Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drammensskolen – Norges beste skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drammensskolen – Norges beste skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske."— Utskrift av presentasjonen:

1 Drammensskolen – Norges beste skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

2

3 Forankring Juni 2007 – Bystyret : Ny visjon for skolene med 10 kjennetegn vedtatt November 2007 – Bystyret: ”Rådmannen skal iverksette arbeidet med å utarbeide en konkret handlingsplan for tiltak som skal lede frem til Norges beste skole.” September 2008- Bystyret: Handlingsplanen for Norges Beste skole vedtatt September 2008- Rådmann v/utdanningsdirektør: Beslutning om å opprette et 4- årig prosjekt og tilsette prosjektleder - tilført 8 mill. kroner

4 Opprettelse av en prosjektbase 1. august 2009

5 Prosjektbasens medlemmer og oppgaver Prosjektleder Eva Høiby: Ledelse, klasseledelse, læringsmiljø Prosjektveileder Svend Eidsten: Regning Prosjektveileder Mari Pharo: Lesing Prosjektveileder Kari Kleven: Merkantil støtte og digital kompetanse overfor ledergruppene, websider, merkantile Prosjektveileder Erik Westrum: Digital kompetanse i klasserommet/Engelsk

6 Prosjektets overordnede mål Å løfte elevmassen til et høyere nivå enn det levekårsindeks og foreldrenes utdanningsnivå skulle tilsi. Resultater for elevene i drammenskolen som ligger over landsgjennomsnittet på den nasjonale elevundersøkelsen og på nasjonale prøver og eksamen. Resultater som ligger over landsgjennomsnittet på den nasjonale foreldreundersøkelsen

7 Varighet og omfang Oktober 2008 til oktober 2012 Prosjektet gjelder 19 skoler – om lag 7100 elever med foreldre 700 pedagoger 70 skoleledere

8 Prosjektets mandat legge til rette for skolene, koordinere, veilede og hjelpe skolene slik at tiltaksplanene blir implementert sørge for framdrift i implementeringsarbeidet i skolene legge til rette for delingskultur fra det pedagogiske praksisfeltet legge til rette for kompetanseutvikling ut fra skolenes behov og definerte ønsker; kurs, workshop, uformelle møtepunkter, hospitering på tvers av skoler skaffe oversikt over ressurspersoner innen de enkelte fokusområder

9 Kritiske suksessfaktorer 100 % delaktighet og 100 % fokus på målene Ledelsen legger til rette for en skolekultur som preges av deling En utviklingsrettet og endringsvillig skolekultur Motiverte ledere Kvalifiserte, profesjonelle og motiverte pedagoger Motiverte foresatte og elever Vilje, mot, evne og kompetanse Målrettet bruk av undervisningstiden og læringssituasjoner Kontroll og oppfølging av læringsarbeid God elev-lærerrelasjon Ro og orden i undervisningen

10 Overordnet strategi satse på læreren styrke resultatoppfølgingen fokusere innsatsen på prioriterte områder

11 Satse på læreren……

12 Styrke resultatoppfølgingen……

13 Spindel GNO (Grunnleggende norsk)

14 MLG – Microsoft Learning Gateway

15 Elevundersøkelsen

16 Læringsmiljø og klasseledelse; Hjem/skole samarbeid; Grunnleggende ferdigheter; Faglige resultater og elevenes generelle kompetanse Ledelse

17 Hjem-/skole Aktivt samarbeid mellom hjem og skole Medvirkning Resultater diskuteres Foresattes flerkulturelle kompetanse anvendes som en ressurs Foreldreskole Forpliktende årshjul for hjem-/skole samarbeidet (Handlingsplaner for samarbeidet) Forutsigbare og kvalitetssikrede systemer og rutiner

