Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap Strandsoneforvaltning Slik gjør vi det i Sør-Trøndelag

2 2 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap Statlige planretningslinjer for ST-

3 Reguleringsplaner 2009-2013 2009 Totalt behandlet 403 saker med 52 innsigelser fra FMST – MVA –41 % av de 52 innsigelsene er på tema: strandsone –45 % av de 52 innsigelsene er på tema: Forurensning, støy –14 % av de 52 innsigelsene er på tema: vassdrag, biologisk mangfold 2013 Totalt behandlet 422 saker med 62 innsigelser fra FM- MVA - 3 % av de 62 innsigelsene er på tema: Strandsone - 70 % av de 62 innsigelsene er på tema: Forurensning og støy - 27% av de 62 innsigelsene er på tema: Natur, vassdrag, fortetting

4 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap Planstatistikk Dispensasjonssaker 2009 2011 2013 Totalt antall saker 443 440 370 Av disse i strandsonen 142 130 70 Ant. disp.saker i strandsonen som er påklaget av FM STRL 9 3 0 Dispensasjonssaker 2009 – 2013

5 5 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap 1.Hovedvekt på kommuneplanen. Formidle nasjonale mål,verdier og finn handlingsrom 2.Ha kunnskap over arealstatus. Hvor stor er ressursen – hva er igjen av strandsonen ? 3.Ha kunnskaper om verdier og egnethet.naturverdier, friluftsliv, annen bruk samt egnethet for ulik bruk. 4.Ha kunnskap om planstatus. Hvor stor er planreserven – mao hva er handlingsrommet! 5.Ha klare vurderingskriterier Kriterier for hvordan ulike tiltak skal behandles og vurderes. 6.Vekte samfunnsnytten av ulike typer av utbyggingsønsker. 7.Ha fokus på å finne handlingsrommet!! (innenfor rammene av nasjonal politikk) 8. Streng holdning til dispensasjoner. Overordnet grep i Sør-Trøndelag

6 FM ønsker et helhetlig plangrep hvor en planlegger etablering av et fåtall større småbåthavner, i stedet for å tillate mange små anlegg og enkeltstående flytebrygger. Strategien gir rom for lokal næringsaktivitet knytta til drift av anleggene og ved samlokalisering med sjøtilknyttet turistvirksomhet. Småbåthavnstrategi må juridisk og politisk være forankret i kommuneplan Småbåthavnstrategi

7 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap Viktige suksesskriterier: Kunnskapsbasert forvaltning Helhet og langsiktighet i planleggingen Avklare forholdet mellom tilbud - etterspørsel Fokus på å finne handlingsrommet Like saker – lik behandling. Forutsigbart og tydelig. Lojalitet til overordnede planer – streng disp.praksis.

8 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap OPPSUMMERING - SØR-TRØNDELAG: Relativt få konflikter i strandsonen Det er gitt stort handlingsrom i kommuneplaner SPR – er lagt til grunn for vår forvaltning Fokus på kunnskapsbasert forvaltning ! Fokus på handlingsrommet innenfor rammene av nasjonal politikk Fokus på helhetstenkning og strategi: jf vår småbåthavnpolicy Små enkeltsaker får mye fokus og ”støy”. Store, vellykkede næringsutviklingssaker får lite fokus Tydelig og enhetlig forvaltningspraksis – gir forutsigbarhet og likebehandling.

9 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google