Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon 2009 Overhalla mobiliserer mot klimaendringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon 2009 Overhalla mobiliserer mot klimaendringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon 2009 Overhalla mobiliserer mot klimaendringer

2 Presentasjon 2009 Overhalla valgte innbyggerne framfor ekstern konsulent Idédugnad som samlet 30-40 deltakere i juni -08 Fire halvdagsseminarer utover høsten: landbruk, forbruk, livsstil, energi i bygg, transport Nær 100 forslag til tiltak, de fleste inn i klimaplanen Flere tiltak for bedre kollektivtransport raskt realisert Ny giv for miljøsertifisering av virksomheter

3 Presentasjon 2009 Grønt miljøsenter i Ålesund inspirer unge til handling

4 Presentasjon 2009 Ressurssenter for energi, miljø og helse Barn og unge er hovedmålgruppe Eksperimentere med solceller og energisykkel Tirsdager og torsdager for skoler/barnehager Flerbruksrom i tidligere butikklokale Driftes av info.konsulent og folkehelsekonsulent Samarbeid med bedrifter og frivillige org.

5 Presentasjon 2009 Namsos: energieffektiv kommune vil bli enda bedre

6 Presentasjon 2009 Namsos gir oppmerksomhet til enøk-innsatsen Konkurranse, belønning og holdninger ”Energisparegrisen” + 1.000 kr til beste resultat Høknes u.skole vant i 2008 med 8 % reduksjon Enøk-utvalg i administrasjonen holder fokus oppe

7 Presentasjon 2009 Felles klimaplan i Listerregionen sparte tid og penger

8 Presentasjon 2009 Felles klimaplan i Listerregionen Kvinesdal-ordfører: Bedre resultat enn enkeltvis Laget av kommunegrupper med politikere, ansatte, repr. fra organisasjoner, næringsliv og skole Miljøsertifisering av bygg, bærekraftige innkjøp Årlig energimøte for alle regionens industribedrifter Vurderer nå også en felles areal- og transportplan

9 Presentasjon 2009 Større tilgang på kompetanse ga bedre klimaplaner

10 Presentasjon 2009 Klimanettverk Østlandet Fredrikstad som klimacoach i nettverket Aktiv involvering av innbyggerne i kommunene Ordføreren i Ski: Fra teori til praktisk politikk 50 klimatiltak skal realiseres på 5 år i Ski Aksjonsgruppe for dobbeltspor Oslo-Ski. Seier!

11 Presentasjon 2009 Klimanettverk inspirerer til klimafond i Jølster?

12 Presentasjon 2009 Klimanettverk Sogn og Fjordane Klimaplaner og bred involvering Klimatilpasning og alternative energikilder Kraftutbygging i Jølster skal gi klimafond Jølster-ordføreren ønsker folkelige klimatiltak Sogndal jobber for fjernvarmenett og fortetting

13 Presentasjon 2009 Petroleumsnettverk: Vil ikke la ressursene gå til spille

14 Presentasjon 2009 Ny industri samlokaliseres og vil utnytte ressurser Nettverk av 7 kommuner med stor petroleumsindustri: ilandførings- og fabrikkanlegg knyttet til olje og gass, med betydelige klimagassutslipp Utnytte synergi av samlokalisering, f.eks. spillvarme Spillvarme brukes allerede til oppdrett av yngel i Aura Mål om felles løsninger for CO 2 -håndtering

15 Presentasjon 2009 Arendal forenkler formidling om bærekraftig utvikling

16 Presentasjon 2009 Verktøy for bedre formidling om miljø og bærekraftig utvikling Nettportalen www.livskraftigekommuner.nowww.livskraftigekommuner.no Oversikt over mål, tiltak, status og utvikling Statistikkverktøy Grunnlag for å involvere innbyggere Også nytteverdi for kommunens ansatte Kan sammenligne seg med andre kommuner

17 Presentasjon 2009 Kongsberg krever bærekraft på alle nivåer

18 Presentasjon 2009 Overordnet planlegging og samfunnsutvikling Ser sammenhenger i plansystemet Mål: bærekraftig samfunnsutvikling Indikatorer for 3 innsatsområder i kommuneplanen Områdene gjenspeiles i handlingsplaner + budsjett Budsjettet er blitt et mer strategisk dokument Også org.endring: egen avd. for samfunnsutvikling

19 Presentasjon 2009 Felles klimatiltak i Lofotenkommunene

20 Presentasjon 2009 Fire prioriterte felles satsninger Klimadugnad med befolkningen Energieffektiv drift av kommunale bygg Grønn transport i Lofoten Bærekraftig matproduksjon Suksessfaktor: felles innsats i nettverk, der de små får drahjelp av en større kommune

21 Kragerø forankrer miljøsatsingen – sikrer gjennomføring

22 Tre faktorer som gir fart, fremdrift og gjennomslag for miljøsaker Forankring. Miljøarbeidet bør forankres i budsjett og økonomiplan. Det sikrer finansiering og gjennomføring. Politisk engasjement. Skal klima-, energi- og miljøsaker vinne, krever det politisk engasjement – gjerne fra det politiske toppsjiktet i kommunen. Nettverk. Nettverksarbeid gir mange gode idéer, og sparer samarbeidskommuner for mye arbeid.

23 Hva kan DU gjøre for klimaet? Volda gir innbyggerne svar

24 Volda lager klimabrosjyre! Pådrivere. Finn ildsjeler. Lag en gruppe, og la den være motor i produksjon av klimabrosjyre. Kunnskapstørst. Finn oppdatert kunnskap om klimatiltak som fungerer. Bruk gjerne innhold fra Voldas brosjyre. Bruk lokalmedia. Jobb for å få pressedekning. Kanskje kan klimadugnaden sparkes i gang av et arrangement?

25 Kunnskap gir handlekraft i Vestfold

26 40 klimapartnerne i Vestfold Energiforum. Faglig - forumet utfordrer, oppdaterer og styrker samarbeidspartnerne på klima- og energispørsmål Bredde – her møtes kommuner og alle andre typer private og offentlige aktører på klima- og energiområdet. Matnyttig og verktøypreget – for at ny kunnskap lett kan omsettes i handling. Gode eksempler fremmer inspirasjon og læring.

27 Kristiansand kjører grønt

28 ”Jeg kjører grønt” fikk 4 000 sørlendinger til å sanket grønne poeng God, robust nettløsning – som er enkel å drifte og lett å bruke Høy beredskap i starten – med leverandør av nettløsning som kan trå til. Tilstrekkelige personalressurser – og dedikerte medarbeidere hos kommunen. Høyt servicenivå – der alle som tar kontakt får rask respons. Bred markedsføring - i mange kanaler.


Laste ned ppt "Presentasjon 2009 Overhalla mobiliserer mot klimaendringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google