Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 1 Installering av Windows XP med PXE (netboot) Del 1 – forhåndskonfigurering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 1 Installering av Windows XP med PXE (netboot) Del 1 – forhåndskonfigurering."— Utskrift av presentasjonen:

1 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 1 Installering av Windows XP med PXE (netboot) Del 1 – forhåndskonfigurering og distribusjon av image Elisabeth Høidal Strøm Usit/sas/os

2 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 2 XP-PXE-prosjektet, status Under utvikling siden i sommer. Mange involverte, både fra usit/pcadm og lokale enheter. Ferdig en versjon for oppsett av kontormaskiner, termstuer, laptop’er og hjemmemaskiner. Senere: nedlåste maskiner, semregmaskiner, o.l

3 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 3 Formål Effektivisere drift og oppsett av windows XP. Standarisere verktøy og distribusjon for å få et mer enhetlig tilbud og driftsstruktur. Tanken er å ha en grunninstallasjon som inkluderer mest mulig vanlig programvare. Samtidig åpen for å kunne bygges videre på av lokale it-ansvarlige Overordnet mål: få ned den totale tid på installasjon, vedlikehold og drift av arbeidsstasjoner.

4 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 4 Gangen i løsningen 2 delt installasjonsprosess: Prestaging eller forhåndskonfigurering av maskinen Selve installasjonen

5 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 5 Forhåndskonfigurering Det er nødvendig å registrere endel verdier for maskinen for at installasjonen skal kjøre automatisk. Dataene blir lagret på \\wsh\us$\pxe\data under et filnavn som baseres på tegnene i MAC-adressen til maskinen. Registrering av disse verdiene kan gjøres på flere måter. Kan kjøres fra lokal maskin, fra remote maskin, fra DOS og fra tivoli.

6 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 6 Måter å registrere verdiene (1) GUI som ligger på: \\ulrik\us$\pxe\pxeinfo.bat (kan kjøres med local opsjon). \\ulrik\us$\pxe\pxeinfo.bat I første vindu velges hvilken maskintype som skal installeres.

7 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 7 Pxeconf GUI: GUI (lokal maskin), vil få opp MAC-adresse + noen verdier automatisk GUI (remote maskin), likt som for lokal maskin, men ingen verdier kommer opp automatisk. I dos, kan fylle inn verdiene (eventuelt forandre) i begynnelsen av installasjonen.

8 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 8 Hvilke verdier er nødvendige? MACadresse, vi bruker de 11(DOS standard 8+3) siste tegnene i MAC adressen til å identifisere maskinen. Maskinnavn, må eksistere i DNS når GUIet blir kjørt, (m.a.o at vi ikke støtter DHCP). Maskinnavnet gir også senere IP- adressen som maskinen får tildelt under installasjonen. Kontaktperson, mailadresse, helst til en mailingliste til it- ansvarlige for maskinen. Maskintype, hva maskinen er tenkt brukt til (kontor, hjemme, laptop, termstue, eventuelt flere typer senere)

9 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 9 Hvilke verdier er valgfrie? Admingruppe, NT-filgruppe som skal legges inn som lokal administrator på maskinen. (eneste måte for lokal IT å komme inn på maskinen som administrator.) Tilpasningsfil, gir mulighet for å lage egne script som kan kjøres til slutt i installasjonen. Tivoli Endpoint, for å la maskinen bli med i tivoli. (må ha tivolikurs for dette) Tivoli profil, et script som du som IT-ansvarlig har skrevet for maskinen (distribuere programvare, utføre tasker på nyinstallert maskin automatisk.)

10 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 10 Selve installasjonen, hva kreves? DHCP på subnettet. BIOS og nettverkskort på maskinene må støtte PXE. Hvis dette ikke kan oppfylles er det mulig å generere en bootdisk istedet.

11 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 11 DHCP på subnettet For at PXE boot skal fungere må det være en DHCP-server på subnettet. Kan gjøres på to måter: 1)Egen DCHP-server. 2)Forwarding av DHCP-trafikk til usits DHCP- server fra det aktuelle subnett.

12 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 12 1) Egen DHCP-server: Kort oppsummering: Det må være den eneste DHCP-serveren på subnettet. Det må også gå en tftpserver på DHCP-serveren. Det må ligge noen filer på /tftpboot/ -området (ntldr, startrom.com og startrom.n12). Disse filene må være lesbare for verden. Det må legges inn noen linjer med PXE-spesifikk info i filen /etc/dhcpd.conf på DHCP-serveren.

13 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 13 2) Forwarding av DHCP. Hvis det er uønsket/ikke anledning til å sette opp egen DHCP-server. Skaffe en range av sammenhengende ip'er på subnettet sitt. (Disse kan allokeres ved å sende mail med forespørsel til unix-drift@usit.uio.no). Send mail til pxe-core@usit.uio.no med den aktuelle rangen av ip'er. Vi konfigurerer DHCP-serveren (pusher.uio.no) til å dele ut disse adressene til det aktuelle subnettet.

14 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 14 Selve installasjonen, før image Maskinen booter via PXE. Den får et random navn, får tak i en midlertig ip-adresse og en initiell bootfil. (Eventuelt kan det bootes fra en diskett som tilsvarer den bootfilen som deles ut ved netboot). Maskinen booter i DOS med autodetection av nettkort. Det kommer opp ett grafisk GUI med maskininformasjon, man kan eventuelt oppdatere verdiene om maskinen her. XP-imaget blir hentet fra nettverksshare (ligger på serimne) og lagt på harddisken med Ghost.

15 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 15 Dokumentasjon http://www.usit.uio.no/it/pc/pxe/


Laste ned ppt "© UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 1 Installering av Windows XP med PXE (netboot) Del 1 – forhåndskonfigurering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google