Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettskjema ”Lynkurs” 25. februar 2014 Stein-Eirik Lund, USIT/WEB.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettskjema ”Lynkurs” 25. februar 2014 Stein-Eirik Lund, USIT/WEB."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettskjema ”Lynkurs” 25. februar 2014 Stein-Eirik Lund, USIT/WEB

2 Parallell-prosessering? Kjedelig med bare snakk? Dagens versjon: nettskjema.uio.no Den nyeste {= Frihet under ansvar): (Frihet til å se det nyeste…... ansvar= Ikke bruk ”utenfor her/seinere”!) resin-test.uio.no/nettskjema

3 Strategisk mål for tjenesten Nettskjema skal brukes til alle typer skjemabasert datainnsamling på UiO Trenger man mer funksjonalitet, skal det prioriteres å få dette inn i Nettskjema foran å kjøpe inn nye løsninger

4 Forskningsprosjekter Nettskjema kan brukes av mindre prosjekter som vil samle inn sensitive data. Svar kan sendes kryptert på e-post, og ved rett håndtering av data i etterkant kan det gjøres undersøkelser med meget sensitive data.

5 Muligheter ved innhenting av sensitive data Videresende kryptert e-post uten å lagre i Nettskjema –(saker til ePhorte?) Levere data til Tjeneste for Sensitive Data –Innlogging via MinID Fødsels- og personnr fjernes fra all epost ”ikke lagre personinfo”: Respondenten beskyttes

6 Nytt (av neste uke og nylig)… Egen opprettingsdialog for påmeldinger (v11) Responsiv svaring (v11) –Svarsidene kan brukes fra ”håndholdt” utstyr Helt nyskrevet skjemabygger (v11) –Ny/endret funksjonalitet: Annerledes innsetting av elementer, klipp/lim (av enkelt-elementer) CK Mulighet for å slette eller endre egne påmeldinger/svar (alle ”ikke-anonyme”) (v10) –Tilgang via link i kvitteringsmail

7 Påmeldinger Opprettingsdialog for påmeldinger:

8 Ny skjemabygger (I) Innsetting av elementer: –Fjernet drag'n'drop for innsetting av elementer. –Mellom hvert element er det nå en "Sett inn element her"-link.

9 Ny skjemabygger (II): Minimering/maksimering: Minimerte elementer blir automatisk maksimert ved redigering. Skjemaer med mange elementer(100+) lastes inn som minimert. (Knappen "Maksimer alle" gir advarsel i store skjemaer.) CK-Editor (rik tekst i beskrivelsefelter: CKEditor er nå automatisk for felt som støtter rik tekst. Redigering uten CK via "Kilde"-knappen i verktøylinjen. CK-editor viser nå menylinje som "flyter" over feltet. CK-feltet ekspanderes nå automatisk.

10 Ny skjemabygger (III) Hurtigtaster og markering av elementer: Marker element ved å trykke i/på headeren. Markerte elementer støtter hurtigtaster: –Ctrl/Cmd *) +C - Kopier element –Ctrl/Cmd+X - Klipp ut element –Ctrl/Cmd+V - Lim inn under markert element –Ctrl/Cmd+D - Fjern element –Ctrl/Cmd+M - Minimer/maksimer element –Ctrl/Cmd+Opp/Ned - Flytt element opp/ned –Ctrl/Cmd+Høyre/Venstre - Marker neste/forrige element *) Ctrl: (Control-tast): Windows/OsX | Cmd: (Command): OsX

11 Ny skjemabygger (IV) Redigering av svaralternativer som tekst: –Svaralternativer har nå en link "Rediger som tekst” –Formatet er "Valg1* | Valg2 | Valg3", “|” er skilletegn, “*” markerer påført forvalg for svaralternativet. NB: –Koblinger til spørsmål og svar fjernes (kan påvirke dynamiske skjema/ruting!) –Redigering som tekst gir en advarsel dersom koblinger vil bli brutt..

12 Dynamiske skjema (”ruting”) Velg spørsm. av type “Flervalg- ett svar” ovenfor - Spørsmål kan vises eller skjules avhengig av tidligere svar - Aksess via “Visningsinnstillinger”

13 Mer om spesialfelt -Fødsels- og personnummer -Sjekkes for kun siffer (… ikke “konsistens”) -Kan ha flere i samme skjema -Fjernes fra epost! (=> “xxxxxxx”) -Vedlegg av fil -Flere, en fil pr “spørsmål”, (maks 30 mb/stk) -Avsenders e-post -=>Kvittering når skjema er for “Alle” -Settes som “requestor” når e-post går til RT -Kun en gang pr skjema -Viktig i forhold til påmelding via skjema for Alle

14 Matriser: Effektivisering når flere spørsmål har samme svaralternativer -Matriser har ikke egen overskrift eller beskrivelse (Vanlig å bruke overskrift- eller tekst-felt for å innlede til matrisen) –Fungerer på akkurat samme måte som de tilsvarende enkle spørsmålene -Obligatorisk svar settes per spørsmål -Antallbegrensinger gjelder hele matrisen

15 Dato –dato-velger ved svaring –formatkontroll =>

16 Styre maksimum antall svar i flervalgsspørsmål - flere svar - Bruk valgmeny under svaralternativene for spørsmålet - Også for matriser av type “Flere svar per rad” (alle spørsmål) =>

17 Praktisk bruk av tjenesten Opprette skjema (skjemabygger) Innstillinger Lagre personinfo, varsling ved svar, kontaktadresse, … Rettigheter Respondentgruppe Skjemaeier(e) kopieringsrett (skjemautforming) Åpne tilgang (Svarelink, invitere, embedde skjema på nettside) Administrere data (Hente datafiler, se rapport, publisere svar, slette)

18 Åpningstid, lagring (og personopplysninger).. Svar på e-post og kontaktinfo mm.. Meldinger, grenser,..

