Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kartlegging innen Spesialpedagogisk Rådgivning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kartlegging innen Spesialpedagogisk Rådgivning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kartlegging innen Spesialpedagogisk Rådgivning
4., januar 2008 Lassen 2008

2 Har kartlegging betydning for spesialpedagogisk rådgivninsarbeid?
Hvorfor ? På hvilke måter ? For hvem? Lassen 2008

3 Kompleksiteten ! Komorbiditet ! Hvor begynner du ? Hvor langt går du ?
Brede Tak & gulv Hvordan begrunner du dine valg? Lassen 2008

4 Kartlegging innen spes. Ped.
Benytter ulike fremgangsmåter for å avdekke spesialpedagogiske behov, vurdere situasjoner og igangsette tiltak Kartlegging er ulike måter å skaffe seg inormasjon på for å kunne foreta informerte beslutninger ( Holmberg & Lyster) Lassen 2008

5 5 ulike hensikter (Sattler)
Kartlegging for diagnostisering Kartlegging for “screening” Kartlegging i forhold til en konkret og avgrenset problemstilling (eks. henvisning til ppt, BUP, osv.) Kartlegging i forhold til rådgivning, habilitering eller rehabilitering Kartlegging for å evaluere endring (tiltak) Lassen 2008

6 De 4 Søylene Intervju Normerte tester Observasjon Uformelle tester
strukturerte/ ustrukturerte, kvalitative/kvantitative, indiv/system nivå Normerte tester standeriserte på representativ utvalg Observasjon deltakende, ikke deltakende, systematisk/ usystematisk, indiv/system fokus, naturlig setting Uformelle tester Lassen 2008

7 15 Aspekter (Sattler s.9) Til barnets beste Systematisk prosess
Standardisert kontekst Nøyaktig skåring Påvirkning av skårer Validitet & realibilitet Normativ sammenlign. Både induktiv & deduktiv Konkl. baseres på alt Kun et utsnitt Fortolkningsmulighet Flere former for tester bør brukes Annet data viktig Trengs å gjenntas Forskjellige resultater Lassen 2008

8 De 11 stegene (Sattler) 1.Gå i Gjennom henvisning Følg opp forslag & 2. Bestem om du aksepterer den re - evaluere strategier 3. Få relevant bakgrunns inform. 4. Evaluere påvirkning av relevante andre 5. Observer barnet i flere settinger 6. Velg & administrere valid test batteri 7. Tolk resultatene 8. Utvikle intervensjons strategier 9. Skriv rapport 10. Møt foreldre, lærere, henvisende instans, barnet Lassen 2008

9 Strategisk bruk av WISC
Hvem bør testes med Wisc? Hvordan få kontakt med barnet? Wisc måler bare en del av livsverden. Hvordan presentere resultatene for barnet, foreldrene og skolen? Hvordan anvende resultatene for barnets beste! Lassen 2008

10 Eksamenskomponenter 3 WISC-III/ eller WPPSI protokoller og en rapport basert på en prøve. Forståelse av kartleggings (test/ observasjon/ intervju) betydning innen spesialpedagogisk rådgivning Lassen 2008

11 Wisc III rapporten Formål – Hvem skal ha rapporten ? For eksempler se Bjargo og/eller Sattler. Struktur – Formelt brev Addresser – ditt, mottaker Heading- Klienten, fødselsdato, sted for testing Bakgrunn-Testen, henvisning, kjennskap, annen info. Resultater: observasjoner/ test funn Betydning av resultatene: Tolkning av funn, pedagogiske konsekvenser & anbefallinger Lassen 2008

12 Litteratur Sattler (2002) Assessment of Children, San Diego: Jerome M. Satttler, Publisher, Inc. WISC-III Håndbok (i kofferten) Batram, D. (1999) International guidelines on standards for test use, Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 16: Engvik, H. (1999) Testvaliditet, Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 16: Bjargo CD ISP Test Katalog- På student web side Lassen 2008

13 Pedagogiske konsekvenser
Individuelle – Spesifisert IOP & TPO Ta utgangspunkt i styrker / kompenser for svakheter (nivå, læringsstrategi, utholdenhet) Riktig miljø, personer og hjelpemidler vesentlig System- ”Empowerment” & Samarbeid Inkludering - holdninger i klasse/ barnehage Differensiering - Ift: faglig nivå, settinger (gruppe/klasse/alene), metoder og vurdering Samarbeid med foreldre & tverrfaglig samarbeid på skole/barnehage og øvrige instanser Lassen 2008

14 Ikke verbale tester Ved testing begynn alltid med det barnet liker eller kan. Verdi av ikke verbale tester er at det virker motiverende på mange barn og ligner lek Supplering til verbale tester Eller vesentlig for verbal språkfattige barn fremmedspråkelige, språkvansker, umodenhet Lassen 2008

15 Tegn et menneske Goodenhough Draw-a-Man Test
Barnet får et hvit ark og blyant. De er bedt om å tegne et menneske. Tegningen skåres etter 51 faktorer. Skåren er normert fra 3-13 år. Brukes til å måle intelligens. Koppitz : Human Figure Drawing Score Normer for 5-11/12 år. Ulike skårer for gutter og jenter Lassen 2008

16 Raven Progressive Matrices
Coloured form med 36 bilder for barn fra 4-11 med og uten språk kan andvendes med døve barn, barn med afasi, mutistism, fremmedspråkelige, voksne som antas å være PUH, eldre utsatt for demens. Gruppe eller individuelt ingen tidsbegrensing Vanlig form med 60 bilder Informasjon om kognitiv fungering, intelligens nivå, hukommelse, strategier Lassen 2008

17 Skåring av Raven Hvert riktig svar får ett poeng
Poengene legges sammen Ut fra en normativ tabell basert på alder finner man antatt persentil skåren for intelligens Stor variasjon i forhold til nasjon go tidspunkt for standardisering for voksne Finnes Norske standard (Frisvik) Lassen 2008

18 Bender Gestalt 9 Bilder som barn skal kopiere på ett ark
Etter Koppitz tolkninger: 30 feil skåres Fordreining av form/ størrelse Rotasjon av figuren Integrasjon av formene Perseverasjon av figure Kan gi indikasjon på umodenhet, hjerneskade og emosjonelle vansker Lassen 2008

19 Leiter International Performance Scale
Ikke verbal prøve som måler kognitiv nivå og IQ Svaret gis gjennom plassering av brikker opp mot en oppgave som ligger foran vedkommende 2 Utgaver – Gammel & Leiter-R Alder 2-18 år Hvert trinn har 4 oppgaver som skåres positiv/ negativ. Mye matching av mønster og logisk analogisk kognisjon. Må bruke den nye manualen for skåring da den gamle gir før høye skårer Lassen 2008


Laste ned ppt "Kartlegging innen Spesialpedagogisk Rådgivning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google