 Deles ut til alle foresatte i drammensskolen
Utarbeidet i samarbeid med DKFU våren 2010

19

20

21 Ressurspersoner på hver skole innenfor satsingsområdene lesing, regning, engelsk, digitale ferdigheter og nettsideutvikling deltar på nettverket innenfor sine områder skal bidra til å videreføre kompetansen til sine skoler skal samarbeide med ledelsen på egen skole for å heve kompetansen til personalet fungerer i sin funksjon i hele prosjektperioden (3 år)

22 Nettverk; kompetanseheving og erfaringsdeling
Nettverkene etableres på tvers av alle skolene i Drammen Nettverkene består av ressurspersoner fra hver skole innenfor hvert satsingsområde Nettverkene ledes av prosjektveiledere fra prosjektbasen (en for hvert område) Nettverkene har 4-6 samlinger i året med arbeidsoppgaver mellom hver samling

23 Prosessbistand til skolene
Eksempler på temaer for bistand: Klasseledelse og læreratferd Læringsmiljø og sosial kompetanse Kommunikasjon og coaching som verktøy i skolen Utarbeidelse av standarder for atferd og orden Metoder, struktur og organisering av undervisningen Generell hjelp til skoleutvikling Spesielle behov i forhold til satsingsområdene lesing, regning, digitale ferdigheter og nettsideutvikling

24 Læringsmiljø - klasseledelse
Planer for overgangene mellom skoleslagene Plan for det forebyggende arbeidet Plan for oppfølging av mobbing Elevsamtaler Oppfølging av klasseromspraksis Slik gjør vi det hos oss!

25 Lesing 3 nettverk i lesing Nettverk 1: 6 barneskoler,
Nettverk 3: 6 ungdomsskoler 4 nettverksamlinger pr. år Minimum 3 ressurspersoner pr. skole hvorav en leder Obligatorisk oppmøte for ressurspersoner på nettverkene SOL opplæring m/Gjesdal: 120 lærere/avd.leder/rektorer

26 Regning Nettverk i regning 4 nettverksamlinger pr. år : trinn: Inntil 1 ressurspersoner pr. trinn + evt. avd. leder trinn: Inntil 1 ressurspersoner pr. trinn + evt. avd. leder trinn: Inntil 2 ressurspersoner pr. trinn+ evt. avd. leder Obligatorisk oppmøte for ressurspersonene på nettverkene

27 Digitale ferdigheter Nettverk i digitale ferdigheter:
6 nettverksamlinger pr. år Inntil 2 ressurspersoner pr. skole + evt. avd. leder Obligatorisk oppmøte for ressurspersoner på nettverkene Nettverk i Web redaktører: 4 nettverksamlinger pr. år Dig Ped samlinger: 4 frivillige og uformelle samlinger på kveldstid

28 Høsten 2010 August Oktober November Desember September
12.08 Torsdag Kick-off Fredfoss 13.08 Fredag Kick-off Fredfoss 16.08 Mandag Kurs i nasjonale prøver for 7. og 8. trinn 25.08 Onsdag Kurs i nasjonale prøver for 7. og 8. trinn 27.08 Fredag Kurs for nyansatte og mentorer 31.08 Onsdag WEB forum September 02.09 Torsdag Skoleledermøte 08.09 Onsdag Nettverk 2 lesing *) + regning 1-4 24.09 Fredag Kurs for nyansatte og mentorer 29.09 Onsdag Nettverk U-skoler lesing/regning 30.09 Torsdag Skoleledermøte Oktober Onsdag Nettverk 3 lesing*) + regning 5-7 19.10 Tirsdag Web forum 22.10 Fredag Kurs for nyansatte og mentorer 27.10 Onsdag Merkantilt forum for skolesekretærer November 04.11 Torsdag Skoleledermøte 10.11 Onsdag Nettverk 2 lesing **) + regning 1-4 17.11 Onsdag Nettverk 3 lesing **) + regning 5-7 19.11 Fredag Nettverk engelsk 4-6 24.11 Onsdag Nettverk 1 U-skole lesing ***)/regning 26.11 Fredag Nettverk engelsk 7-10 Desember 02.12 Torsdag Skoleledermøte 07.12 Tirsdag WEB forum 15.12 Onsdag Merkantilt forum for skolesekretærer Nettverk i lesing og regning onsdag fra 13: :00 Nettverk engelsk fredag 12:30 – 15:00 Kurs holdes fredag 09:00 – 14:30 Skoleledermøter : 09:00 – 15:30 Alle møter og kurs holdes i prosjektbasens lokaler i Wergelandsgt. 9 dersom ikke annet sted er oppgitt *) Nettverk i lesing 8. september og 13. oktober holdes på skolebiblioteket på Fjell skole **) Nettverk i lesing 2. november og 17. november holdes på Skoger skole merk tiden : 11:00 – 15:30 ***) Nettverk i lesing 24. november holdes på Kjøsterud skole kl: 11:00 – 15:30

29 Våren 2011 Nettverk i lesing og regning onsdag fra 13:30 - 16:00,
Januar 05.01 – Ons-Tor Skoleleder seminar Norefjell 14.01 Fredag Kurs for nyansatte og mentorer 19.01 Onsdag Merkantilt forum for skolesekretærer 21.01 Fredag Kurs i nasjonale prøver for 4. trinn 25.01 Tirsdag WEB forum 28.01 Fredag Nettverk engelsk 4-6 Februar 02.02 Onsdag Nettverk 1 U-skoler lesing/regning 03.02 Torsdag Skoleledermøte 04.02 Fredag Nettverk engelsk 7-10 09.02 Onsdag Nettverk 2 lesing + regning 1-4 11.02 Fredag Kurs i nasjonale prøver for 7. trinn 16.02 Onsdag Nettverk 3 lesing + regning 5-7 18.02 Fredag Kurs for nyansatte og mentorer Mars 10.03 Torsdag Skoleledermøte 23.03 Onsdag Merkantilt forum for skolesekretærer 30.03 Onsdag Nettverk 1 U-skoler lesing og regning April 01.04 Fredag Nettverk engelsk 4-6 06.04 Onsdag Nettverk 2 lesing + regning 1-4 07.04 Torsdag Skoleledermøte 08.04 Fredag Nettverk engelsk 7-10 12.04 Tirsdag WEB forum 13.04 Onsdag Nettverk 3 lesing + regning 5-7 Mai/Juni 05.05 Torsdag Skoleledermøte 11.05 Onsdag Merkantilt forum for skolesekretærer 09.06 Torsdag Skoleledermøte Nettverk i lesing og regning onsdag fra 13: :00, Nettverk engelsk fredag 12:30 – 15:00 Kurs holdes fredag 09:00 – 14:30 Skoleledermøter : 09:00 – 15:30 Alle møter og kurs holdes i prosjektbasens lokaler i Wergelandsgt. 9 dersom ikke annet sted er oppgitt

30 Prosjektbasen i nye lokaler fra aug.2010

31

32

33


Laste ned ppt "Drammensskolen – Norges beste skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google