Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon 2009 Miljøkalender til alle hjem i Ski involverer unge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon 2009 Miljøkalender til alle hjem i Ski involverer unge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon 2009 Miljøkalender til alle hjem i Ski involverer unge

2 Presentasjon 2009 Barnetegninger i miljøkalenderen til alle i Ski Gratis til alle husstander siden 2002 Energi og klima er tema i 2009, handlingstips Månedlig om en lokal forening for miljø og friluftsliv Illustrert med 14 tegninger fra skolekonkurranse Nyttig lokal informasjon gjør at kalenderen brukes

3 Presentasjon 2009 Alle i Knutepunkt Sørlandet skal bli Miljøfyrtårn i 2012

4 Presentasjon 2009 Felles klimaplan med mål om miljøsertifisering av alle enheter til 2012 Kristiansand og omegnskommunene Birkenes, Iveland, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla Sertifisering som virkemiddel for reduserte utslipp av klimagasser og redusert energiforbruk Pr mai -09 er 23 enheter i Kristiansand i mål Gulrot på kr 10.000 til hver enhet som sertifiseres

5 Presentasjon 2009 Grønt regnskap i Ski – nyttig i det politiske arbeidet

6 Presentasjon 2009 Grønt regnskap viser utviklingen Ski kommunestyre behandler dette årlig Har energiforbruket i kommunale bygg gått ned? Hvor mye avfall kildesorteres og gjenvinnes? Den truede høstlibellen pryder 2008-forsiden Utvikler løpende nye temaer og nye indikatorer Brukes i undervisningen i ungdomsskolene

7 Presentasjon 2009 Verneombud står for miljøsertifisering av kommunen

8 Presentasjon 2009 Nedre Eiker bygger kunnskap med verneombudene Alle virksomheter i kommunen skal bli Miljøfyrtårn Verneombudene skoleres som konsulenter Kompetansen som bygges forblir i organisasjonen Sparer kr 700.000 på å erstatte eksterne konsulenter Bidrar til utvikling av miljøarbeidet nedenfra Miljø blir en mer integrert del av daglig arbeid

9 Presentasjon 2009 Skjærgårdsnettverket - politisk verksted for strammere forvaltning av strandsonen

10 Presentasjon 2009 Skjærgården utløste politisk engasjement Bred politisk deltakelse på alle 8 samlinger Arealpolitiske hensyn i strandsoneforvaltningen Larvik, Kragerø, Hurum, Arendal og Fredrikstad Kragerø vil nå ha konsekvensanalyser før utbygging Larvik har ryddet opp i regelverk for campingplasser Hurum har fått midler til oppfølging av ulovligheter Viktig med deltakelse fra fylkesmenn og -kommuner

11 Natur- og kulturbasert nyskaping i Snåsa - råa t å vårrå litt raus

12 Presentasjon 2009 «Snåsakarra 2011 - i samspill med naturen».: Kalender med nakne snåsakarra Sentrumsutvikling: Kreativ, flink og selvgående gruppe pynter opp i sentrum. Såmmårkauk: Arrangement i forbindelse med seterdrift. ” Lek med dialekt: Dialektuttrykk på t-skjorter. Gjør folk nysgjerrige og oppmerksomme på gamle ord og talemåter. Syv Snåsa-kvinner dannet foreningen Raus


Laste ned ppt "Presentasjon 2009 Miljøkalender til alle hjem i Ski involverer unge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google