Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Del 3 "Visualization Pipeline". 12/3-03IN229 / V03 / Dag 72 Funksjonell (dataflyt-) modell Transformasjon –Konvertere data fra opprinnelig form til grafiske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Del 3 "Visualization Pipeline". 12/3-03IN229 / V03 / Dag 72 Funksjonell (dataflyt-) modell Transformasjon –Konvertere data fra opprinnelig form til grafiske."— Utskrift av presentasjonen:

1 Del 3 "Visualization Pipeline"

2 12/3-03IN229 / V03 / Dag 72 Funksjonell (dataflyt-) modell Transformasjon –Konvertere data fra opprinnelig form til grafiske primitiver (typisk gjennom flere ledd) (mer om dette i neste del!)Representasjon (mer om dette i neste del!)

3 12/3-03IN229 / V03 / Dag 73 Prosess- og data-objekter mappersourcefilter mappersourcefilter data = dataflyt prosess-objekter: data-objekter: forenklet notasjon:

4 12/3-03IN229 / V03 / Dag 74 Sammenkobling i praksis sourcefilter data GetSource data GetOutput data SetInput GetInput GetSource GetOutput mapper SetInput GetInput Kobling 1: Et data-objekt opprettes som regel automatisk av "source" objektet. Merk: Et filter er en spesiell type "source"! Kobling 2: x->SetInput(y->GetOutput())

5 12/3-03IN229 / V03 / Dag 75 Type-matching S vtkSource vtkProcessObject F vtkSource vtkProcessObject vtkFilter M vtkMapper vtkProcessObject D vtkDataSet vtkDataObject ???? Eksempel: Filter-typen vtkWarpScalar skal ha et data-objekt av typen vtkPointSet som input. Et data-objekt av typen vtkPolyData går også bra siden dette er en spesialisering av vtkPointSet !

6 12/3-03IN229 / V03 / Dag 76 Eksekvering av "pipeline" (oppdatering av data-objekter) AB CG DE F Hvis D modifiseres...... må denne delen av "pipeline" re-eksekveres (for å oppdatere E og F)!

7 12/3-03IN229 / V03 / Dag 77 AB CG DE F Hvis E må oppdateres...... må evt. hele denne delen av "pipeline" re-eksekveres! Med andre ord...

8 12/3-03IN229 / V03 / Dag 78 Implisitt ("demand driven") synkronisering Hvert prosess-objekt ( vtkProcessObject ) som kan ta "input" har en metode Update som kalles rekursivt bakover i "pipeline" for å oppdatere alt som har konsekvens for objektet selv. Hvert "source"-objekt ( vtkSource ) har en metode Execute som modifiserer (re-genererer) "output". Prosess- og data-objekter holder rede på når de sist ble modifisert og/eller utførte Execute. (Dermed utføres Execute aldri unødvendig!) Update kalles vanligvis automatisk hos mappere hver gang en scene må tegnes opp på nytt. Det er også mulig å kalle Update manuelt hos et vilkårlig objekt i en "pipeline"!

9 12/3-03IN229 / V03 / Dag 79 vtkPolyDataMapper vtkPolyDataReader vtkPolyDataNormals Fil: POLYDATA uten attributt-data

10 12/3-03IN229 / V03 / Dag 710 vtkDataSetMapper vtkPolyDataReader vtkPolyDataNormals Fil: POLYDATA uten attributt-data vtkElevationFilter

11 12/3-03IN229 / V03 / Dag 711 vtkDataSetMapper vtkElevationFilter GetOutput() vtkPolyDataMapper vtkElevationFilter GetPolyDataOutput() Alternativ vtkDataSet vtkPolyData vtkDataSetMapper vtkMapper vtkPolyDataMapper Fordi...

12 12/3-03IN229 / V03 / Dag 712 vtkDataSetMapper vtkPolyDataReader vtkPolyDataNormals Fil: POLYDATA uten attributt-data vtkElevationFilter vtkGlyph3D vtkConeSource vtkPolyDataMapper

13 12/3-03IN229 / V03 / Dag 713 vtkDataSetMapper vtkStructuredPointsReader Fil: STRUCTURED_POINTS med skalar-verdier

14 12/3-03IN229 / V03 / Dag 714 vtkPolyDataMapper vtkStructuredPointsReader Fil: STRUCTURED_POINTS med skalar-verdier vtkGeometryFilter vtkWarpScalar vtkPolyDataNormals GetPolyDataOutput() Fordi det ikke fins noen vtkDataSetNormals klasse!

