Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Informasjon om 5. årskurs for emnekombinasjonen: Program- og informasjonssystemer 2008 ved UBIS: seksjon for Utvikling og Bruk av IT-systemer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Informasjon om 5. årskurs for emnekombinasjonen: Program- og informasjonssystemer 2008 ved UBIS: seksjon for Utvikling og Bruk av IT-systemer."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Informasjon om 5. årskurs for emnekombinasjonen: Program- og informasjonssystemer 2008 ved UBIS: seksjon for Utvikling og Bruk av IT-systemer

2 2 Innhold Seksjonen/ emnekombinasjonen Fordypningsemnene Prosjekt + oppgave Personer/ veiledere

3 3 UBIS seksjonen

4 4 Rekkefølge for valg Faglærer Oppgave Fordypningsemner

5 5 Tips Gamle oppgaver (prosjekt og master) Tidligere studenter Faglæreres oppgaver

6 6 Aktuelle Fordypningsemner: Kjerne/paraplyemne for retningen –TDT4720 Program og Informasjonssystemer fordypningsprosjekt –TDT4725 Program og Informasjonssystemer fordypningsemner 3 mer tverrfaglige / anvendelsesorienterte –TDT4540/4545 Helseinformatikk fordypning –TDT4550/4555 IKT i læring, fordypning –TDT4560/4565 Sårbarhet og sikkerhet, fordypning –TDT4570/4575 Spillteknologi fordypning –TDT4580/4585 IKT i Offentlig sektor, fordypning

7 7 TDT4725 Fordypningsemner – 2 av TDT10 Software Technology: COTS and Open source software TDT12 Avanserte metoder for konstruksjon av brukergrensesnitt TDT25 Programvarekvalitet og empirisk arbeid TDT26 Virksomhetsarkitektur TDT29 Allestedsnærværende samhandlingsteknologi TDT37 Organisasjon og IKT TDT38 Prosedyrer i helsetjenester TDT39 Empiriske studier i IT TDT44 Semantisk Web TDT48 Utvikling av mobile applikasjoner TDT49 Mobile informasjonssystemer TDT60 Informasjonssikkerhet i datasystemer TDT63 Emner i informasjonssystemer TDT65 Outsourcing TDT68 Analyse av trygghet (safety) i IT-systemer TDT69 Kunstnerisk programvare: Prosesser og produkter TDT71 Utvikling av spill TDT74 Forskningsmetoder i informatikk

8 8 Eksempler på prosjekt – (konkretisert under den enkelte faglærer) [Design] ”Uttesting av håndholdt utstyr til restaurantbestilling” –state-of-the-art, prototyping, evaluering & refleksjon [Teknologi] ”Semantisk søkeløsning for virksomheter” –state-of-the-art, prototyping, utprøving på relle data og evaluering [Metode] ”Hemmende/fremmende faktorer for komponentbasert systemutvikling” –state-of-the-art, spørreskjema, modeller, analyse & refleksjon [Virksomhet] ”Kunnskapsdeling i praksis: en case-studie” –state-of-the-art, observasjon av bruk/intervju, modeller, analyse & redesign

9 9 UBIS’ grupper og faglærere Informasjonssystemer (Prof John Krogstie) –Prof Jon A. Gulla –Prof John Krogstie –Prof Guttorm Sindre –F.am. Hallvard Trætteberg –II-ere: Harald Rønneberg, Statoil, Babak Amin Farshchian, SINTEF Systemutvikling (Prof Reidar Conradi) –Prof Reidar Conradi –Prof Tor Stålhane –Prof Letizia Jaccheri –Prof Monica Divitini –F.am Alf Inge Wang Design og bruk av Informasjonsystemer (Prof Eric Monteiro) –Prof Eric Monteiro –Prof Torbjørn Skramstad –F.am. Øystein Nytrø –F.am Dag Svanæs –F.am Pieter Toussants –Am. Terje Rydland –II- Torgeir Dingsøyr SINTEF

