Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

6.4.05 Vibeke Bjarnø Fagdag LU - UTVIKLINGSARBEID OG FORMIDLING.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "6.4.05 Vibeke Bjarnø Fagdag LU - UTVIKLINGSARBEID OG FORMIDLING."— Utskrift av presentasjonen:

1 6.4.05 Vibeke Bjarnø Fagdag LU - UTVIKLINGSARBEID OG FORMIDLING

2 6.4.05 Vibeke Bjarnø Hvorfor er utviklingsaspektet så viktig i vår FoUog hva er gode formidlingskanaler? Holde oss faglig oppdatert, prege profesjonsutviklingen Holde oss faglig oppdatert, prege profesjonsutviklingen Utdanningsløp er kollektive prosesser Utdanningsløp er kollektive prosesser Det å engasjere kollektiver = utviklingsarbeid Det å engasjere kollektiver = utviklingsarbeid Utviklingsarbeid inviterer og motiverer til forksning Utviklingsarbeid inviterer og motiverer til forksning Førstelektorprogrammet, institusjonell forankring Førstelektorprogrammet, institusjonell forankring

3 6.4.05 Vibeke Bjarnø Hvordan definerer HiO FoU- begrepet, og da utviklingsarbeid spesielt? ”..Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap…” ”..Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap…” FoU omfatter både forskning og nyskapende utviklingsarbeid. Videre uttrykkes det at HiO: ”…vil legge vekt på at gode utviklingsprosjekter skal betraktes som fullverdige FoU-tiltak. For å regnes som FoU-tiltak, må imidlertid virksomheten være systematisk, og det stilles krav om faglig kvalitet og relevans. Det må foreligge en beskrivelse av prosjektet, med opplysninger om målsetting, metodikk, framdrift og dokumentasjon. Resultatene må gjøres tilgjengelige.” FoU omfatter både forskning og nyskapende utviklingsarbeid. Videre uttrykkes det at HiO: ”…vil legge vekt på at gode utviklingsprosjekter skal betraktes som fullverdige FoU-tiltak. For å regnes som FoU-tiltak, må imidlertid virksomheten være systematisk, og det stilles krav om faglig kvalitet og relevans. Det må foreligge en beskrivelse av prosjektet, med opplysninger om målsetting, metodikk, framdrift og dokumentasjon. Resultatene må gjøres tilgjengelige.” HiO definerer utviklingsarbeid som en: ” en systematisk virksomhet som anvender eksisterende kunnskap fra forskning og praktisk erfaring for å utvikle nye eller vesentlig forbedrede materialer, produkter eller innretninger, eller å innføre nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester.” HiO definerer utviklingsarbeid som en: ” en systematisk virksomhet som anvender eksisterende kunnskap fra forskning og praktisk erfaring for å utvikle nye eller vesentlig forbedrede materialer, produkter eller innretninger, eller å innføre nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester.” http://www.hio.no/content/view/full/20527 http://www.hio.no/content/view/full/20527 http://www.hio.no/content/view/full/20527

4 6.4.05 Vibeke Bjarnø Foreløpig konklusjon: F’en og U’en – hånd i hånd I HiOs strategiplaner er forskning og utviklingsarbeid likeverdige I HiOs strategiplaner er forskning og utviklingsarbeid likeverdige Hva er forskjellen? Hva er forskjellen? For å kunne drive et vellykket utviklingsarbeid må en også forske – Problemstilling, målformuleringer, teoretisk forankring, metodisk tilnærming, refleksjon og dokumentasjon For å kunne drive et vellykket utviklingsarbeid må en også forske – Problemstilling, målformuleringer, teoretisk forankring, metodisk tilnærming, refleksjon og dokumentasjon Kan vi da drive med utviklingsarbeid uten å forske? Kan vi da drive med utviklingsarbeid uten å forske?

5 6.4.05 Vibeke Bjarnø Førstelektor versus førsteamanuensis Likeverdige stillingskategorier på papiret Likeverdige stillingskategorier på papiret Viktig å skille – ellers kan de som arbeider med førstelektorkvalifisering og utviklingsarbeid bli sett på som et B-lag sammenlignet med de som tar doktorgrad Viktig å skille – ellers kan de som arbeider med førstelektorkvalifisering og utviklingsarbeid bli sett på som et B-lag sammenlignet med de som tar doktorgrad Gjennomgå de stadig snevrere kriteriene for ”tellende” dokumentasjon Gjennomgå de stadig snevrere kriteriene for ”tellende” dokumentasjon Unngå av FRIDA ”skviser” U’en Unngå av FRIDA ”skviser” U’en

6 6.4.05 Vibeke Bjarnø Hva er forskjellen på… Anvendt forskning og dokumentert utviklingsarbeid? Anvendt forskning og dokumentert utviklingsarbeid? Faglige forskjeller? Faglige forskjeller? Metodiske forskjeller? Metodiske forskjeller? Politiske forskjeller? Politiske forskjeller? Økonomiske forskjeller? Økonomiske forskjeller? Annet? Annet?

7 6.4.05 Vibeke Bjarnø Utdanning – utvikling - forskning Tre sider av samme sak Tre sider av samme sak Forskning bunner ofte ut i utviklingsarbeid og omvendt Forskning bunner ofte ut i utviklingsarbeid og omvendt Førstelektor bredde Førstelektor bredde Førsteamanuenser dybde Førsteamanuenser dybde Begge like viktige! Begge like viktige!

8 6.4.05 Vibeke Bjarnø Et eksempel – Høgskolen i Agder - Sigbjørn Hernes Vurdering av Ikke godkjente/godkjente vitenskapelige dokumenter ved Høgskolen i Agder: Vurdering av Ikke godkjente/godkjente vitenskapelige dokumenter ved Høgskolen i Agder: http://ansatte.hil.no/hernes/bibliometri/HiAlle.html Simulering av forskningsfinansiering - statlige høgskoler Simulering av forskningsfinansiering - statlige høgskoler http://ansatte.hil.no/hernes/bibliometri/FoU2003.html


Laste ned ppt "6.4.05 Vibeke Bjarnø Fagdag LU - UTVIKLINGSARBEID OG FORMIDLING."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google