Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Storting i andre land DomstolerRegjeringStortinget 500 400 300 200 100 500 400 300 200 100 500 400 300 200 100 500 400 300 200 100.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Storting i andre land DomstolerRegjeringStortinget 500 400 300 200 100 500 400 300 200 100 500 400 300 200 100 500 400 300 200 100."— Utskrift av presentasjonen:

1 Storting i andre land DomstolerRegjeringStortinget 500 400 300 200 100 500 400 300 200 100 500 400 300 200 100 500 400 300 200 100

2 Hvilken tittel har den som leder møtene på Stortinget? Svar Tilbake til spillbrett Stortinget

3 Stortingspresident Tilbake til spillebrett Stortinget

4 Svar Hvor mange representanter er det på Stortinget? Tilbake til spillebrett Stortinget

5 169 (hvorav 150 er distriktsrepresentanter og 19 er utjevnings- representanter) Tilbake til spillebrett Stortinget

6 Svar Når en av komiteene på Stortinget inviterer forskjellige grupper til å komme med innspill om en sak kalles det med ett ord for en? Tilbake til spillebrett Stortinget

7 Høring Tilbake til spillebrett Stortinget

8 Svar Når en stortingskomite kommer med et forslag til Stortinget om hva de skal vedta kalles dette for en? Tilbake til spillebrett Stortinget

9 Innstilling Tilbake til spillebrett Stortinget

10 Svar Nevn minst 3 av de 12 komiteene som er på Stortinget (deler av komitenavn godkjennes) Tilbake til spillebrett Stortinget

11 Arbeids- og sosialkomiteen Energi- og miljøkomiteen Familie- og kulturkomiteen Finanskomiteen Helse- og omsorgskomiteen Justiskomiteen Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Kommunal- og forvaltningskomiteen Kontroll- og konstitusjonskomiteen Næringskomiteen Transport- og kommunikasjonskomiteen Utenriks- og forsvarskomiteen Tilbake til spillebrett Stortinget

12 Svar Hva kalles den som leder den norske regjeringen? Tilbake til spillebrett Regjering

13 Tilbake til spillebrett Statsminister Regjering

14 Svar Hva er det en statsråd vanligvis har ansvar for? Tilbake til spillebrett Regjering

15 Tilbake til spillebrett Departement Regjering

16 Svar Regnes regjeringen som lovgivende, utøvende eller dømmende makt? Tilbake til spillebrett Regjering

17 Tilbake til spillebrett Utøvende makt Regjering

18 Svar Hva er en minister uten portefølje? Tilbake til spillebrett Regjering

19 Tilbake til spillebrett En statsråd som ikke har ansvar for et departement Regjering

20 Svar I Norge sitter regjeringen til den blir felt av Stortinget. Hva kalles denne formen for parlamentarisme? Tilbake til spillebrett Regjering

21 Tilbake til spillebrett Negativ parlamentarisme Regjering

22 Svar En dommer som ikke er juridisk utdannet fagdommer kalles for? Tilbake til spillebrett Domstoler

23 Tilbake til spillebrett Lekdommer Domstoler

24 Svar Øverste nivå i domstolsystemet i Norge heter? Tilbake til spillebrett Domstoler

25 Tilbake til spillebrett Høyesterett Domstoler

26 Svar Det første nivået i domstolsystemet i Norge (hvis sakene ikke først må innom forliksrådet) heter? Tilbake til spillebrett Domstoler

27 Tilbake til spillebrett Tingretten Domstoler

28 Svar Hvis man anker avgjørelser i tingretten; vil saken da bli behandlet i lagmannsrett eller høyesterett? Tilbake til spillebrett Domstoler

29 Lagmannsretten Tilbake til spillebrett Domstoler

30 Svar Hvor finner man den internasjonale straffedomstolen? Tilbake til spillebrett Domstoler

31 I Haag i Nederland Tilbake til spillebrett Domstoler

32 Svar Hvilken øy har Alltinget som sitt parlament? Tilbake til spillebrett Storting i andre land

33 Island Tilbake til spillebrett Storting i andre land

34 Svar Hvilket skandinavisk land kaller parlamentet for Riksdagen? Tilbake til spillebrett Storting i andre land

35 Sverige Tilbake til spillebrett Storting i andre land

36 Svar I hvilket land finner man Folketinget? Tilbake til spillebrett Storting i andre land

37 Danmark Tilbake til spillebrett Storting i andre land

38 Svar I hvilket land snakker man om Forbundsdagen? Tilbake til spillebrett Storting i andre land

39 Tyskland Tilbake til spillebrett Storting i andre land

40 Svar Statsdumaen er hvilket lands parlament? Tilbake til spillebrett Storting i andre land

41 Russland Tilbake til spillebrett Storting i andre land


Laste ned ppt "Storting i andre land DomstolerRegjeringStortinget 500 400 300 200 100 500 400 300 200 100 500 400 300 200 100 500 400 300 200 100."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google