15 12/3-03IN229 / V03 / Dag 715 vtkStructuredPointsReader vtkGeometryFilter vtkWarpScalar vtkDataSet vtkPolyData vtkPointSet "output" av typen vtkStructuredPoints vtkStructuredPoints "input" av typen vtkPointSet "output" av typen vtkPolyData "input" av typen vtkDataSet Hvorfor et vtkGeometryFilter ?

16 12/3-03IN229 / V03 / Dag 716 vtkPolyDataMapper vtkStructuredPointsReader Fil: STRUCTURED_POINTS med skalar-verdier vtkGeometryFilter vtkWarpScalar vtkPolyDataNormals vtkPolyDataMapper vtkPolyDataReader vtkPolyDataNormals Fil: POLYDATA uten attributt-data vtkElevationFilter Genererer polygonflate med høyde = 0. Hever polygonflaten i henhold til skalarverdiene. Hevet polygonflate direkte fra fil! Skalarverdier (for farge-avbilding) direkte fra fil! (Kopieres gjennom "pipeline".) Genererer skalarverdier (for farge-avbilding). For Gouraud-sjattering For Gouraud- sjattering

17 Del 4 Datarepresentasjon

18 12/3-03IN229 / V03 / Dag 718 Diskrete data og interpolasjon Et datasett er diskret (endelig mengde med numeriske verdier)  Interpolasjon brukes for å finne verdier i vilkårlige mellomliggende punkter Gitt informasjon Interpoleres fra gitt informasjon

19 12/3-03IN229 / V03 / Dag 719 Punkt Definert i det vanlige (Euklidske) rommet

20 12/3-03IN229 / V03 / Dag 720 Celle Gruppe av punkter med veldefinerte naboforhold Noen vanlige celletyper (VTK definerer i alt 12 typer): Node Linje Polylinje Triangel Polygon Tetraeder Hexaeder MERK: Ofte skjer interpolasjon på grunnlag av celletype!

21 12/3-03IN229 / V03 / Dag 721 Geometri Punkters romlige posisjon Lik geometri! x y x y x y x y Ulik geometri!

22 12/3-03IN229 / V03 / Dag 722 Topologi Naboforhold mellom punkter uavhengig av geometri Ulik topologi! x y x y x y x y Lik topologi!

23 12/3-03IN229 / V03 / Dag 723 En gammel kjenning uvanlig topologi vanlig topologi

24 12/3-03IN229 / V03 / Dag 724 Data-attributter Skalarer –F.eks.: temperatur, trykk, fuktighet... Vektorer –F.eks.: vindretning og -styrke, gradient i skalarfelt... (Flate-)Normaler –Spesiell type vektor med lengde = 1...

25 12/3-03IN229 / V03 / Dag 725 Et VTK datasett 1) Organiserende struktur Geometri Topologi 2) Data-attributter (vanligvis lokalisert i punkter) Punkter Celler Skalarer Vektorer Normaler...

26 12/3-03IN229 / V03 / Dag 726 Structured Points - Regulær (implisitt) geometri og topologi Lagringsplass Ytelse til visualiserings-algoritmer Lokal forfining Tilpasning til ulike former BraDårlig

27 12/3-03IN229 / V03 / Dag 727 Rectilinear Grid - Delvis regulær geometri -Regulær topologi BraDårlig Lagringsplass Ytelse til visualiserings-algoritmer Lokal forfining Tilpasning til ulike former

28 12/3-03IN229 / V03 / Dag 728 Structured Grid - Irregulær geometri (punkter angis eksplisitt) - Regulær topologi BraDårlig Lagringsplass Ytelse til visualiserings-algoritmer Lokal forfining Tilpasning til ulike former

29 12/3-03IN229 / V03 / Dag 729 Unstructured Grid - Irregulær geometri og topologi (både punkter og celler angis eksplisitt) BraDårlig Lagringsplass Ytelse til visualiserings-algoritmer Lokal forfining Tilpasning til ulike former

30 12/3-03IN229 / V03 / Dag 730 Polygonal Data - Cellene har 2D topologi - Forøvrig samme egenskaper som Unstructured Grid BraDårlig Lagringsplass Ytelse til visualiserings-algoritmer Lokal forfining Tilpasning til ulike former

31 12/3-03IN229 / V03 / Dag 731 vtkDataSet vtkPolyData vtkPointSet vtkStructuredPoints vtkRectilinearGrid vtkStructuredGridvtkUnstructuredGrid


Laste ned ppt "Del 3 "Visualization Pipeline". 12/3-03IN229 / V03 / Dag 72 Funksjonell (dataflyt-) modell Transformasjon –Konvertere data fra opprinnelig form til grafiske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google