Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PRESENTASJON EIERMØTE DEN 10 JUNI 2008. –Oppsummering fra året 2007 Resultat - Økonomi Aktivitet Organisasjon –Rammebetingelser –Utfordringer DISPOSISJON:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PRESENTASJON EIERMØTE DEN 10 JUNI 2008. –Oppsummering fra året 2007 Resultat - Økonomi Aktivitet Organisasjon –Rammebetingelser –Utfordringer DISPOSISJON:"— Utskrift av presentasjonen:

1 PRESENTASJON EIERMØTE DEN 10 JUNI 2008

2 –Oppsummering fra året 2007 Resultat - Økonomi Aktivitet Organisasjon –Rammebetingelser –Utfordringer DISPOSISJON:

3 Resultat - Økonomi Regnskap pr : u Omsetning: ( ) u Res. før ekstra pensj.tr u Resultat: ( ) u Eieruttak: u Resultat etter eieruttak u Omsetning Drammen kommune:74%(76%) u Omsetning til andre virksomheter:26%(24%) tall i parentes

4 Omsetning / Årsverk

5 Resultatutvikling

6 Egenkapital (EK)

7 Soliditet

8 Aktivitet - hovedtrekk DD KF; fra omstilling til konsolidering! u DDS AS er avviklet i 2007 u Landmålingsoppgaver er overført fra kommunen til DD KF fra u Bedriften driver virksomhet innen områdene Vei, Vann/Avløp- og Landmålingstjenester. u DD KF utvikles mer og mer mot en rendyrket kommunalteknisk entreprenørvirksomhet.

9 Aktiviteter u Anleggsoppgaver –VA og Vei u Drift –Nettservice VA, vannlekkasjer, serviceoppdrag, funksjonskontrakt Bragernes, sentrumsfeiing (private), vårfeiing, brøyting (Mesta), rutinespyling/ vannpåslipp, fontenedrift, vannmålere (Drammen / Lier), reduksjonsventiler u Beredskap VA –Vannlekkasjer, kloakkbrudd, VA-vakt u Landmåling –Eiendomsmåling, anleggsmåling (private)

10 Aktivitet Gjennomførte prosjekter 2007

11 Styret: u Svein L. Alfheim, leder u Ina Baumann,nestleder u Guro Hegna Svendsen u Arild Eek u Are Langmoen u Arne Olsenansattvalgt2007 u Leif Roar Ovnanansattvalgt 2006 Administrasjon: u Odd Thunes,daglig leder u Trine Næss,økonomisjef u Hanne Heiberg,personalsjef u Halvor Thorbjørnsen, produksjonssjef u Terje Mortensen, landmålingssjef Organisering

12 Bemanning u :90 ansatte (88 årsverk) u :75 ansatte (74,8 årsverk inkl. landmåling) u :73 ansatte (73 årsverk) u Drammen Drift Service AS hadde ved avvikling 38 ansatte (tilsv. 34 årsverk). Alle ble overført til Toma AS den

13 Omstilling u Betydelig omstilling; (organisering, ansatte, aktivitet) »Redusert omsetning med ca 50 mill kr (2005 – 2006) u Etablering av DDS AS (2005). Avviklet i u Avvikling av ulønnsomme tjenester »Grøntavdeling(2005) »Byggavdeling (2006) »Bygg integrert med Anlegg/drift u Anlegg/Drift representerer kommunens kjernebehov (kan være markedskorrektiv og et redskap i beredskapen) u Etterslep med personaltilpassing u Konkurranse uten virksomhetsoverdragelse på grønt og bygg u Kommunale tariff- og arbeidsvilkår  Gevinsten ved konkurranseutsettingen er realisert hos bestiller

14 Tidligere vedtekter: ”Bedriften skal drives etter forretningsmessige prinsipper” Dagens situasjon: Bedriften drives i hovedsak i et marked der det må konkurreres om oppdragene men har kommunale rammebetingelser. Selskapets rammebetingelser

15 u Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak (KF) og basisorganisasjonen –Årshjulsaktiviteter –Arbeidsgiverpolitikk –Omdømme og profilering –Administrative støttefunksjoner u Åpne styremøter  Drammen Drift KF fremstår som en integrert del av Drammen kommune; en kommunal virksomhet

16 Selskapets rammebetingelser u Skal bedriften være et markedskorrektiv? u Trenger DK den omstillingskompetanse som DD KF har opparbeidet seg? u Næringsvirksomhet vs kommunal drift? (AS eller kommunal bedrift/enhet) u Beredskapsbehovet hos DK er uavklart u Vår base: Ny stadion for SIF på Sundland er en liten men viktig utfordring

17 Drammen Drift er ved et veiskille: u Integreres i DK som en kommunal enhet u Være et redskap for kommunen (omstilling, markedskorrektiv mv) u Videreutvikles som bedrift Videre utvikling

18 Styret ønsker å videreutvikle bedriften og har startet utvikling av en strategi: u Fokusere på lønnsom drift u Sikre nødvendig faglig og profesjonell kompetanse u Kommunalteknisk anlegg og drift som kjerneområde (inkl. landmåling)


Laste ned ppt "PRESENTASJON EIERMØTE DEN 10 JUNI 2008. –Oppsummering fra året 2007 Resultat - Økonomi Aktivitet Organisasjon –Rammebetingelser –Utfordringer DISPOSISJON:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google