Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kostnader, byggesak og kvalitet Politisk rådgiver Roger Iversen Kommunal- og regionaldepartementet BE-dagene 14.-16. april.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kostnader, byggesak og kvalitet Politisk rådgiver Roger Iversen Kommunal- og regionaldepartementet BE-dagene 14.-16. april."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kostnader, byggesak og kvalitet Politisk rådgiver Roger Iversen Kommunal- og regionaldepartementet BE-dagene 14.-16. april

2 2 Boligmeldingen Boligmeldingen - avgitt 6. februar 2004 Alle skal kunne bo godt og trygt Visjonen skal oppnås gjennom følgende hovedmål og strategier: –Tilrettelegge for et velfungerende boligmarked. –Skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. –Øke antall miljøvennlige og universelt utformede boliger og boområder.

3 3 Økt fokus på byggekostnader Kostnadene mer enn fordoblet det siste tiåret Produktivitetsutviklingen i byggenæringen svakere enn i andre næringer Utfordring: Et mer åpent europeisk byggemarked Arbeidsgruppe – Innstilling avgitt 3. februar i år Tiltak innenfor fire satsningsområder: –Effektive tilretteleggings- og byggeprosesser –Kvalitet for pengene –Konkurransedyktig næring –Måling

4 4 Plan- og byggesak viktig for byggekostnadene Bygges det nok boliger? Tilrettelegging tomter Lang plan- og byggeprosess fordyrende Den næringsvennlige kommunen har rask og effektiv byggesaksbehandling - konkurransefortrinn

5 5 Byggesak Innføring av tidsfrister – fra i fjor vet vi at –De fleste kommuner overholder tidsfristene –En del har problemer med 3 ukers fristen for enkle tiltak –Store kommuner tregere enn små Innføring av sanksjonsbestemmelsen 1. juli i år –Gjelder saker som kommunen mottar etter 1.juli

6 6 Utbyggingsavtaler Utgangspunkter –Avtalefrihet – men krav til saklig sammenheng, rimelighet –God prosess viktig –Ytelse mot ytelse Forslag fra to lovutvalg Høringsprosess Forslag til lovregulering legges fram til høsten

7 7 Utbyggingsavtaler (forts) Noen utfordringer: –Omfanget av avtalevilkår –Kostnader til såkalt ”sosial infrastruktur” –Avtalene begrenses til tiltak innenfor vedtatt plan? –Effekten på boligprisene –Dobbeltbeskatning –Klageadgang –Forholdet til konkurransereglene

8 8 Bygningslovutvalget – veien videre NOU 2003:24 – første delutredning –Utbyggingsavtaler –Grunnprinsipper og veivalg Utredning ferdig juni 2005 –Bred gjennomgang av bygningslovgivningen –Fokus på forenkling –Søknadssystemet –Tilgjengelighet


Laste ned ppt "Kostnader, byggesak og kvalitet Politisk rådgiver Roger Iversen Kommunal- og regionaldepartementet BE-dagene 14.-16. april."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google