Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Infodag for PhD-studenter ved NT 2007-10-15 Introduksjon av NTNU og NT-fakultetet Bjørn Hafskjold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Infodag for PhD-studenter ved NT 2007-10-15 Introduksjon av NTNU og NT-fakultetet Bjørn Hafskjold."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Infodag for PhD-studenter ved NT 2007-10-15 Introduksjon av NTNU og NT-fakultetet Bjørn Hafskjold

2 2 Litt om NTNU og NT Strategi, mål, handlingsplaner Satsingsområdene Instituttene Mer info finner du her: https://innsida.ntnu.no/

3 3 Hovedstrategier NTNU skal aktivt videreutvikle sin teknisk naturvitenskapelige hovedprofil NTNU skal være et moderne breddeuniversitet med særlig fokus på tverrfaglig utvikling NTNU skal utvikle sin rolle som utdannings- og forskningsinstitusjon i nær dialog med samfunn, kultur og næringsliv NTNU skal være en attraktiv og utviklende arbeidsplass for studenter og ansatte

4 4 Hovedoppgaver utvikle og forvalte kunnskap gjennom å bevare, skape og formidle viten i samspill med samfunnet utvikle våre kandidaters kompetanse gjennom å tilby forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og relevans for den enkelte og for fellesskapet fornye samfunnet og bidra til verdiskaping og velferd – regionalt, nasjonalt og global

5 5 NTNUs målområder Forskning Utdanning Formidling Nyskaping Organisasjon og ressurser

6 6 NTs rolle Utvikle internasjonalt fremragende fagmiljøer Ivareta et nasjonalt ansvar innenfor NT Bidra til nasjonale prioriteringer innenfor NT

7 7 Strategi for NT NT skal bidrag til å nå NTNUs mål innen alle målområdene Spesielle faglige innsatsområder: Energi og petroleum, ressurser og miljø Medisinsk teknologi Marin og maritim forskning Materialer Nanoteknologi Systembiologi Eksperimentelle fag, infrastruktur Gode fagmiljøer

8 8 Strategiske mål 2007

9 9 Forskning Totalt antall publikasjonspoeng: Mål: 400, prognose: 440 Andel av publikasjonspoeng på nivå 2: Mål: 25%, prognose: 30% Antall uteksaminerte PhD-kandidater: Mål: 70, prognose: 70, må reduseres til 50 - 60 Omsetning EFV: Mål: MNOK 230, prognose: MNOK 185 Omsetning EU-prosjekter: Mål: MNOK 12, prognose: MNOK 10

10 10 Antall PhD-kandidater ved NTNU i perioden 2003 - 2006

11 11 Utdanning Antall primærsøkere pr studieplass: Mål: 2, resultat: 1,86 Opptakskrav, poeng: Mål: 55, resultat: Oppfylt for alle femårige program Opptakskrav for alle BSc-programmene (eneste i landet) Gjennomføringsgrad: Mål: 80%, prognose: 80%

12 12 Formidling og nyskaping Formidling Publikasjoner for allmennrettet formidling: Mål: 100, prognose: 100, men blir trolig lavere Nyskaping Bedriftsetableringer eller lisensavtaler: Mål: 1, prognose: 1 Innsatsfaktorer: Instituttlederne motivatorer, TTO faglig støtteapparat

13 13 Nyskaping (gjelder hele NTNU) Innovasjonssenter Gløshaugen (22 bedrifter april ’07) 22 studieemner relatert til nyskaping Senter for entreprenørskap Avtale med Sparebank 1 Midt-Norge om 10 mill. kr til nyskaping i Midt-Norge over 2 år NTNU Technology Transfer AS: Hjelp og støtte til idéhavere; Idésøk i fagmiljøene Studentforeningen Start NTNU Resultater 2006: 91 forretningsideer og 42 patenter registrert 5 bedriftsetableringer

14 14 Organisasjon og ressurser Andel kvinner i faste vit.stillinger: Mål: 17%, prognose: 15,9% For 2008: Mål for nytilsettinger

15 15 Handlingsplan for å nå 2008-mål Frigjøre sammenhengende tid til forskning Styrke faglig ledelse Økt rekruttering Kvinneandel av vitenskaplige ansatte

16 16 NTNUs satsingsområder

17 17 Energy and Petroleum - Resources and Environment Sustainable production and energy consumption New sources of renewable energy Energy carriers

18 18 Beregningsvitenskap og visualisering Bioinformatikk Helseinformatikk IKT i offentlig sektor Informasjonssikkerhet Læring med IKT (LIKT) Språkteknologi Webtek - IKT Basis Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

19 19 Ocean space: Exploration and technology development Aquaculture: Marine aquaculture and aquaculture engineering Fisheries: Sustainable marine harvesting Marine Resources: Processing, industrial applications, and marketing Community and Culture: Sustainability of coastal communities and globalisation Marine and maritime research

20 20 Medisinsk teknologi Bioinformatikk Biomedisinsk optikk Bioteknologi Fremtidens operasjonsrom (FOR) Helseinformatikk Kompetansesenteret for 3D-ultralyd Medisinsk simulatorsenter Medical Imaging Laboratory Nanomedisin

21 21 Materialer for olje- og gassindustri Materialer for energiteknologi Lette materialer Materialer for sensorer og elektronikk Materialer metermillimetermikrometernanometer

22 22 Globalization Global Production - technology, culture and society Global Communication - technology, knowledge development and identity War, Conflict and Migration Cultural Translation - arts, culture, values and religion

23 23 NT-fakultetets institutter

24 24 Institutt for biologi Samhandling mellom organismer og deres naturmiljø. Grunnleggende biologisk forskning Bred anvendelse av kunnskap i samfunns- og næringsutvikling.

25 25 Institutt for bioteknologi Bruk av celler eller deler av celler til produksjon av kunnskap, varer og tjenester.

26 26 Institutt for fysikk Fysikk er en grunnleggende naturvitenskap som bygger på eksperimenter, målinger og matematisk modellanalyse for å finne kvantitative fysiske lover for alt fra mikrokosmos til makrokosmos.

27 27 Institutt for kjemi Grunnforskning innen strukturkjemi syntese av organiske stoffer energiomsetning molekylmodellering analytisk kjemi

28 28 Institutt for kjemisk prosessteknologi Kjemi fra labskala til industriell produksjon - fra molekylære prosesser på nanonivå - til bygging og drift av store prosessanlegg.

29 29 Institutt for materialteknologi IMT omfatter fagområdene fysikalsk metallurgi prosessmetallurgi elektrolyse anvendt på lettmetaller og silisium silisium for solceller korrosjon elektrokjemisk energiteknologi uorganiske og keramiske materialer nano-strukturerte materialer

30 30 Lykke til med studiet!


Laste ned ppt "1 Infodag for PhD-studenter ved NT 2007-10-15 Introduksjon av NTNU og NT-fakultetet Bjørn Hafskjold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google