Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trondheim, 28 Mai 2002 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/sif8094.htm Slide - 1 - SIF8094 Systemutvikling, fordypningsemne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trondheim, 28 Mai 2002 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/sif8094.htm Slide - 1 - SIF8094 Systemutvikling, fordypningsemne."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trondheim, 28 Mai 2002 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/sif8094.htm Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 1 - SIF8094 Systemutvikling, fordypningsemne Orienteringsmøte tirsdag 28.5 kl 1415-... Generelt, fagplaner, prosjektoppgaver Tor Stålhane, Letizia Jaccheri, Monica Divitini og Reidar Conradi (koord.)

2 Trondheim, 28 Mai 2002 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/sif8094.htm Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 2 - Hvem er vi og hva gjør vi?  Fire fakultetsansatte - Conradi, Stålhane, Jaccheri, og Divitini  To postdocs - Wang og Torchiano  Seks doktorstudenter og seks kommende  Vi gjøre industriell og grunnforskning i alle våre interesseområder - industrien er vårt laboratorie. Halvparten av våre publiserte artikler er relaterte til erfaringer fra forskning og 25% av alle artiklene er skrevet med internasjonale medforfattere.

3 Trondheim, 28 Mai 2002 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/sif8094.htm Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 3 - Forskningsfelter for SU-gruppa Software quality Software architecture Co-operative work Patterns, COTS, Evolution,SCM Mobile technology Distributed Software eng. SPI, learning organisations Software Engineering Education Reliability, safety

4 Trondheim, 28 Mai 2002 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/sif8094.htm Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 4 - Prosjekter i SU-gruppa som er relatert til fordypningsprosjekter  WebSys, Web-based Systems -- Time-to-Market vs. Reliability (2001-2004): This is a basic research project at IDI.  ESERNET: Tematic network on Experimental Software Engineering, lead by Fraunhofer IESE in Kaiserslautern.  PROFIT and Software Quality / Process Improvement:, PROcess Improvement for IT industry, is an industrial project on software process improvement (SPI) in 2000-2002.  SIMULA Research Lab: The SIMULA Research Lab (Centre of Excellence) at Fornebu subfield Software Engineering will run in 2001-2010.  MOWAHS, Mobile WOrk Across Heterogeneous Systems, is a basic research project supported by the NFR.  INCO-prosjektet: INCO, INcremental and COmponent-based development, is a basic research project supported by the NFR.

5 Trondheim, 28 Mai 2002 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/sif8094.htm Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 5 - Oversikt over faget  Mål: Faglig fordypning innen software engineering.  Teorideler (velg 2 av 3): – SIF80AS Programvarekvalitet og empirisk arbeid, 1,25vt, faglærer Tor Stålhane. –SIF80AT Evaluering av programvare-teknologier, 1,25vt, faglærer Letizia Jaccheri. –SIF80AO Samhandlingsteknologi, videregående kurs, 1,25vt, faglærer Monica Divitini.  Innlevering av rapport ca. 22. november  Muntlig eksamen, 12. desember 45 min./gruppe: –20 min. presentasjon av prosjekt (felles) –2*10 min. på teoridelene (individuelt m/ loddtrekning) –Samme sensor for alt dette, gruppevis –Individuell sluttkarakter, der teori teller 1/3, prosjekt 2/3

6 Trondheim, 28 Mai 2002 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/sif8094.htm Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 6 - SIF80AS Programvarekvalitet og empirisk arbeid, 1,25vt, Tor Stålhane.  Pensum: –Eksperimenter i Programvareutvikling –Analyse av sikkerhet (safety) i programvare  Undervisningsform: –Forelesninger –Artikler – selvstudium –Diskusjoner basert på artiklene og forelesningene  Praktiske ting: –Bøker: ”Experimentation in Software Engineering. An Introduction” av C. Wohlin et al. –”Risikoanalyse – Vegledning til NS 5814” av M. Rausand

7 Trondheim, 28 Mai 2002 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/sif8094.htm Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 7 - SIF80AT Evaluering av programvare teknologier, 1,25vt, Letizia Jaccheri.  Mål: Lære om å lære/evaluere teknologi  Undervisningsform: Selvstudie + en seminardag  Undervisningsmateriale: –1 bok om Enterprise Java Beans –1 bok om.net –Noen vitenskapelige artikler  Skriftlig eksamen

8 Trondheim, 28 Mai 2002 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/sif8094.htm Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 8 - SIF80AO Samhandlingsteknologi, videregående kurs, 1,25vt, Monica Divitini  Focus of the course is on cooperative technology to support: –awareness and presence in cooperative work –mobility in cooperative work –cooperative learning  Teaching: –Self study (reading of selected papers) –Discussion based on the papers in the syllabus  All information on the course will be available at the course web page.

