Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettskjema ”Lynkurs” 25. februar 2014 Stein-Eirik Lund, USIT/WEB.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettskjema ”Lynkurs” 25. februar 2014 Stein-Eirik Lund, USIT/WEB."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettskjema ”Lynkurs” 25. februar 2014 Stein-Eirik Lund, USIT/WEB

2 Parallell-prosessering? Kjedelig med bare snakk? Dagens versjon: nettskjema.uio.no Den nyeste {= Frihet under ansvar): (Frihet til å se det nyeste…... ansvar= Ikke bruk ”utenfor her/seinere”!) resin-test.uio.no/nettskjema

3 Strategisk mål for tjenesten Nettskjema skal brukes til alle typer skjemabasert datainnsamling på UiO Trenger man mer funksjonalitet, skal det prioriteres å få dette inn i Nettskjema foran å kjøpe inn nye løsninger

4 Forskningsprosjekter Nettskjema kan brukes av mindre prosjekter som vil samle inn sensitive data. Svar kan sendes kryptert på e-post, og ved rett håndtering av data i etterkant kan det gjøres undersøkelser med meget sensitive data.

5 Muligheter ved innhenting av sensitive data Videresende kryptert e-post uten å lagre i Nettskjema –(saker til ePhorte?) Levere data til Tjeneste for Sensitive Data –Innlogging via MinID Fødsels- og personnr fjernes fra all epost ”ikke lagre personinfo”: Respondenten beskyttes

6 Nytt (av neste uke og nylig)… Egen opprettingsdialog for påmeldinger (v11) Responsiv svaring (v11) –Svarsidene kan brukes fra ”håndholdt” utstyr Helt nyskrevet skjemabygger (v11) –Ny/endret funksjonalitet: Annerledes innsetting av elementer, klipp/lim (av enkelt-elementer) CK Mulighet for å slette eller endre egne påmeldinger/svar (alle ”ikke-anonyme”) (v10) –Tilgang via link i kvitteringsmail

7 Påmeldinger Opprettingsdialog for påmeldinger:

8 Ny skjemabygger (I) Innsetting av elementer: –Fjernet drag'n'drop for innsetting av elementer. –Mellom hvert element er det nå en "Sett inn element her"-link.

9 Ny skjemabygger (II): Minimering/maksimering: Minimerte elementer blir automatisk maksimert ved redigering. Skjemaer med mange elementer(100+) lastes inn som minimert. (Knappen "Maksimer alle" gir advarsel i store skjemaer.) CK-Editor (rik tekst i beskrivelsefelter: CKEditor er nå automatisk for felt som støtter rik tekst. Redigering uten CK via "Kilde"-knappen i verktøylinjen. CK-editor viser nå menylinje som "flyter" over feltet. CK-feltet ekspanderes nå automatisk.

10 Ny skjemabygger (III) Hurtigtaster og markering av elementer: Marker element ved å trykke i/på headeren. Markerte elementer støtter hurtigtaster: –Ctrl/Cmd *) +C - Kopier element –Ctrl/Cmd+X - Klipp ut element –Ctrl/Cmd+V - Lim inn under markert element –Ctrl/Cmd+D - Fjern element –Ctrl/Cmd+M - Minimer/maksimer element –Ctrl/Cmd+Opp/Ned - Flytt element opp/ned –Ctrl/Cmd+Høyre/Venstre - Marker neste/forrige element *) Ctrl: (Control-tast): Windows/OsX | Cmd: (Command): OsX

11 Ny skjemabygger (IV) Redigering av svaralternativer som tekst: –Svaralternativer har nå en link "Rediger som tekst” –Formatet er "Valg1* | Valg2 | Valg3", “|” er skilletegn, “*” markerer påført forvalg for svaralternativet. NB: –Koblinger til spørsmål og svar fjernes (kan påvirke dynamiske skjema/ruting!) –Redigering som tekst gir en advarsel dersom koblinger vil bli brutt..

12 Dynamiske skjema (”ruting”) Velg spørsm. av type “Flervalg- ett svar” ovenfor - Spørsmål kan vises eller skjules avhengig av tidligere svar - Aksess via “Visningsinnstillinger”

13 Mer om spesialfelt -Fødsels- og personnummer -Sjekkes for kun siffer (… ikke “konsistens”) -Kan ha flere i samme skjema -Fjernes fra epost! (=> “xxxxxxx”) -Vedlegg av fil -Flere, en fil pr “spørsmål”, (maks 30 mb/stk) -Avsenders e-post -=>Kvittering når skjema er for “Alle” -Settes som “requestor” når e-post går til RT -Kun en gang pr skjema -Viktig i forhold til påmelding via skjema for Alle

14 Matriser: Effektivisering når flere spørsmål har samme svaralternativer -Matriser har ikke egen overskrift eller beskrivelse (Vanlig å bruke overskrift- eller tekst-felt for å innlede til matrisen) –Fungerer på akkurat samme måte som de tilsvarende enkle spørsmålene -Obligatorisk svar settes per spørsmål -Antallbegrensinger gjelder hele matrisen

