Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

07.03.2006 PhD- utdanningen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Halvdagsseminar 7 mars - 06 Prodekanus Anne Marit Blokhus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "07.03.2006 PhD- utdanningen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Halvdagsseminar 7 mars - 06 Prodekanus Anne Marit Blokhus."— Utskrift av presentasjonen:

1 PhD- utdanningen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Halvdagsseminar 7 mars - 06 Prodekanus Anne Marit Blokhus

2 Avlagte dr.grader, kandidater tatt opp og gj.snittlig tidsbruk i perioden I perioden er totale antall kandidater tatt opp 224. I perioden er totale antall avlagte dr. grader 195.

3 Avlagte dr.grader i perioden ved MN-fak.

4 Avlagte grader etter fagområde og kjønn for perioden totalt.

5 Reglement Fakultetet har utviklet retningslinjer for praktisering av PhD- reglementet. retningslinjerPhD.pdf Fakultetet har utviklet en fellesmal/ kvalitetssikrings-system for adm. rutiner i fht. opptak, oppfølging og avslutning av forskerutdanningen. Stort omfang; krever strømlinjeforming og klare rutiner. Anbefalte maler/beste praksis burde være koordinert sentralt i samarbeid med fakultetene; Uklart hva som er krav og hva som er fakultetenes egne retningslinjer/ maler. Viktig mhp det tverrfakultære NOKUT; krav til kvalitetssikringsrutiner ved institusjonen.

6 Veiledning og oppfølging. Dr.scient-evaluering (2000); viktigste punkter for å gjennomføre på normert tid. –Bedre oppfølging og veiledning –Være del av et forskningssamarbeid Tilsatte instituttledere; overordnet ansvar all forskerutdanning. Veiledningskomité av minst to medlemmer og minst ett av disse fra institutt som kandidat er tilknyttet. Årsrapport til instituttenes forskningsutvalg Medarbeidersamtale med instituttleder 6-mnd. rapport før planlagt disputas Forskergrupper Veileder; del av egen forskningsaktivitet samforfatterskap

7 Internasjonalisering. Cotutelle; doble grader, joint degrees. Utenlandsopphold; Av kandidatene som disputerte i 2004 hadde 41.8% utenlands- opphold av varighet mer enn 1 mnd. Problem; –økonomi, institusjonen får ansvar får stadig flere stip., men bidrag til drift og deriblant utenlandsopphold følger ikke med. Internasjonale konferanser. Deltagelse med bidrag gir uttelling i STP i opplæringsdel og fakultetet gir økonomisk støtte til en konferanse. Alle kandidatene har deltatt på minst en internasjonal konferanse, og ca. halvparten på internasjonale forskerkurs.

8 Forskerskoler Stor diskusjon, A-B lag. All forskerutdanning bør organiseres i tråd med kriteriene for forskerskoler. Forankret i instituttene Profilering av dr.gradsutdanning i Graduate schools; større overgripende enheter, Marine Sciences, Technology, Science. Fakultetet har følgende forskerskoler Intelligente detektorer, internasjonalt nettverk, IFT Marinbiologi, lokale randsone, BIO Nordic Marine Academy, nordisk nettverk (NordForsk), BIO Informasjons-og kommunikasjonsteknologi (IKT), II Bjerknes Research School in Climate Studies, IFG

9 Forskerskoler, forts. UiB Retningslinjer for opprettelse og drift ? Forhold forskerskoler/øvrige forskerutdanning ? Varighet ? Økonomi, ad hoc? Evaluering, plan? Nasjonale forskerskoler (forskningsmelding)? …….


Laste ned ppt "07.03.2006 PhD- utdanningen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Halvdagsseminar 7 mars - 06 Prodekanus Anne Marit Blokhus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google