Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trondheim, 30 August 2001 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su Slide - 1 - SIF8094 Systemutvikling, fordypningsemne Oppstartmøte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trondheim, 30 August 2001 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su Slide - 1 - SIF8094 Systemutvikling, fordypningsemne Oppstartmøte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trondheim, 30 August 2001 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 1 - SIF8094 Systemutvikling, fordypningsemne Oppstartmøte torsdag 30.8 kl 1115-1300, rom H2 Generelt, fagplaner, gruppeinndeling, valgte prosjektoppgaver Tor Stålhane, Letizia Jaccheri og Reidar Conradi (koord.)

2 Trondheim, 30 August 2001 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 2 - Oversikt over faget  Mål: Faglig fordypning innen software engineering.  Teoridel-1: SIF80AS Programvarekvalitet og empirisk arbeid, 1,25vt, faglærer Tor Stålhane.  Teoridel-2: SIF80AT Nyere programvare- teknologier, 1,25vt, faglærer Letizia Jaccheri.  Muntlig eksamen, tirsdag 11. des., 45 min./gruppe: –20 min. presentasjon av prosjekt (felles) –2*10 min. på teoridelene (individuelt m/ loddtrekning) –Samme sensor for alt dette, gruppevis –Individuell sluttkarakter, der teori teller 1/3, prosjekt 2/3

3 Trondheim, 30 August 2001 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 3 - SIF80AS Programvarekvalitet og empirisk arbeid, 1,25vt, Tor Stålhane.  Pensum: –Eksperimenter i Programvareutvikling (8 time) –Analyse av sikkerhet i programvare (7 timer)  Undervisningsform: –Forelesninger –Artikler – selvstudium –Diskusjoner basert på artiklene og forelesningene  Praktiske ting: –Første forelesning 01-08-06, kl 11:15 – 12:00 i F4 –Bøker: ”Experimentation in Software Engineering. An Introduction” av C. Wohlin et al. –”Risikoanalyse – Vegledning til NS 5814” av M. Rausand

4 Trondheim, 30 August 2001 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 4 - SIF80AT Nyere programvare-teknologier, 1,25vt, Letizia Jaccheri.  http://www.idi.ntnu.no/emner/sif80at/  Pensum: se bibliography og links. V Vic Basili and Barry Boehm: "COTS-Based Systems Top 10 List”, IEEE Computer, Vol. 34, No. 5, May 2001.  Undervisningsform: se lectures.  Praktiske ting: se exercises.

5 Trondheim, 30 August 2001 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 5 - Prosjektfordeling -- Conradi  Undersøkelse av holdninger til formelle kval.systemer (PROFIT): ?.  Web-basert, distribuert database for programvareeksperimenter (ESERNET, ISERN): Bjørn Terje Svennes.  Inspeksjon av objektorientert konstruksjon (UML): Tayyaba Arif og Lars Christian Hegde.  Mobile agenter i heterogene omg. (MOWAHS): Kenneth A.C. Bjørkhaugen og Øystein Hoftun.  Komponent-basert utv., COTS / programvaregjenbruk (INCO): Erlend Naalsund og Ole Anders Walseth.  Inkrementell systemutvikling (INCO): Sunniva F. Andersen og Per- Christian W. Nødtvedt, Sofie de Flon Andersen?.  Client-server / parallel computing (CSE/Roxana): Carl Erik R. Hauge og Per Eilif Træen, Kenneth Pedersen og Kjetil Pedersen.  Evaluering av XMI for UML (Genera): Jon Arvid Børretzen og Torger Kielland.  Analyse av EJB og.NET komponenter (Genera): Odd Arild Sæhle og Sverre Stornes.  SUM: 17-18 studenter, med mye delegering av veiledning.

6 Trondheim, 30 August 2001 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 6 - Prosjektfordeling -- Stålhane  Valg av språk eller utviklingsmetode: Eva C. Indal (?), Petter Strand og Ulf Erik Holmen.  Annotert kallgraf: ledig.  GQM støtteverktøy: Thomas Juvik og Øivind Mollan og Ole Johan Lefstad.  Analyse av sikkerhet i programvare – litteraturstudie Håvard J. Hauge.  Evaluering av prosess rundt innføring av nye metoder og verktøy: Håvard Alstad og Espen Gjøs.  SUM: 9, noen i samarbeid med andre

7 Trondheim, 30 August 2001 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 7 - Prosjektfordeling -- Jaccheri  Components acquisition and evaluation: Karl Morten Dahl.  Technology-driven architecture work: Tor Ivar Eikebrokk og Markus Nordstrønen og Roy Are Mølmann, Linda Kristensen og Liv Ryssdal Thorsen, Håkon Solberg, Audun Mathisen og Svein Løvland (dels mot MOWAHS).  Software maintenance (INCO): Marius Hallum.  SUM: 10 studenter, derav 2 in samarbeid med MOWAHS