18 Deles ut til alle foresatte i drammensskolen Utarbeidet i samarbeid med DKFU våren 2010

19

20

21 Ressurspersoner på hver skole innenfor satsingsområdene lesing, regning, engelsk, digitale ferdigheter og nettsideutvikling deltar på nettverket innenfor sine områder skal bidra til å videreføre kompetansen til sine skoler skal samarbeide med ledelsen på egen skole for å heve kompetansen til personalet fungerer i sin funksjon i hele prosjektperioden (3 år)

22 Nettverk; kompetanseheving og erfaringsdeling Nettverkene etableres på tvers av alle skolene i Drammen Nettverkene består av ressurspersoner fra hver skole innenfor hvert satsingsområde Nettverkene ledes av prosjektveiledere fra prosjektbasen (en for hvert område) Nettverkene har 4-6 samlinger i året med arbeidsoppgaver mellom hver samling

23 Prosessbistand til skolene Eksempler på temaer for bistand: Klasseledelse og læreratferd Læringsmiljø og sosial kompetanse Kommunikasjon og coaching som verktøy i skolen Utarbeidelse av standarder for atferd og orden Metoder, struktur og organisering av undervisningen Generell hjelp til skoleutvikling Spesielle behov i forhold til satsingsområdene lesing, regning, digitale ferdigheter og nettsideutvikling

24 Læringsmiljø - klasseledelse Planer for overgangene mellom skoleslagene Plan for det forebyggende arbeidet Plan for oppfølging av mobbing Elevsamtaler Oppfølging av klasseromspraksis Slik gjør vi det hos oss!

25 Lesing 3 nettverk i lesing Nettverk 1: 6 barneskoler, Nettverk 2:7 barneskoler, Nettverk 3: 6 ungdomsskoler 4 nettverksamlinger pr. år Minimum 3 ressurspersoner pr. skole hvorav en leder Obligatorisk oppmøte for ressurspersoner på nettverkene SOL opplæring m/Gjesdal: 120 lærere/avd.leder/rektorer

26 Regning Nettverk i regning 4 nettverksamlinger pr. år : 1.-4. trinn: Inntil 1 ressurspersoner pr. trinn + evt. avd. leder 1.-7. trinn: Inntil 1 ressurspersoner pr. trinn + evt. avd. leder 8-10. trinn: Inntil 2 ressurspersoner pr. trinn+ evt. avd. leder Obligatorisk oppmøte for ressurspersonene på nettverkene

27 Digitale ferdigheter Nettverk i digitale ferdigheter: 6 nettverksamlinger pr. år Inntil 2 ressurspersoner pr. skole + evt. avd. leder Obligatorisk oppmøte for ressurspersoner på nettverkene Nettverk i Web redaktører: 4 nettverksamlinger pr. år Inntil 2 ressurspersoner pr. skole + evt. avd. leder Obligatorisk oppmøte for ressurspersoner på nettverkene Dig Ped samlinger: 4 frivillige og uformelle samlinger på kveldstid

28 Høsten 2010 Alle møter og kurs holdes i prosjektbasens lokaler i Wergelandsgt. 9 dersom ikke annet sted er oppgitt *) Nettverk i lesing 8. september og 13. oktober holdes på skolebiblioteket på Fjell skole **) Nettverk i lesing 2. november og 17. november holdes på Skoger skole merk tiden : 11:00 – 15:30 ***) Nettverk i lesing 24. november holdes på Kjøsterud skole kl: 11:00 – 15:30 Nettverk i lesing og regning onsdag fra 13:30 - 16:00 Nettverk engelsk fredag 12:30 – 15:00 Kurs holdes fredag 09:00 – 14:30 Skoleledermøter : 09:00 – 15:30

29 Alle møter og kurs holdes i prosjektbasens lokaler i Wergelandsgt. 9 dersom ikke annet sted er oppgitt Våren 2011 Nettverk i lesing og regning onsdag fra 13:30 - 16:00, Nettverk engelsk fredag 12:30 – 15:00 Kurs holdes fredag 09:00 – 14:30 Skoleledermøter : 09:00 – 15:30

30 Prosjektbasen i nye lokaler fra aug.2010

31

32

33


Laste ned ppt "Drammensskolen – Norges beste skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google