Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk webversjon av Dewey

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk webversjon av Dewey"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk webversjon av Dewey
Ingebjørg Rype

2 Veien fram til WebDewey på norsk
Hvilke muligheter gir en webversjon av Dewey? Fullstendig oversettelse - hvorfor vurdere nivået på nytt? Hva skjer videre? Nasjonalbibilioteket skal nå utvikle en webversjon av Dewey. Det betyr at det blir slutt på de trykte utgavene. Og det blir en oversettelse av hele Dewey

3 Veien fram til WebDewey på norsk
2007: Utredet og anbefalt av NKKI 2008: Pilotprosjekt ”Blandet utgave” 2009: Norsk WebDewey vedtatt av NB 2009: Vurdering av oversettelsesnivå - Workshop med deltakelse fra ulike bibliotek 2009: Fullstendig utgave vedtatt 2010: Prosjektet settes i gang 2012: Lanseres? 2012: Sluttbrukerprodukt? Helt siden arbeidet med oversettelsen av DDK 5 har det vært planer om en webversjon av Dewey. Dette ble stoppet av OCLCs krav om at den ikke kunne legges ut som DDK 5, men måtte oppdatertes til DDC 22 . Planene ble tatt opp igjen da NKKI (Norsk komité for klassifikasjon og indeksering )f ikk i oppdrag fra NB å utrede saken i forbindelse med bibliografisk plan. Det har blitt lagt mye arbeid i å vurdere nivået på oversettelsen på nytt, bla. gjennom et prosjekt sammen med KB og OCLC om ”Blandet utgave”. Konkluderte med en anbefaling av fullstendig oversettelse. Det betyr også at det ikke lenger vil komme ut trykte utgaver, ,men at webutgaven blir kontinuerlig oppdatert.

4 Hvilke muligheter gir en webversjon?
Oppdaterte tabeller -mer i pakt med samfunnsutviklingen -enklere med utveksling av klassifikasjonsdata Grensesnitt på flere språk Mapping til emneord Bedre sluttbrukertjenester -basert på terminologien og hierarkiene i Dewey -basert på kobling mellom Dewey og emneord Mange fordeler som arbeidsredkskap, bla. hjelp til å bygge sammensatte numre, enkle tilgang til opphørte numre fra tidligere utgave, mulighet til å legge inn både institusjonelle og personlig noter og stikkord, Mulig å bruke utgaver på flere språk parallelt Mapping til terminologi ut over det som finne si Dewey. Denne mappingen til terminologi vil både være en hjelp i arbeidet med å klassifisere, og det kan være med og lage bedre sluttbrukertjenester; -basert på terminologien og hierarkiene i Dewey -basert på kobling mellom Dewey og emneord

5 Oppdaterte tabeller Hvor skal vi klassifisere “blogger”, “wikier”, “sosiale nettverk”? Ikke registerterm i DDK 5 (2003) Har ikke lov til å oppdatere DDK 5 *Multimediasystemer [tidligere 006.6] Inkluderer:Interaktiv video [tidligere 006.6]; maskinvare, programmering, programmer for multimediasystemer Her : oversiktsverker om datagrafikk og lydsyntese [tidligere 006.6] (…) Blogging finnes ikke som registerterm i DDK 5. Du må vite at at det hører til innen ”Multimediasystemer”. For å forstå dette, må du gjerne allikevel gå til den amerikanske utgaven. Dette er også et eksempel på svakheten ved å oversette på grunnlag av litteraturbelegget. Det er slett ikke sikkert vi hadde fått lov til å oversette, ikke engang ha det i inkluderernote. Og hvis vi ikke hadde fått ha ”wikier”, ”blogger”, ”sosilae media” i inkluderernoten, kunne vi heller ikke brukt betegnelsene som registertermer. Måtte gjort litterautundersøkelser for å finne ut hvor mange dokumenter vi har om dette

6 Oppdaterte tabeller 006.7 Multimedia systems (…) Specific types of multimedia systems Including wikis Blogs Online social networks Class interdisciplinary works on online social networks in Dette er fra webDewey

7 Mapping Mapping til terminologi, for eksempel emneordssystemer Bibbi?
HUMORD? MESH? Musikktesaurusen? LCSH? Svenska ämnesord? Annen terminologi? UDC? Kan koble til annen terminologi Basert på manuell eller statistisk mapping. Kan være til stor hjelp for den som klassifferer Et sted, koblingspunkt for ulike emneordssystemer og registre.