8 Trondheim, 30 August 2001 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 8 - Oversikt over prosjektene til Conradi, Stålhane og Jaccheri  I alt 37 studenter, 15-16 oppgaver (+ deloppgaver)! Generelt:  Skape faglig og også sosialt fellesskap.  Bruke deler av prosjektoppgavene i teori-delene.  Lage vitenskapelige artikler ut av noe av dette?  Forventning om å utvide til diplomoppgaver.  Dels stipendiater o.a. som veiledere.  Samkjøre med pågående FoU-prosjekter: INCO, MOWAHS, (INTER-PROFIT), ESERNET, ISERN- arbeid. Se www.idi.ntnu.no/grupper/su/

9 Trondheim, 30 August 2001 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 9 - Undersøkelse av holdninger til formelle kvalitetssystemer Conradi/Stålhane  Tidligere undersøkelse vår 1999 (to stud.) i 5 firmaer, 10 ledere, 13 utviklere: –Utviklerne så liten verdi i eksisterende kvalitetssystemer –Utviklerne hadde liten medvirkning i å lage slike, men var generelt positive til kvalitetsarbeid –Lederne mente motsatt!  Sommerstudent Thomas Juvik har i 2001 intervjuet 15 bedrifter om deres kvalitetssystemer  Trenger å presisere hypoteser og gjøre større studie (spørreskjema og intervju).  Sammenlikne med andre undersøkelser.  Meget relevant emne, jfr. ISO-9000.

10 Trondheim, 30 August 2001 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 10 - Web-basert, distribuert database for programvareeksperimenter Conradi  Relevant for ISERNs (et forskningsnettverk) planlagte, gjentatte inspeksjons-eksperimenter fom. 2001, og for Post-Mortem analyse i PROFIT-prosjekt (2000-2003).  Tilsv. for ESERNET network of excellence i EU om eksperimentell sw.eng., der NTNU arbeider med en slik (web)base i 2001-2003.  Definere krav: roller, prosesser, dokumenttyper, erfaringspakker.  Velge løsning (Web, BSCW o.a.), teste ut med bl.a. overvåking av bruk. Jfr. ”skills management”-system i Computas.  Bygge videre på bl.a. sommerjobb av Lene Rødmyr (sommer’01)  Inkrementell tilnærming, dvs. ”lett” å bruke.  Nyttig for egne kurs etc. – kopling til lokal e-læring.

11 Trondheim, 30 August 2001 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 11 - Inspeksjon av objektorientert konstruksjon (UML) Conradi  Motivasjon: inspeksjon finner 2/3 av alle feil til 1/10 av pris i senere testing.  Velutprøvde teknikker (30 år gamle).  Har studert f.eks. industriell praksis i Ericsson i 1995- 98, og i mange andre firmaer.  Få metoder er tilpasset OO/UML/Java, men meget stor industriell interesse.  Har eksperimentert ved NTNU med ny metode (OO Reading Techniques) i samarbeid med Univ. Maryland, Univ. Southern California, o.a.  Vil videreføres i ISERN og ESERNET.

12 Trondheim, 30 August 2001 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 12 - Mobile agenter i heterogene omgivelser (MOWAHS) Conradi/Wang/Sørensen  MOWAHS er et nytt FoU-prosjekt under Forskningsrådet, 2001-2004. Samarbeid SU- og DB- gruppene (Mads Nygård).  Fokus på å støtte arbeidsprosesser i mobil setting (PDA, PC, mobiltelefon) vhja. prosessmodeller og transaksjonsstøtte.  Mye teknologiarbeid: XML, Java, agenter osv.  Utfordring: Hvordan lage en omgivelse som kan kjøres for mange forskjellige klienter, også mobile?  Utprøve på egne (student)prosjekter og e-læring.

13 Trondheim, 30 August 2001 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 13 - Komponentbasert utvikling, modeller for COTS/programvaregjenbruk Conradi, Mohagheghi, Torchiano  Tilknyttet INCO-prosjekt under Forskningsrådet, 2001-2004. Samarbeid med UiO (Dag Sjøberg).  INCO: Inkrementell og komponent-basert utvikling.  Meget industrirelevant -- ”faster, better, cheaper”.  Stor interesse for bruk av eksisterende komponenter (Commercial-Off-The-Shelves, COTS), i kombinasjon med intern gjenbruk.  Krever stor endring i eksisterende prosesser, med forhandling av krav vs. tilgjengelige komponenter.  Allerede utprøvingsmateriale fra Ericsson, Nera, Genera o.a.

14 Trondheim, 30 August 2001 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 14 - Inkrementell systemutviking Conradi, Mohagheghi, Tochiano  Også tilknyttet INCO-prosjekt.  Tid-til-marked er viktig, derfor trenger tradisjonell vannfallsmodell en revisjon.  Se på ulike varianter av inkrementell utvikling: lengde av inkrement, prosjektmodell, domene, teknologier,...  RUP-tilpasning: formalisere, krav-forhandling.  Studier i næringsliv: Genera, Mogul, Ericsson o.a.

