Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lassen 20081 Kartlegging innen Spesialpedagogisk Rådgivning 4., 8. 21 januar 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lassen 20081 Kartlegging innen Spesialpedagogisk Rådgivning 4., 8. 21 januar 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lassen 20081 Kartlegging innen Spesialpedagogisk Rådgivning 4., 8. 21 januar 2008

2 Lassen 20082 Kartlegging? n Har kartlegging betydning for spesialpedagogisk rådgivninsarbeid? n Hvorfor ? n På hvilke måter ? n For hvem?

3 Lassen 20083 Kompleksiteten ! n Komorbiditet ! n Hvor begynner du ? n Hvor langt går du ? n Brede n Tak & gulv n Hvordan begrunner du dine valg?

4 Lassen 20084 Kartlegging innen spes. Ped. n Benytter ulike fremgangsmåter for å avdekke spesialpedagogiske behov, vurdere situasjoner og igangsette tiltak n Kartlegging er ulike måter å skaffe seg inormasjon på for å kunne foreta informerte beslutninger ( Holmberg & Lyster)

5 Lassen 20085 5 ulike hensikter (Sattler) n Kartlegging for diagnostisering n Kartlegging for “screening” n Kartlegging i forhold til en konkret og avgrenset problemstilling (eks. henvisning til ppt, BUP, osv.) n Kartlegging i forhold til rådgivning, habilitering eller rehabilitering n Kartlegging for å evaluere endring (tiltak)

6 Lassen 20086 De 4 Søylene n Intervju n strukturerte/ ustrukturerte, kvalitative/kvantitative, indiv/system nivå n Normerte tester n standeriserte på representativ utvalg n Observasjon n deltakende, ikke deltakende, systematisk/ usystematisk, indiv/system fokus, naturlig setting n Uformelle tester

7 Lassen 20087 15 Aspekter (Sattler s.9) n Til barnets beste n Systematisk prosess n Standardisert kontekst n Nøyaktig skåring n Påvirkning av skårer n Validitet & realibilitet n Normativ sammenlign. n Både induktiv & deduktiv n Konkl. baseres på alt n Kun et utsnitt n Fortolkningsmulighet n Flere former for tester bør brukes n Annet data viktig n Trengs å gjenntas n Forskjellige resultater

8 Lassen 20088 De 11 stegene (Sattler) 1.Gå i Gjennom henvisning 11. Følg opp forslag & 2. Bestem om du aksepterer den re - evaluere strategier 3. Få relevant bakgrunns inform. 4. Evaluere påvirkning av relevante andre 5. Observer barnet i flere settinger 6. Velg & administrere valid test batteri 7. Tolk resultatene 8. Utvikle intervensjons strategier 9. Skriv rapport 10. Møt foreldre, lærere, henvisende instans, barnet

9 Lassen 20089 Strategisk bruk av WISC n Hvem bør testes med Wisc? n Hvordan få kontakt med barnet? n Wisc måler bare en del av livsverden. n Hvordan presentere resultatene for barnet, foreldrene og skolen? n Hvordan anvende resultatene for barnets beste!

10 Lassen 200810 Eksamenskomponenter n 3 WISC-III/ eller WPPSI protokoller og en rapport basert på en prøve. n Forståelse av kartleggings (test/ observasjon/ intervju) betydning innen spesialpedagogisk rådgivning

11 Lassen 200811 Wisc III rapporten n Formål – Hvem skal ha rapporten ? For eksempler se Bjargo og/eller Sattler. n Struktur – Formelt brev – Addresser – ditt, mottaker – Heading- Klienten, fødselsdato, sted for testing – Bakgrunn-Testen, henvisning, kjennskap, annen info. – Resultater: observasjoner/ test funn – Betydning av resultatene: Tolkning av funn, pedagogiske konsekvenser & anbefallinger

12 Lassen 200812 Litteratur n Sattler (2002) Assessment of Children, San Diego: Jerome M. Satttler, Publisher, Inc. n WISC-III Håndbok (i kofferten) n Batram, D. (1999) International guidelines on standards for test use, Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 16:714-737 n Engvik, H. (1999) Testvaliditet, Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 16: 718-722 n Bjargo CD n ISP Test Katalog- På student web side

13 Lassen 200813 Pedagogiske konsekvenser n Individuelle – Spesifisert IOP & TPO – Ta utgangspunkt i styrker / kompenser for svakheter (nivå, læringsstrategi, utholdenhet) – Riktig miljø, personer og hjelpemidler vesentlig n System- ”Empowerment” & Samarbeid – Inkludering - holdninger i klasse/ barnehage – Differensiering - Ift: faglig nivå, settinger (gruppe/klasse/alene), metoder og vurdering – Samarbeid med foreldre & tverrfaglig samarbeid på skole/barnehage og øvrige instanser

14 Lassen 200814 Ikke verbale tester n Ved testing begynn alltid med det barnet liker eller kan. n Verdi av ikke verbale tester er at det virker motiverende på mange barn og ligner lek n Supplering til verbale tester n Eller vesentlig for verbal språkfattige barn n fremmedspråkelige, språkvansker, umodenhet

15 Lassen 200815 Tegn et menneske n Goodenhough Draw-a-Man Test n Barnet får et hvit ark og blyant. De er bedt om å tegne et menneske. n Tegningen skåres etter 51 faktorer. n Skåren er normert fra 3-13 år. n Brukes til å måle intelligens. n Koppitz : Human Figure Drawing Score n Normer for 5-11/12 år. n Ulike skårer for gutter og jenter

16 Lassen 200816 Raven Progressive Matrices n Coloured form med 36 bilder n for barn fra 4-11 med og uten språk n kan andvendes med døve barn, barn med afasi, mutistism, fremmedspråkelige, voksne som antas å være PUH, eldre utsatt for demens. n Gruppe eller individuelt n ingen tidsbegrensing n Vanlig form med 60 bilder n Informasjon om kognitiv fungering, intelligens nivå, hukommelse, strategier

17 Lassen 200817 Skåring av Raven n Hvert riktig svar får ett poeng n Poengene legges sammen n Ut fra en normativ tabell basert på alder finner man antatt persentil skåren for intelligens n Stor variasjon i forhold til nasjon go tidspunkt for standardisering for voksne n Finnes Norske standard (Frisvik)

18 Lassen 200818 Bender Gestalt n 9 Bilder som barn skal kopiere på ett ark n Etter Koppitz tolkninger: 30 feil skåres n Fordreining av form/ størrelse n Rotasjon av figuren n Integrasjon av formene n Perseverasjon av figure n Kan gi indikasjon på umodenhet, hjerneskade og emosjonelle vansker

19 Lassen 200819 Leiter International Performance Scale n Ikke verbal prøve som måler kognitiv nivå og IQ – Svaret gis gjennom plassering av brikker opp mot en oppgave som ligger foran vedkommende n 2 Utgaver – Gammel & Leiter-R – Alder 2-18 år – Hvert trinn har 4 oppgaver som skåres positiv/ negativ. Mye matching av mønster og logisk analogisk kognisjon. n Må bruke den nye manualen for skåring da den gamle gir før høye skårer


Laste ned ppt "Lassen 20081 Kartlegging innen Spesialpedagogisk Rådgivning 4., 8. 21 januar 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google