19 Påmeldingsfunksjon (nesten ny ) + Respondenten kan endre/slette eget svar(ny!)

20 Rettighetsvalg: –Hvem kan levere svar Alle UiO bruker og inviterte Bare inviterte (Id-porten) –Eierskap (kun UiO) Brukernavn (liste) Gruppe(r) –Kopieringsrett (dele som mal) Brukernavn Gruppe(r)

21 Innhent svar –Finn nettadressen til svar-skjema –Sette “kortnavn” (istedet for skjema-id (tall)) –Finn innbyggingskode (“Alle” = respondenter) –Administrere invitasjoner (ikke når “Alle”er resp.) Sende invitasjoner Påminnelser Egne tekster for invitasjon og påminnelse

22 Se på: - Enkeltsvar - Alle besvarelser fortløpende på “en side” - Rapport Slette svar (alle og enkeltsvar) Administrere publisering (velge, embeddkode) Hente data ut av tjenesten: Excel format (.xlsx) Tekst-fil Utskrifter (papir og til fil ala PDF)

23 Legge skjema og svar på webside ? Kun “embedde” skjema med tilgang for alle Du kan bygge inn både skjema og svar-tabell (på UiO-sider og eksterne sider) Embedding “er” skjema (endres med skjemaet) Innbygging gjøres ved: –Kopier “kode” fra boks på “Innhent data” –Lim inn som “kilde” på nettside Vise svarsettet i Nettskjema –via deling av lenke til publisering I tjenesten –eller bygge in svartabellen i web-side

24 Tanker i forhold til deres oppgaver (I): Påmeldingsskjema m/maks-svar og endring –Responent får direkte kvittering via e-post –Eposter er tilgjengelig i kollonne i Excel (=>mail) –Avmeldinger frigjør plass på kurs (åpningstid) Melding ved fullt kurs/skjema –gi instruks om andre kurs og/eller venteliste rutine –Oppfordring om selvå slette påmelding ved forfall! Insentiver for det ? –(Venteliste-skjema i stedet for å slette/endre selv?)

25 Tanker i forhold til deres oppgaver (II): Publisere utvalgt info om påmeldte på ulike kurs? –viser interesse/status mhp fullt Bruke RT for email-kanalisering? –Køer/kurs = Ansvars-roller –automatiske svar ved levering. (id = Kø-rekkefølge?) –Ett sted for alle henvendelser For dele til ansvarlige

26 Flere tanker : Tanker om struktur => rapporterbarhet.. –Basere skjema på mal – angi alle aktuelle “rapporteringsdimensjoner” via lukkede spørsmål (tellbarhet)  Mulig å sam-behandle mange svarsett i Excel Access/Filemaker …

27 Veikart /videre planer Forfining av skjemabygger Integrasjon med Epay –(For eksempel : Betaling av konferanse i samme flyt som påmelding…) Oppryddingsrutiner! –Hjemmel for å ha data!

28 Trenger du hjelp? Noen aktuelle kontaktpunkter : nettskjema@usit.uio.no For henvendelser om Nettskjema statistikk@usit.uio.no IT-støtte til statistikk/spørsmål om videre databehandling og analyse av resultatene (i f.eks. SPSS) tsd-drift@rt.uio.no For lagring av sensitive forskningsdata fra Nettskjema ta kontakt med Tjenester for Sensitive forskningsData (TSD) it-support@uio.no Hvis du er usikker på hvor du skal rette henvendelsen, kontakt Houston (it-support@uio.no) så ruter de deg videreit-support@uio.no

29 Linker til noen eksempler Demo av embedded skjema med ruting: http://www.uio.no/tjenester/it/applikasjoner/nettskjema/hjelp/tips- triks/embed-sporre-eksempel.html Demo av embedded svartabell: http://www.uio.no/tjenester/it/applikasjoner/nettskjema/hjelp/tips- triks/embed-svar-eksempel.html To nivåer med ruting : https://nettskjema.uio.no/answer/57007.html UB: https://nettskjema.uio.no/user/form/preview.html?id=58620

30 Din mening teller! Hjelp oss å lage en enda bedre tjeneste! Gi oss ro og ris! …. og alle dine gode forslag til endringer som hjelper deg i din hverdag! (På forhånd takk for hjelpen.)

31 Oppgaver! Velg en oppgave (stigende “kompleksitet”). Spør og grav!


Laste ned ppt "Nettskjema ”Lynkurs” 25. februar 2014 Stein-Eirik Lund, USIT/WEB."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google