Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byrådsavdeling for barn og utdanning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byrådsavdeling for barn og utdanning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Byrådsavdeling for barn og utdanning
Oslo kommune Byrådsavdeling for barn og utdanning Ny finansieringsordning ikke-kommunale barnehager Ragnhild Walberg (BOU) Marit Rønning (BOU) Guri Vatn (BOU) Hege Dankertsen (Bydel Nordre Aker)

2 Tema 1. Presentasjon 2. Bakgrunn for saken 3. Prinsipper
4. Ordinært driftstilskudd 5. Lokalkostnader 6. Eksempler 7. Frem til endelig vedtak

3 Bakgrunn saken Innlemming av statlig driftstilskudd (Foreslått flere ganger, nå: tidligst ifølge Soria Moria-erklæringen) Uheldige konsekvenser av kostnadsdekkingsmodellen Politisk press (Stavangermodellen) Arbeidsgruppe nedsatt (april/mai 2005) (Regionsrepresentanter, VST og FIU) Konsulentfirma Fürst og Høverstad Flere alternative modeller vurdert (innsatsstyrt finansiering, videreføring, stykkpris, normpris)

4 Kostnadsdekkingsmodellen innebærer:
At den enkelte barnehagen har lite stabile driftsforutsetninger At det ikke nødvendigvis blir en rettferdig utmåling av det kommunale driftstilskuddet At barnehager etablert før 2003 er ”låst” til kostnadsnivået i 2003 Et minste kommunalt tilskudd til en privat barnehage som tilsvarer 85 % av den offentlige finansieringen av en kommunal barnehage (endring fra ) Stor kompetanse og ressursinnsats fra den offentlige forvaltningen En mulig rettsikkerhetsproblematikk da utmålingen i liten grad er forståelig eller etterprøvbar for den enkelte ikke-kommunale barnehage

5 Stykkpris/enhetskostnad
Enhetskostnad basert på gjennomsnittskostnader i kommunale barnehager i 2004 (inkl selvkostberegning administrasjon) Skille mellom ordinære og familiebarnehager Justere for differensierte satser for statstilskudd i private barnehager (heltid/deltid) Tilskudd omgjort til heltidsplasser over/under 3 år Skille mellom drift og lokaler (funksjon 201 og 221) Holde tilskudd/kostnader til funksjonshemmede utenfor Holde utgifter til moderasjonsordninger utenom driftstilskuddet Yte 100 % av gjennomsnittskostnad om vilkår oppfylles

6 Tilskuddsberegning Enhetskostnad 100% med avtale
eller Enhetskostnad 85% uten avtale + Lokalkostnader + Moderasjonsordninger (som før ) + Eventuelle tilskudd funksjonshemmede (som nå) - statstilskudd

7 Tilskuddssatser 2006 Satser finansieringsmodell Oslo kommune 2006
(gjelder plasser i bruk som gir rett til statstilskudd) Ordinære barnehager Familiebarnehager Oslo kommunes avtale: med / uten Oslo kommunes avtale: med / uten Antall småbarnsplasser x / Antall småbarnsplasser x / +Antall storbarnsplasser x / +Antall storbarnsplasser x / - Statstilskudd, beregnet iht. barnehagens rapportering av barn etter alder og oppholdstid i årsmeldingen

8 Lokalkostnader Gjennomsnitt av kommunale lokaler lite aktuelt grunnet avkastningskrav etc Det er betydelige kostnadsforskjeller mellom de private barnehagene. Kostnadsforskjellene gjenspeiler ikke nødvendigvis forskjellig standard. Midler må målrettes barnehagebyggene. Innretningen skal sikre at midler til basistilbud går til basistilbud –dvs gir et likt grunnlag til barna/barnehagetilbudet og ikke andre utgifter som barnehagen har. Taksering for å hindre over/ underfinansiering

9

10 Lokalkostnader tidsløp (tentativt)
Forenklet kartlegging gjennomføres: medio april- 15.mai. Skjema eller lignende må sendes ut til alle private barnehager. Kartlegging av brutto/netto-areal. Barnehagens alder, eventuelle store rehabiliteringer, finansiering (stort innslag av kommunal/offentlig finansiering av private barnehager gjennom garantiordninger, etableringstilskudd etc). Testperiode av et tilfeldig utvalg barnehager (anslag 15 stk) 01.mai-31.mai Oppsummering og retningslinjer 15.mai-10.juni Byrådsvedtak 16. juni

11 Avtale - vilkår Få innspill Aktuelle vilkår kan være knyttet til:
Åpningstid Makspris Pensjon Arealutnyttelse

12 Eksempler Se vedlegg

13 Frem til nytt system Videreføre dagens beregning frem til 01.09.
Felles informasjonsskriv Endelig vedtak om tilskudd for 2006 fattes så fort som mulig etter byrådsvedtak juni


Laste ned ppt "Byrådsavdeling for barn og utdanning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google