Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vedtak i bystyret 2008: ”Drammensskolen – Norges beste skole, en skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vedtak i bystyret 2008: ”Drammensskolen – Norges beste skole, en skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fellestid 12.mars Mål: Alle skal vite hvorfor skolen satser på Ringer i vann og New Zealand

2 Vedtak i bystyret 2008: ”Drammensskolen – Norges beste skole, en skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske” Dette skal nås gjennom forankring i nasjonal utdanningspolitikk med fokus på grunnleggende ferdigheter og elev -og læringsmiljø. (K06) Hvordan når vi Drammensskolens visjon Satse på læreren gjennom kompetanseheving og nettverk Satse på ledelse med hovedfokus på pedagogisk endring og ledelsesverktøy. Basen opprettes i 2009

3 Krav til skolene Ledelsens gjennomgang med kommunal direktøren – hvordan gjør vi det på Brandengen skole. Ledelsens gjennomgang.

4 Basen – Norges beste skole
Legge til rette for kompetanseheving ut i fra prosjektets målsettinger og skolenes behov gjennom kurs, nettverk, workshop, observasjon, demonstrasjonsundervisning, hospitering osv. Være pådrivere for implementeringsarbeidet på skolene i samarbeid med lederteamet. Etterspørre resultater på vedtatte standarder Være rådgivere og veiledere ute i skolen.

5 Nasjonale prøve og andre resultater
Hva gjør ledelsen når vi ser at våre resultater er svakere enn ønsket og forventet? Drøfting med kommunaldirektør Veiledning fra Basen Organisasjonsannalyse fra Ringer i vann. De kan vise til gode resultater i samarbeid med andre skoler. Fortsette å sende lærere til New Zealand. De har gode resultater på grunnleggende ferdigheter.

6 Tilbakemelding fra Ringer i vann
Jobber videre med verdiene våre, slik at vi får en VI- identitet Skriftlige rutiner Synliggjøre fokus på læring

7 Gros refleksjoner fra New Zealand
Tydlig på visjonene sine. Tydlig på verdiene sine. Læring overalt hele tiden. Veldig tydelig tilpasset opplæring med mål og portefølje, eks. 1.klasse. Høy elevmedvirkning. Synliggjøring av læring i klasserommet.

8 Veien videre Fortsette det gode arbeidet.
Ikke være redd for å prøve nye ting. Åpne for andre måter å arbeide med læring på. ReKo grupper for å få utviklet og skriftliggjort vår praksis i forhold til læring. Planleggingsdager med Ringer i vann. Lage ei tidslinje for utviklingsarbeidet på Brandengen skole. Prosess på å lage et symbol på hvem vi er.


Laste ned ppt "Vedtak i bystyret 2008: ”Drammensskolen – Norges beste skole, en skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google