9 Trondheim, 28 Mai 2002 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/sif8094.htm Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 9 - Prosjekteroppgaver -- Conradi 1.PROFIT - Kunnskapsforvaltning for programvareutvikling 2.PROFIT - Industrielle software process modelling languages 3.ESERNET / PROFIT - Web-basert, distribuert database for programvareeksperimenter 4.INCO - Studie av arkitekturspråk 5.INCO - Inspeksjon av objektorientert konstruksjon (UML) 6.INCO - Inkrementell systemutvikling med RUP/XP 7.INCO - Studie av industriell, komponentbasert utvikling, Ericsson 8.INCO - Studie av industriell, komponentbasert utvikling, Mogul 9.INCO - Inspeksjon av kravdokumenter, repetert eksperiment 10.MOWAHS - Prosess-system for mobilt arbeid 11.MOWAHS - Utprøving av prosesstøtte for mobilt arbeid 12.MOWAHS - Utvikling av nettbasert spill på mobilt utstyr 13.MOWAHS - Bli-kjent-med-IT-bygget spill for PDA 14.MOWAHS - Intelligent web-grenesnitt for håndtering av mobiltrammeverk 15.MOWAHS - En studie av programvare for mobilt arbeid 16.Fagrelevans - Spørreundersøkelse av relevans av datautdannings pensum

10 Trondheim, 28 Mai 2002 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/sif8094.htm Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 10 - Prosjektoppgaver -- Stålhane 1.PROFIT - Annotert kallgraf 2.PROFIT - Risikobasert testing 3.PROFIT - Støtte for IEC 61508 (programvaretrygghet) 4.PROFIT - Støtte til hazard (risiko) analyse 5.PROFIT - Teststrategi 6.PROFIT - Metodikk, teknikker og verktøy for å understøtte effektiv gjenbruk i designprosessen 7.PROFIT - Testing av og faktablader for COTS 8.PROFIT - Bedriftskulturens betydning for å få til en lærende organsiasjon i IT-bedrifter

11 Trondheim, 28 Mai 2002 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/sif8094.htm Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 11 - Prosjektoppgaver -- Jaccheri 1.SW. Arch - eCourse and software architecture learning 2.SW. Arch - Office space for software engineering work 3.SW. Arch - Software architecture and safety 4.SW. Arch - Technology driven architecture work 5.INCO - Off-the-shelf opens source software selection 6.INCO - OSS architecture recovery 7.INCO - Design Patterns and Maintenance 8.API for 3D grafikk på håndholdte enheter (PDAs)

12 Trondheim, 28 Mai 2002 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/sif8094.htm Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 12 - Prosjektoppgaver - Divitini 1.Coop. Tech - Presence management in telecom 2.Coop. Tech - Minimal shared workspaces for mobile devices 3.Coop. Tech - Online researcher portal 4.Coop. Tech - MAPPAMONDO (Verdensatlas) 5.Coop. Tech - User agents in supporting coordination of cooperative activities 6.Coop. Tech - Personalized community walls 7.Coop. Tech - Grid Computing 8.Coop. Tech - Literature review on component based learning environments and survey on their usage in education 9.Coop. Tech - Designing of collaborative learning environments 10.Coop. Tech - MDA (MODEL DRIVEN ARCHITECTURE)

13 Trondheim, 28 Mai 2002 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/sif8094.htm Email: conradi@idi.ntnu.no Slide - 13 - Prosjektoppgave - Nytrø  Helseinformatikk: Anonymisering elektroniske pasientjournaler (EPJ)


Laste ned ppt "Trondheim, 28 Mai 2002 Web:http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/sif8094.htm Slide - 1 - SIF8094 Systemutvikling, fordypningsemne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google