8 Det jeg vil vise nå, er hvordan du kan koble deg til også terminologi på andre språk, men først:
Her er den amerikanske webDewey. ”Systemer for informasjonslagring og gjenfinning” Hierarkiet Noter og henvisninger Lokale og institusjonelle noter

9 English-language results (2)
What kind of controls would you like on the terminology boxes to open/close, reposition, maximize/minimize, select source? What kind of controls would you like on the terminology boxes to open/close, max/min, select source? Engelsk Velge å se registertermer på andre språk

10 Tysk Også relevansvurdert. Ikke én-til- én-forhold.

11 Sluttbrukertjenester
MelvilSearch Sluttbrukerprodukt basert på den tyske webDewey. Blanding av browsing i register . Henvisninger, hierarkier

12 Linked data Dewey web services http://dewey.info
De tre øverste nivåene (DDC Summaries) på 9 språk som linked data Norsk språk står for tur til å bli tatt inn Kan bruke dataene for å lage egne tjenester (under Creative Commons Licence) Ønsker å åpne dataene, forsøk med å bruke dem so m linked data.

13 DeweyBrowser http://deweybrowser. ovlv
DeweyBrowser World Digital Library DeweyBrowser: Inngang til WorldCat på 10 språk (bla. norsk). Wordl Digital Library

14 Tilgjengeliggjøring av flere Dewey-data
Hjelpetabell 2 med lenker til FAST emneord / Geo Names Abridged 14 Tyske DDC 22 data avtale mellom Deutsche Bibliothek og OCLC om å gjøre større deler av den fullstendige DDC 22 tilgjengelig under Creative Commons

15 Hvorfor fullstendig norsk WebDewey
Både DDK 5, DDC 21, DDC 22 i bruk i Norge De ulike versjonene av Dewey gjør gjenbruk av klassifikasjon vanskelig De ulike versjonene gjør fellessøk vanskelig

16 Konsekvens av ulike utgaver eller ulik tolkning?
Eksempel fra BIBSYS: Mitt liv, min frihet : en selvbiografi / Ayaan Hirsi Ali ; oversatt av Poul Henrik Poulsen. - [Oslo] : Cappelen, s., pl. : ill. Originaltittel: Infidel BIBSYS: 297 920.72 LC-brønn: /3092    Dette behøver jo ikke å være pga ulike utgaver, kan ret tog slett være ulik tolkning. Men hvorfor er det ingen som har brukt LC-nummeret?

17 Hvorfor fullstendig utgave?
Forsøkene med en ”Blandet utgave” viste: Behov for norsk terminologi De som bruker en fullstendig oversettelse i dag ville ikke brukt en blandet Vi trenger norsk terminologi i tabellene som helhet, viktig i arbeidet med å lage emneord og indekstermer Men fullstendig oversettelse forutsetter forslag til forkortede nummer for mindre bibliotek? Gjenbruk av data – i hvor stor grad er det nødvendig at hvert enkelt bibliotek klassifiserer selv? Mer vekt på fellesløsninger og gjenbruk?

18 Unødvendig med lange numre for små bibliotek?
Talerør og vaktpost : Sandnes lærerlags historie fra 1965 til 2001 / Ernst Lapin. - Sandnes : Lærerlaget, [2006?] s. : ill. - ( ) Fagforeninger Lærerlag Sandnes Dette er fra DDK 5! I webDewey vil det være hjelp til å konstruere nummer.. Poeng: Selv om dette er et fryktelig langt nummer, har det informasjon i seg som er like nyttig for et lite som for et stort bibliotek. Gjøres søkbare. Utnytte nye feltr i Marc 21. Fellesløsninger når det gjelder klassifiaksjon.

19 Marc21 og Dewey 082 083 Alternative numre
085 Bygde numre - Delfelter for hvert element. Marc21XML – Nytt utvekslingsformat for Dewey Klassifikasjonsformat Autoritetsformat Bibliografisk format 082 – kan f.eks .brukes for et felles nummer? 083 Alternative numre 085 Bygde numre

20 Utfordringer Legge til rette for å kunne bruke forkortede numre?
Kontinuerlig oppdatering - Kobling mellom Dewey-utgaver og/eller omklassifisering? Håndtering av ulike nivåer og utgaver i sluttbrukertjenester

21 Hva gjør vi nå? Prosjekt 2 ½ år: oversettelse, sluttbrukerprodukt
Utlyst midlertidig stilling + interne ressurser Pansoft – verktøy for oversettelse, arbeidsredskap, sluttbruker NKKI Fageksperter

22 Samarbeid med bibliotekmiljøet
Oversettelsen -terminologi -fagekspertise Forkortede nummer, kobling mellom DDK 5 og webDewey, omklassifisering Mapping? Sluttbrukertjenester?


Laste ned ppt "Norsk webversjon av Dewey"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google