Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PRESENTASJON EIERMØTE DEN 10 JUNI 2008. –Oppsummering fra året 2007 Resultat - Økonomi Aktivitet Organisasjon –Rammebetingelser –Utfordringer DISPOSISJON:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PRESENTASJON EIERMØTE DEN 10 JUNI 2008. –Oppsummering fra året 2007 Resultat - Økonomi Aktivitet Organisasjon –Rammebetingelser –Utfordringer DISPOSISJON:"— Utskrift av presentasjonen:

1 PRESENTASJON EIERMØTE DEN 10 JUNI 2008

2 –Oppsummering fra året 2007 Resultat - Økonomi Aktivitet Organisasjon –Rammebetingelser –Utfordringer DISPOSISJON:

3 Resultat - Økonomi Regnskap pr. 31.12.2007: u Omsetning: 58.759.767(61.828.997) u Res. før ekstra pensj.tr. 773.785 u Resultat: - 846.501 (-1.565.624) u Eieruttak: 2.000.000 u Resultat etter eieruttak -2.846.501 u Omsetning Drammen kommune:74%(76%) u Omsetning til andre virksomheter:26%(24%) 2006 -tall i parentes

4 Omsetning / Årsverk

5 Resultatutvikling 97 - 07

6 Egenkapital (EK)

7 Soliditet

8 Aktivitet - hovedtrekk DD KF; fra omstilling til konsolidering! u DDS AS er avviklet i 2007 u Landmålingsoppgaver er overført fra kommunen til DD KF fra 01.01.2007 u Bedriften driver virksomhet innen områdene Vei, Vann/Avløp- og Landmålingstjenester. u DD KF utvikles mer og mer mot en rendyrket kommunalteknisk entreprenørvirksomhet.

9 Aktiviteter u Anleggsoppgaver –VA og Vei u Drift –Nettservice VA, vannlekkasjer, serviceoppdrag, funksjonskontrakt Bragernes, sentrumsfeiing (private), vårfeiing, brøyting (Mesta), rutinespyling/ vannpåslipp, fontenedrift, vannmålere (Drammen / Lier), reduksjonsventiler u Beredskap VA –Vannlekkasjer, kloakkbrudd, VA-vakt u Landmåling –Eiendomsmåling, anleggsmåling (private)

10 Aktivitet Gjennomførte prosjekter 2007

11 Styret: u Svein L. Alfheim, leder2007 - 2009 u Ina Baumann,nestleder2006 - 2008 u Guro Hegna Svendsen2007 - 2009 u Arild Eek2006 - 2008 u Are Langmoen2006 - 2008 u Arne Olsenansattvalgt2007 u Leif Roar Ovnanansattvalgt 2006 Administrasjon: u Odd Thunes,daglig leder u Trine Næss,økonomisjef u Hanne Heiberg,personalsjef u Halvor Thorbjørnsen, produksjonssjef u Terje Mortensen, landmålingssjef Organisering

12 Bemanning u 01.01.06:90 ansatte (88 årsverk) u 01.01.07:75 ansatte (74,8 årsverk inkl. landmåling) u 31.12.07:73 ansatte (73 årsverk) u Drammen Drift Service AS hadde ved avvikling 38 ansatte (tilsv. 34 årsverk). Alle ble overført til Toma AS den. 01.03.2007

13 Omstilling u Betydelig omstilling; (organisering, ansatte, aktivitet) »Redusert omsetning med ca 50 mill kr (2005 – 2006) u Etablering av DDS AS (2005). Avviklet i 2007. u Avvikling av ulønnsomme tjenester »Grøntavdeling(2005) »Byggavdeling (2006) »Bygg integrert med Anlegg/drift u Anlegg/Drift representerer kommunens kjernebehov (kan være markedskorrektiv og et redskap i beredskapen) u Etterslep med personaltilpassing u Konkurranse uten virksomhetsoverdragelse på grønt og bygg u Kommunale tariff- og arbeidsvilkår  Gevinsten ved konkurranseutsettingen er realisert hos bestiller

14 Tidligere vedtekter: ”Bedriften skal drives etter forretningsmessige prinsipper” Dagens situasjon: Bedriften drives i hovedsak i et marked der det må konkurreres om oppdragene men har kommunale rammebetingelser. Selskapets rammebetingelser

15 u Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak (KF) og basisorganisasjonen –Årshjulsaktiviteter –Arbeidsgiverpolitikk –Omdømme og profilering –Administrative støttefunksjoner u Åpne styremøter  Drammen Drift KF fremstår som en integrert del av Drammen kommune; en kommunal virksomhet

16 Selskapets rammebetingelser u Skal bedriften være et markedskorrektiv? u Trenger DK den omstillingskompetanse som DD KF har opparbeidet seg? u Næringsvirksomhet vs kommunal drift? (AS eller kommunal bedrift/enhet) u Beredskapsbehovet hos DK er uavklart u Vår base: Ny stadion for SIF på Sundland er en liten men viktig utfordring

17 Drammen Drift er ved et veiskille: u Integreres i DK som en kommunal enhet u Være et redskap for kommunen (omstilling, markedskorrektiv mv) u Videreutvikles som bedrift Videre utvikling

18 Styret ønsker å videreutvikle bedriften og har startet utvikling av en strategi: u Fokusere på lønnsom drift u Sikre nødvendig faglig og profesjonell kompetanse u Kommunalteknisk anlegg og drift som kjerneområde (inkl. landmåling)


Laste ned ppt "PRESENTASJON EIERMØTE DEN 10 JUNI 2008. –Oppsummering fra året 2007 Resultat - Økonomi Aktivitet Organisasjon –Rammebetingelser –Utfordringer DISPOSISJON:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google