Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

56-tonn for tømmervogntog Even Gulli Tømmerseminaret 2005 24/9 Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "56-tonn for tømmervogntog Even Gulli Tømmerseminaret 2005 24/9 Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 56-tonn for tømmervogntog Even Gulli Tømmerseminaret 2005 24/9 Oslo

2 56 tonn på vei Idag 50 tonn. En prosess mot 60 tonn, 2002 sa samferdselsministeren, nei. 2003 bad TF Vegdirektoratet om å se på 56 tonn for tømmertransporter. Vegdirektoratet sendte en liste til TF, over riks- og fylkesveier der broer kan være for svake, ba om prioritering. TF utarbeidet en prioriteringsliste i desember 2003. Broene på prioriteringslisten ble beregnet under 2004 og begynnelsen av 2005. 22.august Samferdselsministeren har gitt klarsignal om mulighet for å søke om 56 tonn for 22-m tømmervogntog for utvalgte strekninger.

3 Utbredelse av 56 tonn Det er uttalt at man må søke om dispensasjon for å kjøre utvalgte strekninger fra A til B. –Enkeltebileier –Bedrift Uvisst hvordan myndighetene vil håndtere en søknad Norske Skog ønsker å søke om dispensasjon for utvalgte strekninger - står myndighetene ved sine uttalelser

4 Grov status vedrørende bruer Østfold få problemer –E18 Fossum ikke mulig med 56 tonn Akershus få problemer –Rv2 Vormsund bru ikke mulig med 56 tonn

5 Grov status vedrørende bruer Følgene vegruter er hittil ferdig gjennomregnet og kan klareres for 56 tonn totalvekt : Kornsjø – Halden Romerike - Sarpsborg danner et sammenhengende veinett som kan tillates for 56 tonn totalvekt. Unntak: - E18Fossum bru (Glomma) tåler ikke 56 t - Rv 123 Kroksund bru tåler ikke 56 t Klar for Bk10-56 tonn er: -Rv. 4 Raufoss – Lunner (x rv. 35) -Rv. 35 Lunner – Jevnaker – Hønefoss nord v/Hov -Rv. 35 arm Hov – Nymoen (x E16) -E16 Nymoen – Follum - og omkjøringsveger: -Rv. 241 Jevnaker – Hønen (x E16) -E16 Hønen – Follum

6 Grov status vedrørende bruer, forts Sverige (riksgr. v/Åbo) – Verdal – Skogn (Rv 72 og E6) ikke 56 tonn pga : -Stene bru og Vaterholmen bru, Rv 72 E39 Orkanger – Klett (x E6) kan tillates for 56 t E6 Støren - Skogn Rv. 30 Osøy bru vest – Støren

7 Grov status vedrørende bruer, fortsatt Følgende vegnett kan åpnes for Bk10-56 tonn: - E134 Drammen – Kongsberg – Notodden - Rv. 37 Gransherad – Ormemyr – Stengelsrud xRv 40 - Rv40 Kongsberg – Stengelsrud – Djupdal - Rv. 364 Ormemyr – Høymyr Da Nes bru er for svak for 56 tonn, kan bare strekning E16 Nes bru øst – Hønefoss (Follum) tillates for 56 t Rv. 7 Gol – Ve (Hønefoss) x E16,ok E16 Ve (x rv. 7) – Follum, ok

8 Grov status vedrørende bruer, forts Følgende strekninger kan tillates for Bk10-56 tonn: Rv. 32 Buskerud gr. – Steinsholt – Skien Rv. 36 Skien (x rv. 32) – Moflata Fv. 31 Borgestad (x rv. 36) – Gjerpen (x rv. 32) – Luksefjell ) Rv. 33 Høljerast bru (x rv. 251) – Dokka – Svingvoll Rv. 34 Svingvoll – Brandbu – Jaren (x rv. 4)

9 Grov status vedrørende bruer, fortsatt Tvedestrand – Drangedal – Larvik (Berører riksvegene: E18, rv. 38, rv. 414, rv. 415 og fylkesveg: Fv. 302) Følgende bruer tåler ikke Bk10-56 tonn: Svarthøla bru, E18, Aust-A. Bakkevann bru, E18, Telemark Heldøla bru, rv. 38, Telemark Hov bru, rv. 414, Aust-A. Stornes bru, rv. 415, Aust-A. Storbrua, rv. 415, Aust-A. Stemmen bru, fv. 302, Telemark Solberg bru, fv. 302, Telemark Bare E18 Dørdal – Larvik er ok

10 Grov status vedrørende bruer, fortsatt Tvedestrand – Åmli (Berører riksvegene: Rv. 410, E18 og rv. 415) –Grunnet svake bruer i rv. 415 kan kun åpnes for Bk10-56 tonn: –Rv. 410 Tvedestrand – Rømyr (x E18) –E18 Rømyr – Fiane Bygland – Mandal, så er følgende ok: Rv. 9 Kjetså (x rv. 42) – Kristiansand E39 Kristiansand – Mandal


Laste ned ppt "56-tonn for tømmervogntog Even Gulli Tømmerseminaret 2005 24/9 Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google