Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tidsbruk i skule og barnehage Kva bruker vi arbeidstida vår til?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tidsbruk i skule og barnehage Kva bruker vi arbeidstida vår til?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tidsbruk i skule og barnehage Kva bruker vi arbeidstida vår til?

2 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s2

3 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s3

4 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s4

5 Arbeidstidsavtalane SFS 2213 (undervisningspersonalet), skal reforhandlast innan 2011 SFS 2201 (førskulelærarar), er i mekling Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s5

6 Budsjettbalanse Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s6

7 Handlingsplanar/ tiltaksplanar Mål/ tiltak (inntekter) Tid til disposisjon (utgifter) Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s7

8 Tilknytning til arbeidstidsavtalen Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s8 SFS 2213: «Før arbeidet med den lokale avtalen starter, skal kommunen/fylkeskommunen og arbeidstakerorganisasjonene drøfte og søke å komme fram til omforente utviklingsmål for skolen i kommunen/fylkeskommunen, prosesser for å nå disse, og hvilke konkrete tiltak det er enighet om å iverksette for å stimulere til innsats for å nå målene. Utviklingsmål for skolen skal fastlegges i kommunens/fylkeskommunens sentrale styringsdokumenter.»

9 Kjært barn har mange namn Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s9 Handlingsplan Verksemdplan Utviklingsplan Tiltaksplan Årsplan for barnehagen Felles for alle er at dei skildrar mål og tiltak innafor satsingsområda til skulen og barnehagen i ein gitt tidsperiode.

10 Handlingsplan Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s10 Dette er skulen og barnehagen sin felles arbeidsplan. Den skal skildre kollegiet sine faglege satsingsområde, kva mål ein vil oppnå og kva tiltak ein vil setje i gang. Den skildrar med andre ord kva kollegiet skal bruke tida si på. For at ein slik plan skal verke, må den ha legitimitet blant dei tilsette. Dette fordrar gode prosessar i kollegiet i planarbeidet. Mange rektorar og styrarar synest det er vanskeleg å skape engasjement rundt planarbeidet.

11 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s11 Tidsbrukutvalet

12 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s12

13 Tidsbrukutvalet Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s13

14 Tidsbrukutvalet Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s14

15 Tidsbrukutvalet Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s15

16 Barnehage (rapport arbeidstid) Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s16

17 Barnehage Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s17

18 Tilbakemelding frå utvalsmedlemmer Kartlegging, for og etterarbeid Dokumentasjonsarbeid, rapportering Klesvask Handtering av mat Vaktmesterjobb, måke snø, inspeksjonsrunde (rydde området for flasker, sprøyter etc.) på uteområdet Foreldresamarbeid innanfor arbeidstid, foreldresamtalar må takast innanfor bunden tid, eller i ubunden tid, får ikkje overtid om du tek det utanfor denne tida. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s18

19 Tilbakemelding frå utvalsmedlemmer Møter med instansar utanfor barnehagen, BUP, PPT Tlf. til avdelinga frå foreldre, instansar utanfor barnehagen Fotografering i barnehagen og handtering og adm, av bilete Støvtørking Rettleiing av assistentar, vikarar Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s19

20 Debatthefte Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s20

21 Debatthefte Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s21


Laste ned ppt "Tidsbruk i skule og barnehage Kva bruker vi arbeidstida vår til?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google