15 Dato –dato-velger ved svaring –formatkontroll =>

16 Styre maksimum antall svar i flervalgsspørsmål - flere svar - Bruk valgmeny under svaralternativene for spørsmålet - Også for matriser av type “Flere svar per rad” (alle spørsmål) =>

17 Praktisk bruk av tjenesten Opprette skjema (skjemabygger) Innstillinger Lagre personinfo, varsling ved svar, kontaktadresse, … Rettigheter Respondentgruppe Skjemaeier(e) kopieringsrett (skjemautforming) Åpne tilgang (Svarelink, invitere, embedde skjema på nettside) Administrere data (Hente datafiler, se rapport, publisere svar, slette)

18 Åpningstid, lagring (og personopplysninger).. Svar på e-post og kontaktinfo mm.. Meldinger, grenser,..

19 Påmeldingsfunksjon (nesten ny ) + Respondenten kan endre/slette eget svar(ny!)

20 Rettighetsvalg: –Hvem kan levere svar Alle UiO bruker og inviterte Bare inviterte (Id-porten) –Eierskap (kun UiO) Brukernavn (liste) Gruppe(r) –Kopieringsrett (dele som mal) Brukernavn Gruppe(r)

21 Innhent svar –Finn nettadressen til svar-skjema –Sette “kortnavn” (istedet for skjema-id (tall)) –Finn innbyggingskode (“Alle” = respondenter) –Administrere invitasjoner (ikke når “Alle”er resp.) Sende invitasjoner Påminnelser Egne tekster for invitasjon og påminnelse

22 Se på: - Enkeltsvar - Alle besvarelser fortløpende på “en side” - Rapport Slette svar (alle og enkeltsvar) Administrere publisering (velge, embeddkode) Hente data ut av tjenesten: Excel format (.xlsx) Tekst-fil Utskrifter (papir og til fil ala PDF)

23 Legge skjema og svar på webside ? Kun “embedde” skjema med tilgang for alle Du kan bygge inn både skjema og svar-tabell (på UiO-sider og eksterne sider) Embedding “er” skjema (endres med skjemaet) Innbygging gjøres ved: –Kopier “kode” fra boks på “Innhent data” –Lim inn som “kilde” på nettside Vise svarsettet i Nettskjema –via deling av lenke til publisering I tjenesten –eller bygge in svartabellen i web-side

24 Tanker i forhold til deres oppgaver (I): Påmeldingsskjema m/maks-svar og endring –Responent får direkte kvittering via e-post –Eposter er tilgjengelig i kollonne i Excel (=>mail) –Avmeldinger frigjør plass på kurs (åpningstid) Melding ved fullt kurs/skjema –gi instruks om andre kurs og/eller venteliste rutine –Oppfordring om selvå slette påmelding ved forfall! Insentiver for det ? –(Venteliste-skjema i stedet for å slette/endre selv?)

25 Tanker i forhold til deres oppgaver (II): Publisere utvalgt info om påmeldte på ulike kurs? –viser interesse/status mhp fullt Bruke RT for -kanalisering? –Køer/kurs = Ansvars-roller –automatiske svar ved levering. (id = Kø-rekkefølge?) –Ett sted for alle henvendelser For dele til ansvarlige

26 Flere tanker : Tanker om struktur => rapporterbarhet.. –Basere skjema på mal – angi alle aktuelle “rapporteringsdimensjoner” via lukkede spørsmål (tellbarhet)  Mulig å sam-behandle mange svarsett i Excel Access/Filemaker …

27 Veikart /videre planer Forfining av skjemabygger Integrasjon med Epay –(For eksempel : Betaling av konferanse i samme flyt som påmelding…) Oppryddingsrutiner! –Hjemmel for å ha data!

28 Trenger du hjelp? Noen aktuelle kontaktpunkter : For henvendelser om Nettskjema IT-støtte til statistikk/spørsmål om videre databehandling og analyse av resultatene (i f.eks. SPSS) For lagring av sensitive forskningsdata fra Nettskjema ta kontakt med Tjenester for Sensitive forskningsData (TSD) Hvis du er usikker på hvor du skal rette henvendelsen, kontakt Houston så ruter de deg

29 Linker til noen eksempler Demo av embedded skjema med ruting: triks/embed-sporre-eksempel.html Demo av embedded svartabell: triks/embed-svar-eksempel.html To nivåer med ruting : https://nettskjema.uio.no/answer/57007.html UB: https://nettskjema.uio.no/user/form/preview.html?id=58620

30 Din mening teller! Hjelp oss å lage en enda bedre tjeneste! Gi oss ro og ris! …. og alle dine gode forslag til endringer som hjelper deg i din hverdag! (På forhånd takk for hjelpen.)

31 Oppgaver! Velg en oppgave (stigende “kompleksitet”). Spør og grav!


Laste ned ppt "Nettskjema ”Lynkurs” 25. februar 2014 Stein-Eirik Lund, USIT/WEB."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google