Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UiB og Matematisk institutt Alver Hotell 3.-4. november 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UiB og Matematisk institutt Alver Hotell 3.-4. november 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 UiB og Matematisk institutt Alver Hotell 3.-4. november 2005

2 UiBs historie i et nøtteskall 1825 Bergen Museum (Christie) Undervisning i zoologi 1907 Geofysisk institutt 1917 UiB vedtatt 1946, åpnet 1948 MI opprettet 1949 Demokratisk styresett 1973 II opprettet 1984 Demokratisk styresett matnat avviklet 2003 Samling av ABM 2005

3 UiB i dag 7 fakultet, UB, administrasjon ca 90 institutt og sentre ca 3000 ansatte ca 16400 studenter ca 10000 studentårsverk i studiepoeng Budsjett ca 2,5 milliarder 159 doktorgrader i 2004 Unifob

4 Universitetsstyret Rektor Sigmund Grønmo (styreleder) 2 fast vitenskapelig tilsatte 1 stipendiat 1 teknisk-administrativ 2 studenter 4 eksterne representanter Universitetsdirektøren er sekretær

5 Matnatfak 8 institutt, SMR mv, administrasjon ca 500 ansatte, pluss: ca 200 eksternt finansiert ansatte ca 2700 studenter 34 stp pr student og år Budsjett ca 370 millioner (rammen) 60 doktorgrader, 240 mastergrader

6 Fakultetsstyret Dekanus Hans Petter Sejrup 3 fast vitenskapelig ansatte 1 midlertidig vitenskapelig ansatt 2 teknisk-administrativt ansatte 2 studenter Fakultetsdirektøren er sekretær

7 Fakultetets oppgaver Fordele midler mellom instituttene Tilsette i vitenskapelige stillinger Ansvar for studieprogram og eksamensavvikling Studentrekruttering Faglige strategiske initiativ, koordinering Fordele strategiske midler utenfor instituttenes rammer Fellesoppgaver

8 Matematisk institutt snaut 50 ansatte, pluss: ca 20 eksternt finansiert ansatte Budsjett ca 33 millioner 2006 ca 6 doktorgrader, 17 mastergrader

9 Matematisk institutt Instituttleder Programstyre Forskerutdanningsutvalg Andre utvalg Instituttrådet = eneste valgte forsamling

10 Matematisk institutt budsjett 2006 2000Vitenskapelig drift 2000Drift inkl IKT 1500Stud.ass, sensur 3500Husleie 26000Lønn + sos.utg

11 Budsjettprosess August: Instituttene spiller forslag inn til fakultetet Sept: Fakultetet spiller inn til UiB Okt:Univ.styret vedtar prinsipper (etter statsbudsjettet fremlagt) Nov: Fak.styret vedtar prinsipper Jan: Univ.styret vedtar fordeling Jan: Fak.styret vedtar fordeling, bevilgningsbrev Mars: Revidert budsjett

12 Eksterne midler Ny SFF-runde EUs 7. rammeprogram Forskningsrådet Bergens Forskningsstiftelse Andre finansiører Viktig pga departementets budsjettmodell

13 Prinsipper for rammefordeling Utgangspunkt i tall fastsatt 1.1.2003 Justeres for spesielle behov Resultatkomponent 3% i år, 6% 2006, 8% 2007 –Studiepoeng bachelornivå –Studiepoeng masternivå –Avlagte doktorgrader –Publiserte arbeider

14 Hovedfag 1996-2004

15 Doktorgrader 1996-2004

16 Lokalisering BIO samlokaliseres på Marineholmen, i løpet av 2008 MI samlokaliseres i Realfagbygget 2009 “Faremoment”: andre liebhabere, som nye SFF e.l.

17 Omorganisering av IT-drift Vedtatt av universitetsstyret litt etter litt Serverdrift, klientdrift og brukerstøtte sentraliseres IT-medarbeidere overføres IT-avdelingen, sommer 06 Instituttet beholder lønnsmidlene Fakultetet får rammekutt for å betale for sentrale tjenester Instituttet kan kjøpe tilleggstjenester av IT-avdelingen Kan vri lokal støtte i mer avansert vitenskapelig retning

18 UiB fakta: antall studenter

19 UiB fakta: studenter etter oppnådd grad

20 UiB fakta: studenter pr. fakultet *høst 2003

21 UiB fakta: studentutveksling *antall studenter som tilbringer minst et semester i utlandet

22 UiB fakta: antall utenlandske studenter *no data for 1996

23 UiB fakta: antall ansatte

24 UiB fakta: finansiering av ansatte

25 UiB: publikasjoner 2001

26 UiB fakta: årsbudsjett

27 UiB fakta: eiendomsvekst


Laste ned ppt "UiB og Matematisk institutt Alver Hotell 3.-4. november 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google