Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anne Stein Bankgata ungdomsskole Eksempler på vurdering i;

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anne Stein Bankgata ungdomsskole Eksempler på vurdering i;"— Utskrift av presentasjonen:

1 Anne Stein Bankgata ungdomsskole Eksempler på vurdering i; Engelsk, RLE og Mat&Helse

2  Ha alltid fokus på ALT eleven KAN.
VURDERING  Ha alltid fokus på ALT eleven KAN.  Alltid bygge oppover fra karakteren én – aldri «trekke».  Bruke vurdering som redskap i den videre læringa.   Klare mål før eleven starter arbeidet; - generelle  - spesifikke  - egendefinerte   Underveisvurdering Derfor er det veldig viktig med den vurderingen uten karakter som foregår kontinuerlig, i alle timer som del av veiledningen  Egenvurdering  Sluttvurdering

3  Være sikker på at elevene forstår meningen med det de gjør.
VURDERING  Elevene skal føle trygghet mht hva som forventes av dem Vurdering skal ikke være et «lotteri» - hvem vant sekseren?  Vurdere det eleven kan, forstår og den kunnskapen han/hun kan anvende, ikke bare reprodusere.  Være sikker på at elevene forstår meningen med det de gjør.  Være sikker på at elevene er deltagere ikke bare mottakere.

4  Elevene skal ALLTID kjenne mål og hva som vurderes.
VURDERING  Elevene skal ALLTID kjenne mål og hva som vurderes.  A B C  Å gi elevene tilbakemelding om hvordan han/hun har jobba og på den måloppnåelsen eleven har nådd. A  Å gi eleven tilbakemelding om hvilke resultater han/hun har oppnådd ut fra vurderingskriteriene eleven var godt kjent med i forkant av prøve-/oppgavesituasjonen.  A B C  Å bruke vurdering som motivasjon til å lære mer og jobbe videre med faget/emnet.  A

5 . Hvilke forutsetninger må ligge til grunn skal man få
 Hvilke forutsetninger må ligge til grunn skal man få gjennomført en helthetlig vurdering?  Felles forståelse for hvordan og hva som skal vurderes på team. Pensum = Kompetansemålene, ikke «Boka» også noe som må gjenspeiles i Årsplanen.  Lik praksis på team.  Tid til samarbeid.  Vurdering tar tid!  Enighet på teamet at den tiden elevene bruker på egenvurdering og underveisvurdering er viktig og en del av elevens kompetanseheving. VURDERING

6  Organisering av undervisning;
 Temabaserte bolker.  Ingen fast timeplan.  Tydelige kompetansemål på arbeidsplanen.  Få lærere på hver klasse gir den fleksibiliteten som må ligge i grunnen for at en skal kunne gjennomføre en mer fleksibel bruk av tid.  Lærerne på teamet bør ikke ha timer på andre trinn. Gir mindre fleksibilitet.  Suksess forutsetter også delekultur. Bare sammen finner vi den beste løsningen og vi er i utvikling!  Skal man som skole lykkes, MÅ ledelsen ville denne praksisen og legge til rette for punktene over, og være en pådriver sammen med Plangruppa. VURDERING

7 …. Ri dine kjepphester inn i solnedgangen ….
Alltid vurdere ut fra kompetansemålene og ikke ut fra det en sjøl syns er viktigst! Kan aldri gjentas ofte nok! …. Ri dine kjepphester inn i solnedgangen ….


Laste ned ppt "Anne Stein Bankgata ungdomsskole Eksempler på vurdering i;"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google