Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universell utforming i Mandal

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universell utforming i Mandal"— Utskrift av presentasjonen:

1 Universell utforming i Mandal
Presentasjon 2009 Universell utforming i Mandal

2 Universell utforming i Lindesnes-regionen
Flere har fått tilgang til natur og friluftsliv Mandal har gjort skjærgården tilgjengelig Kommunenettverket har satset på vassdrag Suksessfaktorer: Samarbeid med brukerne Opplegg for kompetansebygging Sentral politisk forankring Presentasjon 2009

3 Mjøskommuner bevarer strandsonen for framtida
Presentasjon 2009 Mjøskommuner bevarer strandsonen for framtida

4 Strandlinjen kartlagt og fotografert fra Eidsvoll til Fåberg
Nettverk av sju kommuner med målet: ”bruk og vern” Oppdaterte kunnskapsgrunnlag om strandsonen Kartla kunnskap om natur- og kulturverdier Det er nå bedre tilgang til strandsonen for alle Ordfører opplever økt bevisstgjøring på plannivå Presentasjon 2009

5 Hokksund – sentrumsutvikling på lag med innbyggerne
Presentasjon 2009 Hokksund – sentrumsutvikling på lag med innbyggerne

6 Visjon: ”Miljøbyen ved elva”
Stier og adkomst til elva, erverv av grunn Fornybar energi og vannbåren varme Helhetlig sykkelveisystem og bedre togtilbud Samarbeid med innbyggerne står sentralt: Hokksund byutvalg – ildsjeler med kompetanse Hokksund-dagene – for grønn og livskraftig by Presentasjon 2009

7 Ekstrem forvandling i Masfjorden – bredt samarbeid
Presentasjon 2009 Ekstrem forvandling i Masfjorden – bredt samarbeid

8 Masfjorden samarbeider med folk og næringsliv
Planprosess for utvikling av de tre tettstedene Barn og unge, foreninger, næringsliv og grunneiere Intensiv medvirkningsprosess har gitt handlingsplan for stedsutvikling Har snudd nedgang til vekst i folketallet Næringsforumet har våknet til liv igjen Ekstrem forvandling: estetisk utvikling av sandgrop Presentasjon 2009

9 Partnerskap i Nord-Gudbrandsdal
Presentasjon 2009 Partnerskap i Nord-Gudbrandsdal

10 For kulturlandskap og biomangfold
Presentasjon 2009 Kommuner, Statens Vegvesen, Nasjonal turistvei, grunneiere, Telenor, fylkes-mannen og Bioforsk i partnerskap vil: - Bedre utsikt og trivsel - Bevare biomangfoldet - Bedre trafikksikkerheten - Gi rikere opplevelser for de besøkende

11 Kristiansandsregionen får folk
på sykkel og i buss

12 Samarbeider om areal- og transport-planleggingen.
 Sept. 2010: 2 % nedgang i biltrafikken gjennom bomstasjonen. Aug og sept 2010: Bussbruken økte med over 5 % Sykkelbruken med 10 %. Kunnskap – ikke synsing. Fakta, analyser og dokumentasjon er grunnlag for valg av tiltak. God politisk forankring – ved at sentrale politikere sitter i ATP-utvalget.

13 Sammen om strandsonen i Sunnhordaland

14 Differensiert forvaltning av strandsonen
9 kommuner samarbeider om interkommunal strandsoneplan Pilotstatus som bl.a. innebærer Åpen dialog med KRD og MD, der regelverket blir utfordret for å finne gode lokale løsninger. Differensiert plan som prøves ut over 4-5 år Evaluering av prosjektet gjennom følgeforskning

15 Senja: Hevet kompetanse og løste konflikter!
Presentasjon 2009 Senja: Hevet kompetanse og løste konflikter!

16 Arealplanlegging i Midt-Troms
Presentasjon 2009 Tranøy, Berg og Torsken har gjort dette: Felles planmelding Hevet plankompetanse Alle har fått kommuneplaner Løste beite/fritidsbolig-konflikt


Laste ned ppt "Universell utforming i Mandal"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google