Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Lynkurs” 25. februar 2014 Stein-Eirik Lund, USIT/WEB

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Lynkurs” 25. februar 2014 Stein-Eirik Lund, USIT/WEB"— Utskrift av presentasjonen:

2 ”Lynkurs” 25. februar 2014 Stein-Eirik Lund, USIT/WEB
Nettskjema ”Lynkurs” 25. februar 2014 Stein-Eirik Lund, USIT/WEB

3 Parallell-prosessering?
Kjedelig med bare snakk? Dagens versjon: nettskjema.uio.no Den nyeste {= Frihet under ansvar): (Frihet til å se det nyeste… ... ansvar= Ikke bruk ”utenfor her/seinere”!) resin-test.uio.no/nettskjema

4 Strategisk mål for tjenesten
Nettskjema skal brukes til alle typer skjemabasert datainnsamling på UiO Trenger man mer funksjonalitet, skal det prioriteres å få dette inn i Nettskjema foran å kjøpe inn nye løsninger

5 Forskningsprosjekter
Nettskjema kan brukes av mindre prosjekter som vil samle inn sensitive data. Svar kan sendes kryptert på e-post, og ved rett håndtering av data i etterkant kan det gjøres undersøkelser med meget sensitive data.

6 Muligheter ved innhenting av sensitive data
Videresende kryptert e-post uten å lagre i Nettskjema (saker til ePhorte?) Levere data til Tjeneste for Sensitive Data Innlogging via MinID Fødsels- og personnr fjernes fra all epost ”ikke lagre personinfo”: Respondenten beskyttes

7 Nytt (av neste uke og nylig)…
Egen opprettingsdialog for påmeldinger (v11) Responsiv svaring (v11) Svarsidene kan brukes fra ”håndholdt” utstyr Helt nyskrevet skjemabygger (v11) Ny/endret funksjonalitet: Annerledes innsetting av elementer, klipp/lim (av enkelt-elementer) CK Mulighet for å slette eller endre egne påmeldinger/svar (alle ”ikke-anonyme”) (v10) Tilgang via link i kvitteringsmail

8 Påmeldinger Opprettingsdialog for påmeldinger:

9 Ny skjemabygger (I) Innsetting av elementer:
Fjernet drag'n'drop for innsetting av elementer. Mellom hvert element er det nå en "Sett inn element her"-link.

10 Ny skjemabygger (II): Minimering/maksimering:
Minimerte elementer blir automatisk maksimert ved redigering. Skjemaer med mange elementer(100+) lastes inn som minimert. (Knappen "Maksimer alle" gir advarsel i store skjemaer.) CK-Editor (rik tekst i beskrivelsefelter: CKEditor er nå automatisk for felt som støtter rik tekst. Redigering uten CK via "Kilde"-knappen i verktøylinjen. CK-editor viser nå menylinje som "flyter" over feltet. CK-feltet ekspanderes nå automatisk.

11 Ny skjemabygger (III) Hurtigtaster og markering av elementer:
Marker element ved å trykke i/på headeren. Markerte elementer støtter hurtigtaster: Ctrl/Cmd*)+C - Kopier element Ctrl/Cmd+X - Klipp ut element Ctrl/Cmd+V - Lim inn under markert element Ctrl/Cmd+D - Fjern element Ctrl/Cmd+M - Minimer/maksimer element Ctrl/Cmd+Opp/Ned - Flytt element opp/ned Ctrl/Cmd+Høyre/Venstre - Marker neste/forrige element *) Ctrl: (Control-tast): Windows/OsX | Cmd: (Command): OsX

12 Ny skjemabygger (IV) Redigering av svaralternativer som tekst:
Svaralternativer har nå en link "Rediger som tekst” Formatet er "Valg1* | Valg2 | Valg3", “|” er skilletegn, “*” markerer påført forvalg for svaralternativet. NB: Koblinger til spørsmål og svar fjernes (kan påvirke dynamiske skjema/ruting!) Redigering som tekst gir en advarsel dersom koblinger vil bli brutt..

13 Dynamiske skjema (”ruting”)
- Spørsmål kan vises eller skjules avhengig av tidligere svar - Aksess via “Visningsinnstillinger” Velg spørsm. av type “Flervalg- ett svar” ovenfor

14 Mer om spesialfelt Fødsels- og personnummer Vedlegg av fil
Sjekkes for kun siffer (… ikke “konsistens”) Kan ha flere i samme skjema Fjernes fra epost! (=> “xxxxxxx”) Vedlegg av fil Flere, en fil pr “spørsmål”, (maks 30 mb/stk) Avsenders e-post =>Kvittering når skjema er for “Alle” Settes som “requestor” når e-post går til RT Kun en gang pr skjema Viktig i forhold til påmelding via skjema for Alle

15 Effektivisering når flere spørsmål har samme svaralternativer
Matriser: Effektivisering når flere spørsmål har samme svaralternativer Matriser har ikke egen overskrift eller beskrivelse (Vanlig å bruke overskrift- eller tekst-felt for å innlede til matrisen) Fungerer på akkurat samme måte som de tilsvarende enkle spørsmålene Obligatorisk svar settes per spørsmål Antallbegrensinger gjelder hele matrisen