15 Trondheim, 30 August 2001 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 15 - Client-server computing, parallel computing Conradi, Diaconescu  Tilknyttet strategisk universitetsprogram i Computational Scientific Engineering (CSE).  Utnytte klynger av PCer (”Linux clusters”) for parallellisering med løs kopling. Krever planlegging og distribusjon av oppgave (data, program), fletting/koordering av resultater.  Utnytte nytt OO rammeverk i C++.  Utprøve på Finite Element Method / partielle diff. likn. problemer, samarbeid med Matematikk og Konstruksjonsteknikk/Marinteknikk.

16 Trondheim, 30 August 2001 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 16 - Evaluering av XMi for UML Genera, Conradi  XMi er et tekstlig ”standard”-format for utveksling av UML-dokumenter, m/ felles DDL-skjema.  Masse verktøy rundt XML: parsere, editorer osv.  Genera ønsker utvidelse for UI/DB.  Også ønskelig å analysere XMi-dokumenter for UML- modell konsistens - ved regelbasert tilnærming?  Tett samarbeid m/ Genera + programvarearkitektur (?)

17 Trondheim, 30 August 2001 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 17 - Analyse av EJB og.net komponenter Genera, Conradi  Praktisk ”COTS”-oppgave med Java/.NET-teknologi  F.eks.: –Hva slags anvendelsesdomene er mest velegnet? –Hva fins nå? –Krav til repository/klassifisering? UML-beskrivelse? Omsetningsregler?  Kopling til INCO-oppgaver.  Industriell utprøving hos Genera o.a.

18 Trondheim, 30 August 2001 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 18 - Valg av språk eller utviklingsmetode Stålhane  Hvilken prosess bruker norske industribedrifter når de velger en ny utviklingsmetode og hvilke faktorer påvirker valget?  Følgende PROFIT-bedrifter deltar: –Ergo Group / Ergo Concept –Kongsberg Defence Communications –Genera –Icon Medialab –Mogul  Andre bedrifter som deltar: –EDB Fundator

19 Trondheim, 30 August 2001 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 19 - GQM støtteverktøy Stålhane  Spesifisere og utvikle og teste et web-basert støtteverktøy for GQM. Verktøyet skal støtte hele prosessen – fra den første brainstorming-sesjonen til presentasjon, feedback og analyse  Industriell utprøving hos –en eller flere PROFIT-bedrifter –i undervisning på NTNU

20 Trondheim, 30 August 2001 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 20 - Evaluering av prosess rundt innføring av nye metoder og verktøy Stålhane  Se på hvordan RUP ble innført og tatt i bruk hos HFK – Hærens Forsyningskommando  Oppgaven har mye til felles med oppgaven ”Valg av språk og utviklingsmetode” og vi håper på hyppig og heftig – kanskje til og med begeistret - meningsutveksling mellom deltakerne.

21 Trondheim, 30 August 2001 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 21 - Technology driven architecture work Jaccheri The candidates will have to define a generic software architecture, which enables them to integrate different software technologies. The architecture definition process will be based on well defined theory in the software architecture field. On the other hand, the technology integration and exploitation part will be part of a creative process, which will deliver valuable demo applications. Students can propose the technology they are interested to work with. We encourage, though it is not mandatory, cooperation between the different teams who will choose this project.

22 Trondheim, 30 August 2001 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 22 - Technology-driven architecture work Jaccheri Requirement analysis Test Implementation Technology choice Architecture & Design Requirement document Design document Technology Issues System Test Report

23 Trondheim, 30 August 2001 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 23 - Technology driven architecture work Jaccheri  Microsoft.net  Clustra database  Java Speech eller Java Message Service  Fredag 31. august, rom 354, 12.30 - 15.00, each group presents initial ideas about technology, final product, and process.

24 Trondheim, 30 August 2001 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 24 - Software maintenance Jaccheri, Torchiano, Mohagheghi  Patterns for maintenance  Industriell utprøving hos Ericsson  Kopling til INCO  Which implementation patterns are proposed in the literature and which patterns (either formally or informally described) are used in the local software industry? This project will encompass also a case study part.

25 Trondheim, 30 August 2001 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 25 - Analyse av sikkerhet i programvare – en litteraturstudie Stålhane  En studie av metoder og verktøy for å analysere sikkerhet – i betydningen safety – i programvaresystemer.  Blant de forhold som kan bli belyst er: –Hvilke metoder finnes og hvilke understøttes av verktøy –Hvilke metoder fra tradisjonell virksomhet kan vi bruke som de er med tilpassninger –Hvilke metoder blir brukt i industrien i dag?


Laste ned ppt "Trondheim, 30 August 2001 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su Slide - 1 - SIF8094 Systemutvikling, fordypningsemne Oppstartmøte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google