Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til FAUmøte!. Skoleledelsen SFO Helsesøster Foreldre Elever Kommunen «Vi skal videreutvikle skolehverdagen til den beste for alle som har tilknytning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til FAUmøte!. Skoleledelsen SFO Helsesøster Foreldre Elever Kommunen «Vi skal videreutvikle skolehverdagen til den beste for alle som har tilknytning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til FAUmøte!

2 Skoleledelsen SFO Helsesøster Foreldre Elever Kommunen «Vi skal videreutvikle skolehverdagen til den beste for alle som har tilknytning til skolen!» Lærerne S a m ar b e i d

3 Saksliste; kl.1930  FAU på Sommerlyst – Organisering  Info fra Brukerrådet – Organisering/mandat –Universitetsskole –Mobbeplan –Renovering av skolen –Økonomi –annet  Hjem – skolesamarbeidet - FAUs rolle/forventninger  Foreldrerollen i ungdomsskolen – Klassekontaktenes/varas rolle/forventninger  Hva er viktig for oss i forhold til samarbeid hjem-skole?  kl.2100 Avslutning og vel hjem…

4

5 FAU Alle foreldre på Sommerlyst er medlemmer av foreldrerådet. Alle saker av betydning for skolesamfunnet er FAUs ansvarsområde. Nytt FAU valgt april 2011 – alle inn i et nytt Brukerråd (SU) Medlemmer Kristine Lind-Olsen, leder (10H/8D) Adrianne Ubeda, kasserer (8C) Esben Holm, medlem (8) Tom Schreuder, medlem(10F) Inger Greve Alsos, medlem (9G) Line Linstad, medlem (9C)

6 Brukerrådet Leder: Kristine Lind-Olsen Sekretær: Rolf Øistein Barman-Jenssen KassererAdriane Ubeda FAU: Espen Holm FAU: Tom Schreuder FAU: Inger Greve Alsos FAU: Line Linstad Lærer: Kari M. Wibe Lærer:Wenke Kittelsen Moe Helsesøster:Elin Jerijærvi SFO leder: Dorothy Edwardsen Elev: August Solvang 10B Elev: Anne Åsen 10C E-post til alle i brukerrådalle i brukerråd

7 Brukerrådet Mandat: Skolens øverste organ. Utvalget skal særlig arbeide for å fremme kontakten mellom den enkelte skole og lokalsamfunnet. Representantene for elevene og foreldrene skal til sammen være i flertall i utvalget for grunnskolen. Utvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf. kap. 9 a i opplæringsloven. Funksjonstiden for brukerrådene følger valgperioden og er for 2 år. «Et rådgivende organ for rektor og de andre ansatte på skolen, hvor brukerne (foreldre og elever) kan legge frem sine saker av betydning for skolemiljøet» En god skolehverdag med et godt arbeidsmijø!

8 Skoleledelsen SFO Helsesøster Foreldre Elever Kommunen «Vi skal videreutvikle skolehverdagen til den beste for alle som har tilknytning til skolen!» Lærerne S a m ar b e i d

9 Info fra skolen  Universitetsskole  Handlingsplan mot mobbing  Renovering av skolen  Økonomi

10 Bymyra

11 Hjemmesiden

12 Kulturuka Kulturuka arrangeres hvert år og gjennomføres første uka etter påskeferien. I denne uka blir all undervisning oppløst og elevene deltar i stedet på en aktivitet de selv har valgt. I kulturuka står også fellesskap og trivsel sterkt, trinnene oppløses og elevene møtes på tvers av disse og blir kjent med hverandre. I år kunne elevene velge mellom ulike aktiviteter innenfor idrett og friluftsliv, innen musikk, matlaging, kunst og håndverk (redesign og tegne/male), foto og innen naturfag.

13 Åpen dag I etterkant av kulturuka arrangeres åpen dag hvor elevene presenterer hva de har gjort i de ulike aktivitetene. Åpen dag drives av ansatte på skolen. Foresatte med familie og venner samt ansatte på skolen invitert til Åpen dag 30.april. Besøkende i år fikk se flotte kunstverk laget av elevene selv, i tillegg bidro både lærere og elever med underholdning. Flott bevertningen fra klasser på 9.trinn: Kafé med nydelig hjembakst og drikke. Åpen dag er et fantastisk arrangement og et viktig ledd i vårt skole-hjem samarbeid. Brukerrådet har vedtatt at åpen dag skal gjennomføres hvert år. Da med hjelp av FAU/Brukerrådet.

14 OD, Juleball, Polarshow er en årlig solidaritetsaksjon som arrangeres av, med og for ungdom. På sommerlyst har vi en egen OD-komité som styrer den internasjonale uken(IU) og tilrettelegger aksjonsdagen er et av de store og sosiale begivenhetene for elevene på sommerlyst.Ballet arrangeres hvert år på siste skoledag før jul og i 2010 var det 21.desember. Det serveres mat og mineralvann til alle elevene som deltar. I løpet av kvelden pleier det å være musikkinnslag, DJ, dansing og masse spennende kåringer. er byens aller eldste revy, og kommende skoleår fyller den faktisk 42 år! Polarshow er Sommerlyst store stolthet og en super artige revy og en stor begivenhet for elevene. Arrangementet gjennomføres i forbindelse med påsken hvert år og er et elevstyrt arrangement. Polarshow ble arrangert i perioden 15.-30.april.