16 Dato dato-velger ved svaring formatkontroll =>

17 • Styre maksimum antall svar i flervalgsspørsmål - flere svar - Bruk valgmeny under svaralternativene for spørsmålet - Også for matriser av type “Flere svar per rad” (alle spørsmål) =>

18 Praktisk bruk av tjenesten
Opprette skjema (skjemabygger) Innstillinger Lagre personinfo, varsling ved svar, kontaktadresse, … Rettigheter Respondentgruppe Skjemaeier(e) kopieringsrett (skjemautforming) Åpne tilgang (Svarelink, invitere, embedde skjema på nettside) Administrere data (Hente datafiler, se rapport, publisere svar, slette)

19 Åpningstid, lagring (og personopplysninger)..
Svar på e-post og kontaktinfo mm.. Meldinger, grenser, ..

20 Påmeldingsfunksjon (nesten ny)
+ Respondenten kan endre/slette eget svar(ny!)

21 Rettighetsvalg: Hvem kan levere svar Eierskap (kun UiO)
Alle UiO bruker og inviterte Bare inviterte (Id-porten) Eierskap (kun UiO) Brukernavn (liste) Gruppe(r) Kopieringsrett (dele som mal) Brukernavn

22 Innhent svar Finn nettadressen til svar-skjema
Sette “kortnavn” (istedet for skjema-id (tall)) Finn innbyggingskode (“Alle” = respondenter) Administrere invitasjoner (ikke når “Alle”er resp.) Sende invitasjoner Påminnelser Egne tekster for invitasjon og påminnelse

23 Se på: - Enkeltsvar - Alle besvarelser fortløpende på “en side” - Rapport Slette svar (alle og enkeltsvar) Administrere publisering (velge, embeddkode) Hente data ut av tjenesten: Excel format (.xlsx) Tekst-fil Utskrifter (papir og til fil ala PDF)

24 Legge skjema og svar på webside ?
Kun “embedde” skjema med tilgang for alle Du kan bygge inn både skjema og svar-tabell (på UiO-sider og eksterne sider) Embedding “er” skjema (endres med skjemaet) Innbygging gjøres ved: Kopier “kode” fra boks på “Innhent data” Lim inn som “kilde” på nettside Vise svarsettet i Nettskjema via deling av lenke til publisering I tjenesten eller bygge in svartabellen i web-side

25 Tanker i forhold til deres oppgaver (I):
Påmeldingsskjema m/maks-svar og endring Responent får direkte kvittering via e-post Eposter er tilgjengelig i kollonne i Excel (=>mail) Avmeldinger frigjør plass på kurs (åpningstid) Melding ved fullt kurs/skjema gi instruks om andre kurs og/eller venteliste rutine Oppfordring om selvå slette påmelding ved forfall! Insentiver for det ? (Venteliste-skjema i stedet for å slette/endre selv?)

26 Tanker i forhold til deres oppgaver (II):
Publisere utvalgt info om påmeldte på ulike kurs? viser interesse/status mhp fullt Bruke RT for -kanalisering? Køer/kurs = Ansvars-roller automatiske svar ved levering. (id = Kø-rekkefølge?) Ett sted for alle henvendelser For dele til ansvarlige

27 Flere tanker : Tanker om struktur => rapporterbarhet..
Basere skjema på mal angi alle aktuelle “rapporteringsdimensjoner” via lukkede spørsmål (tellbarhet) Mulig å sam-behandle mange svarsett i • Excel • Access/Filemaker …

28 Veikart /videre planer
Forfining av skjemabygger Integrasjon med Epay (For eksempel : Betaling av konferanse i samme flyt som påmelding…) Oppryddingsrutiner! Hjemmel for å ha data!

29 Trenger du hjelp? Noen aktuelle kontaktpunkter :
For henvendelser om Nettskjema IT-støtte til statistikk/spørsmål om videre databehandling og analyse av resultatene (i f.eks. SPSS) For lagring av sensitive forskningsdata fra Nettskjema ta kontakt med Tjenester for Sensitive forskningsData (TSD) Hvis du er usikker på hvor du skal rette henvendelsen, kontakt Houston så ruter de deg videre

30 Linker til noen eksempler
Demo av embedded skjema med ruting: Demo av embedded svartabell: To nivåer med ruting : https://nettskjema.uio.no/answer/57007.html UB: https://nettskjema.uio.no/user/form/preview.html?id=58620

31 Din mening teller! Hjelp oss å lage en enda bedre tjeneste!
Gi oss ro og ris! …. og alle dine gode forslag til endringer som hjelper deg i din hverdag! (På forhånd takk for hjelpen.)

32 Oppgaver! Velg en oppgave (stigende “kompleksitet”). Spør og grav!


Laste ned ppt "”Lynkurs” 25. februar 2014 Stein-Eirik Lund, USIT/WEB"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google