Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi må jobbe med følgende utfordringer: 1. Økonomi Det må skapes en bærekraftig økonomisk plattform.Det må skapes en bærekraftig økonomisk plattform. 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi må jobbe med følgende utfordringer: 1. Økonomi Det må skapes en bærekraftig økonomisk plattform.Det må skapes en bærekraftig økonomisk plattform. 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi må jobbe med følgende utfordringer: 1. Økonomi Det må skapes en bærekraftig økonomisk plattform.Det må skapes en bærekraftig økonomisk plattform. 2. Rekruttering Rekrutteringen må økes for å sikre studiets fremtidRekrutteringen må økes for å sikre studiets fremtid 3. Personellressurser Personellressursene må dimensjoneres bedre med hensyn til programmets størrelsePersonellressursene må dimensjoneres bedre med hensyn til programmets størrelse 4. FoU ● FoU må inkorporeres på en oversiktelig og strukturert måte. ● FoU må inkorporeres på en oversiktelig og strukturert måte. Fagplanutvikling på Bioteknologiprogrammet

2 1. Økonomi Det må skapes en bærekraftig økonomisk plattform.Det må skapes en bærekraftig økonomisk plattform. Et opptak på 30 studenter hvert år vil (ideelt) gi 5400 studiepoeng i året, altså 90xkr 27.000,-. Totalt en studiepoengsinntekt på kr 2.430.000,-. Et opptak på 40 studenter hvert år vil gi kr 3.240.000,-, altså en inntektsdifferanse på kr 810.000,-. For å dekke opp 3 klasser (på 30-40 studenter) med 60 studiepoeng undervisning trenger vi 9 lærere og 2 lab.ingeniører, dvs kr 6.160.000,-. Av disse må det være 4-5 kjemifaglige lærere, resten dekkes av almennfag og andre. NB ! Miljø og kjemi utgjør kr 1.800.000,- i inntekter !!!

3 2. Rekruttering Rekrutteringen må bedres noe for å sikre studiets fremtidRekrutteringen må bedres noe for å sikre studiets fremtid I dag har Bioteknologi ett (ressurskrevende) rekrutteringstiltak (klassebesøk) utenfor de sentrale tiltakene. Miljø er et satsingsområde for HiO, noe som kan utnyttes av Biotek- programmet ? Hva gjør Biotek-programmet spesielt ? Hvorfor er vi ikke på messer og profilerer oss selv ? Hva er våre studenters klare ”nisjer” som vi (og studentene) kan bygge på i den profilen dette studiet skal ha ? Fagplanutvikling på Bioteknologiprogrammet

4 3. Personellressurser ● Personellressursene må dimensjoneres bedre med hensyn til ● Personellressursene må dimensjoneres bedre med hensyn til programmets størrelse programmets størrelse Større fokus på utnyttelse av det personellet som er avsatt til programmet. Hvor store skal våre ambisjoner på programkvaliteten være ? Satser vi på riktige hester ? Hva med ekstern profilering ? Administrerer vi studiet hensiktsmessig ? Fagplanutvikling på Bioteknologiprogrammet

5 Personellressurser: 1.Reduser antall lab’er og obligatoriske øvelser. 2.Slutt med møtereferater på programmøtene – innfør aksjonsliste. 3.Avklar roller og innfør større krav til standarder. 4.Innfør kontortider for studentene. 5.Bygg om hovedprosjekt-opplegget. 6.Still generelle krav til studentenes selvstendighet. 7.Bruk alle tilgjengelige ressurser i hverdagen (administrative ordninger, stud.asser, tillitsvalgte, andre programmer, osv) 8.Bruke mer gjesteforelesere og stud.ass Fagplanutvikling på Bioteknologiprogrammet

6 4. FoU FoU må inkorporeres på en oversiktelig og strukturert måte. FoU må inkorporeres på en oversiktelig og strukturert måte. Er det fornuftig at vi etablerer en FoU-faglig nisje ved programmet ? Hva skal vi velge av faglige FoU-retninger (fanesaker !!). Hvorfor ikke satse mer på oppdragsforskning ? Bør vi satse på at FoU i ennå større grad inkorporeres i utdannelses- programmet ? Det skal tilrettelegges for at IU skal være mer tilrettelagt for prosjektering enn vi opplever i dag (avtaler med Birger og Per). Prosjektgruppe. Fagplanutvikling på Bioteknologiprogrammet


Laste ned ppt "Vi må jobbe med følgende utfordringer: 1. Økonomi Det må skapes en bærekraftig økonomisk plattform.Det må skapes en bærekraftig økonomisk plattform. 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google