Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stortinget Regjering Domstoler Storting i andre land 100 100 100 100

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stortinget Regjering Domstoler Storting i andre land 100 100 100 100"— Utskrift av presentasjonen:

1 Stortinget Regjering Domstoler Storting i andre land 100 100 100 100 200 200 200 200 300 300 300 300 400 400 400 400 500 500 500 500

2 Hvilken tittel har den som leder møtene på Stortinget?
Tilbake til spillbrett Svar

3 Tilbake til spillebrett
Stortinget Stortingspresident Tilbake til spillebrett

4 Hvor mange representanter er det på Stortinget?
Tilbake til spillebrett Svar

5 Tilbake til spillebrett
Stortinget 169 (hvorav 150 er distriktsrepresentanter og 19 er utjevnings-representanter) Tilbake til spillebrett

6 Tilbake til spillebrett
Stortinget Når en av komiteene på Stortinget inviterer forskjellige grupper til å komme med innspill om en sak kalles det med ett ord for en? Tilbake til spillebrett Svar

7 Tilbake til spillebrett
Stortinget Høring Tilbake til spillebrett

8 Tilbake til spillebrett
Stortinget Når en stortingskomite kommer med et forslag til Stortinget om hva de skal vedta kalles dette for en? Tilbake til spillebrett Svar

9 Tilbake til spillebrett
Stortinget Innstilling Tilbake til spillebrett

10 Tilbake til spillebrett
Stortinget Nevn minst 3 av de 12 komiteene som er på Stortinget (deler av komitenavn godkjennes) Tilbake til spillebrett Svar

11 Tilbake til spillebrett
Stortinget Arbeids- og sosialkomiteen Energi- og miljøkomiteen Familie- og kulturkomiteen Finanskomiteen Helse- og omsorgskomiteen Justiskomiteen Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Kommunal- og forvaltningskomiteen Kontroll- og konstitusjonskomiteen Næringskomiteen Transport- og kommunikasjonskomiteen Utenriks- og forsvarskomiteen Tilbake til spillebrett

12 Hva kalles den som leder den norske regjeringen?
Tilbake til spillebrett Svar

13 Tilbake til spillebrett
Regjering Statsminister Tilbake til spillebrett

14 Hva er det en statsråd vanligvis har ansvar for?
Regjering Hva er det en statsråd vanligvis har ansvar for? Tilbake til spillebrett Svar

15 Tilbake til spillebrett
Regjering Departement Tilbake til spillebrett

16 Regnes regjeringen som lovgivende, utøvende eller dømmende makt?
Tilbake til spillebrett Svar

17 Tilbake til spillebrett
Regjering Utøvende makt Tilbake til spillebrett

18 Hva er en minister uten portefølje?
Regjering Hva er en minister uten portefølje? Tilbake til spillebrett Svar

19 En statsråd som ikke har ansvar for et departement
Regjering En statsråd som ikke har ansvar for et departement Tilbake til spillebrett

20 Tilbake til spillebrett
Regjering I Norge sitter regjeringen til den blir felt av Stortinget. Hva kalles denne formen for parlamentarisme? Tilbake til spillebrett Svar

21 Negativ parlamentarisme
Regjering Negativ parlamentarisme Tilbake til spillebrett

22 En dommer som ikke er juridisk utdannet fagdommer kalles for?
Domstoler En dommer som ikke er juridisk utdannet fagdommer kalles for? Tilbake til spillebrett Svar

23 Tilbake til spillebrett
Domstoler Lekdommer Tilbake til spillebrett

24 Øverste nivå i domstolsystemet i Norge heter?
Domstoler Øverste nivå i domstolsystemet i Norge heter? Tilbake til spillebrett Svar

25 Tilbake til spillebrett
Domstoler Høyesterett Tilbake til spillebrett

26 Tilbake til spillebrett
Domstoler Det første nivået i domstolsystemet i Norge (hvis sakene ikke først må innom forliksrådet) heter? Tilbake til spillebrett Svar

27 Tilbake til spillebrett
Domstoler Tingretten Tilbake til spillebrett

28 Tilbake til spillebrett
Domstoler Hvis man anker avgjørelser i tingretten; vil saken da bli behandlet i lagmannsrett eller høyesterett? Tilbake til spillebrett Svar

29 Tilbake til spillebrett
Domstoler Lagmannsretten Tilbake til spillebrett

30 Hvor finner man den internasjonale straffedomstolen?
Domstoler Hvor finner man den internasjonale straffedomstolen? Tilbake til spillebrett Svar

31 Tilbake til spillebrett
Domstoler I Haag i Nederland Tilbake til spillebrett

32 Hvilken øy har Alltinget som sitt parlament?
Storting i andre land Hvilken øy har Alltinget som sitt parlament? Tilbake til spillebrett Svar

33 Tilbake til spillebrett
Storting i andre land Island Tilbake til spillebrett

34 Hvilket skandinavisk land kaller parlamentet for Riksdagen?
Storting i andre land Hvilket skandinavisk land kaller parlamentet for Riksdagen? Tilbake til spillebrett Svar

35 Tilbake til spillebrett
Storting i andre land Sverige Tilbake til spillebrett

36 I hvilket land finner man Folketinget?
Storting i andre land I hvilket land finner man Folketinget? Tilbake til spillebrett Svar

37 Tilbake til spillebrett
Storting i andre land Danmark Tilbake til spillebrett

38 I hvilket land snakker man om Forbundsdagen?
Storting i andre land I hvilket land snakker man om Forbundsdagen? Tilbake til spillebrett Svar

39 Tilbake til spillebrett
Storting i andre land Tyskland Tilbake til spillebrett

40 Statsdumaen er hvilket lands parlament?
Storting i andre land Statsdumaen er hvilket lands parlament? Tilbake til spillebrett Svar

41 Tilbake til spillebrett
Storting i andre land Russland Tilbake til spillebrett


Laste ned ppt "Stortinget Regjering Domstoler Storting i andre land 100 100 100 100"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google