15 2011 stakk av med Esterprisen og stjal showet! Her med vår elev Alliance Niyugena (15 år), hovedrolleinnehaver i ” Tenk å sitte på isopor” Revymiljøet i Tromsøs svar på Oscar, utdelingen av Esterprisen, ble en underholdende festkveld for et fullsatt Kulturhus, spesielt for oss på Sommerlyst Stor takk til alle i Polarshow!!

16 v/ Michal Solheim, OPUS Hadsel Temakveld

17 FAU/Brukerrådets økonomi FAU/brukerr å d Sommerlyst skole Saldo 1/1-2011987,69 Forbruk0 Saldo 1/10-2011987,69 Bel ø pet stemmer med beholdning bank - kontonr 47502710210 pr 1/10-2011 Troms ø 4.oktober 2011

18 Skoleledelsen SFO Helsesøster Foreldre Elever Kommunen «Vi skal videreutvikle skolehverdagen til den beste for alle som har tilknytning til skolen!» Lærerne S a m ar b e i d

19 Samarbeidet hjem – skole  Innholdet i skolen  Undervisningen  Det faglige og sosiale miljøet i klassen FUG – www.fug.no, foreldreutvalget for grunnskolen, rådgivende organ for dep. i saker som vedkommer samarbeidet mellom hjem – skole. Styrke foreldrenes deltagelse og innflytelse på skole- og kommunenivå.www.fug.no

20 De formelle rammer for samarbeidet  Opplæringsloven, formålsparagrafen sier noe om at grunnskolen i samarbeid med og i forståelse med hjemmet hjelpe til med å gi elevene.., §9a-1, rett til et godt skolemiljø  Barneloven § 30 – foreldrene har hovedansvaret for barnas oppdragelse, opplæring og deres fysiske og psykiske velferd. Hjemmet og skolen har som felles mål å utvikle barna til «selvstendige» og «ganglege» mennesker.  Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen  Opplæringsloven  Forskrifter til opplæringsloven FUG – www.fug.no, foreldreutvalget for grunnskolen, rådgivende organ for dep. i saker som vedkommer samarbeidet mellom hjem – skole. Styrke foreldrenes deltagelse og innflytelse på skole- og kommunenivå.www.fug.no Når foreldre har hovedansvaret for opplæringen av sine barn – ekstra viktig å ha medvirkning i skolen! Foreldre skal være likeverdige samarbeidspartnere.

21 FAU Alle foreldre på Sommerlyst er medlemmer av foreldrerådet. Alle saker av betydning for skolesamfunnet er FAUs ansvarsområde. FAUs oppgave; påse at det blir valgt klassekontakter hvert år formidle info/saker til klassekontakter formidle saker fra klassekontakter inn i Brukerrådet handlingsplan for samarbeidet hjem-skole Arr.møter for/mellom klassekontakter Arr.temakvelder stimulere til aktiv innsats på foreldremøter påse at opplæringslovens §9a-1 ivaretas Forventninger til FAU?

22 Klassekontakt/vara Klassekontakten er en viktig foreldrerepr. i skolen (tillitsvalgt for foreldrene). Arbeider på klasseplanet og det er her grunnlaget for samarbeid hjem-skole blir skapt! Klassekontaktens/varas oppgave; Planlegge foreldremøtene sammen med kontaktlæreren Lage klasselister m navn på elev/foreldre/foresatte/bosted/epost/adr./tlf. Gå gjennom årsplaner og lærestoff sammen med lærerne for neste halvår og peke på informasjonsbehovet foreldrene har Holde god kontakt med elevene og vurdere hva foreldrene kan gjøre for å utvikle et godt miljø i gruppen. Trekke elevene mest mulig med i kontakten mellom hjem og skole. Ivareta elevers og foreldres interesser når det oppstår saker som gjelder hele gruppen, f. eks. spørsmål om overføring av barn til annen skole, skyss- og trafikkforhold osv. Ha god kontakt med alle foreldrene i gruppen og formidle deres ideer og synspunkter til de rette instanser. Legge fram saker som FAU vil høre foreldrenes mening om – skriftlig eller muntlig – på foreldremøte. Sørge for at nye foreldrekontakter blir valgt og at disse blir informert om sine oppgaver. Forventninger til klassekontakter/vara?

23 «sammen skal vi videreutvikle skolehverdagen til den beste for alle som har tilknytning til skolen!» S a m ar b e i d Innspill/forslag/ideer til videre arbeid ?


Laste ned ppt "Velkommen til FAUmøte!. Skoleledelsen SFO Helsesøster Foreldre Elever Kommunen «Vi skal videreutvikle skolehverdagen til den beste for alle som har tilknytning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google