Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Hvorfor foreldremedvirkning?. 2 Barneloven §30 og FNs menneskerettighetserkl æ ring sl å r fast at: Det er foreldrene som har hovedansvar for barns.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Hvorfor foreldremedvirkning?. 2 Barneloven §30 og FNs menneskerettighetserkl æ ring sl å r fast at: Det er foreldrene som har hovedansvar for barns."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Hvorfor foreldremedvirkning?

2 2 Barneloven §30 og FNs menneskerettighetserkl æ ring sl å r fast at: Det er foreldrene som har hovedansvar for barns oppdragelse og læring

3 3 Oppl æ ringsloven §1-1 Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.

4 4 Kunnskapsl ø ftet Generell del Det legges vekt på foreldrenes primæransvar for barns oppfostring. Skolen skal ikke overta dette ansvaret, men hjelpe og støtte hjemmene i oppfostring av en ny generasjon. Foreldrene er en viktig del av barns læringsmiljø

5 5 Prinsipper for oppl æ ringen: … Samarbeidet mellom hjem og skole er sentralt både i forhold til å skape gode læringsvilkår for den enkelte og et godt læringsmiljø i gruppen. En forutsetning for godt samarbeid er god kommunikasjon…

6 6 Forskning viser Det ikke er foreldrenes utdanningsnivå og kunnskap om skolefagene som er det viktigste, men at de viser positive holdninger til skolen og interesse for elevenes arbeid.

7 7 Forskning viser Når foreldre engasjerer seg, blir elevene mer motiverte og gjør det bedre på skolen. Foreldre er derfor en viktig ressurs for elevenes læring. Dialog og samarbeid bidrar til at foreldre engasjerer seg og blir en ressurs for skolen.

8 8 Foreldrenes plass i skolesystemet


Laste ned ppt "1 Hvorfor foreldremedvirkning?. 2 Barneloven §30 og FNs menneskerettighetserkl æ ring sl å r fast at: Det er foreldrene som har hovedansvar for barns."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google