10 10 professor Reidar Conradi, conradi@idi.ntnu.no, 918.97029conradi@idi.ntnu.no Software Engineering Open Source Software (OSS) –How to select OSS components –How to publish OSS (”go open”) Software Components –Defect and change analysis Software Process Improvement (SPI) –Quality means happy customer Project/master thesis topics, 2008/2009: Industrial case studies on above themes – in StatoilHydro, EDB, Vital, DnV, Trolltech, Skattedirektoratet, … Mapping the Norwegian IT sector – with IKT-Norge Search engines for scientific abstracts and reviews Prosjektene EVISOFT, COSI, SEVO, …

11 11 professor Letizia Jaccheri, letizia@idi.ntnu.no, 918.97028letizia@idi.ntnu.no Software Engineering Open Source Software (OSS) –How to organize and participate in OSS projects –How to publish OSS (”go open”) Software and Art –The Lighted Wall Software Engineering Research Methods Software Engineering Education Project/master thesis topics, 2008/2009: (on sabattical) OSS combined with Action Research in the ICT industry Software and Art coupled to local projects on technology diffusion …

12 12 Prof. Monica Divitini, divitini@idi.ntnu.no Research areas: Cooperation Technologies Mobile and ubiquitous computing Pervasive Social media End-user programming Courses: TDT4245, TDT29, IT2901 DT8107, DT811 Project/master thesis available on our projects MOTUS: mobile learning in the university ASTRA: pervasive awareness systems FABULA: learning in the city Supporting cooperation among mobile users A device-centric, technology-driven view A service-centric, user-driven view

13 13 COoperation in Learning COmmunities wireless technologies to support learning geographies in the city Mobile learners @the university pervasive awareness applications to support connectedness THESES AVAILABLE – CONTACT ANY OF US

14 14 VERDIKT’s FABULA PROJECT

15 15 Professor John Krogstie krogstie@idi.ntnu.no Research areas: Model-driven ICT-systems –Enterprise and Process modeling –Active Knowledge Modellng (AKM) –Quality of models Mobile information systems eGovernment Examples of project/master thesis topics (some in co-operation with Accenture, Telenor, SINTEF, Skatteetaten, Committment, AKM etc) Holistic modelling language Quality of modelling approach for sustainable energy-systems Architecture for mobile work process support systems Location-based services in Wireless Trondheim Mobile health monitoring - Lifeshirt Introduction of Mobile Services in Home Health Care - services Development and Maintenance practice in Norway

16 16

17 17 Professor Guttorm Sindre Research areas: Requirements engineering –Security requirements –Interoperability and mobility Threat modelling –Misuse cases, mal-activity diagrams Conceptual model quality Project/master thesis topics Evaluation of requirements techniques Requirements for mobile information systems

18 18 UBIS Professor Tor Stålhane, stalhane@idi.ntnu.no Research areas: Software process improvement –Post mortem analysis –Software metrics Software safety and reliability –Safety analysis –Reliability modeling Risk analysis Project/master thesis topics Testing – strategy and analysis Human reliability applied to software development Safety analysis – standards and methods

19 19 UBIS Associate professor Dag Svanæs dags@idi.ntnu.no Research areas: HCI Health informatics Project/master thesis topics Activity based computing - Open source Hallway usability - St.Olav / NSEP HCI return of investment - Telenor Fornebu

20 20 Associate professor Hallvard Trætteberg hal@idi.ntnu.no Research areas: Model-based user interface design –Tools for dialog modeling and user interface prototyping with Eclipse Business process modeling (BPM) and user interface design –Integrated tools for BPM and model-based user interface design Tools for supporting object-oriented programming course Project/master thesis topics Model-based UI design and Ajax technology Integration of BPMN/BPMS and Diamodl tools Integration of it’s learning and JExercise

21 21 Associate professor Alf Inge Wang alfw@idi.ntnu.no Associate professor Hallvard Trætteberg hal@idi.ntnu.no PLAY=TRD: Gaming in the context of Trådløse Trondheim Use the city as a playground for various games In cooperation with StudiebyEN Alternate reality gaming (ARG) Project/master thesis topics SOA-based architecture and engine for ARGs Models for ARG concepts ARG concepts for students in Trondheim


Laste ned ppt "1 Informasjon om 5. årskurs for emnekombinasjonen: Program- og informasjonssystemer 2008 ved UBIS: seksjon for Utvikling og Bruk av IT-systemer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google