Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagdag LU - UTVIKLINGSARBEID OG FORMIDLING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagdag LU - UTVIKLINGSARBEID OG FORMIDLING"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagdag LU - UTVIKLINGSARBEID OG FORMIDLING
Vibeke Bjarnø

2 Hvorfor er utviklingsaspektet så viktig i vår FoU
Hvorfor er utviklingsaspektet så viktig i vår FoU og hva er gode formidlingskanaler? Holde oss faglig oppdatert, prege profesjonsutviklingen Utdanningsløp er kollektive prosesser Det å engasjere kollektiver = utviklingsarbeid Utviklingsarbeid inviterer og motiverer til forksning Førstelektorprogrammet, institusjonell forankring Vibeke Bjarnø

3 Hvordan definerer HiO FoU-begrepet, og da utviklingsarbeid spesielt?
”..Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap…” FoU omfatter både forskning og nyskapende utviklingsarbeid. Videre uttrykkes det at HiO: ”…vil legge vekt på at gode utviklingsprosjekter skal betraktes som fullverdige FoU-tiltak. For å regnes som FoU-tiltak, må imidlertid virksomheten være systematisk, og det stilles krav om faglig kvalitet og relevans. Det må foreligge en beskrivelse av prosjektet, med opplysninger om målsetting, metodikk, framdrift og dokumentasjon. Resultatene må gjøres tilgjengelige.” HiO definerer utviklingsarbeid som en: ” en systematisk virksomhet som anvender eksisterende kunnskap fra forskning og praktisk erfaring for å utvikle nye eller vesentlig forbedrede materialer, produkter eller innretninger, eller å innføre nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester.” Vibeke Bjarnø

4 Foreløpig konklusjon: F’en og U’en – hånd i hånd
I HiOs strategiplaner er forskning og utviklingsarbeid likeverdige Hva er forskjellen? For å kunne drive et vellykket utviklingsarbeid må en også forske – Problemstilling, målformuleringer, teoretisk forankring, metodisk tilnærming, refleksjon og dokumentasjon Kan vi da drive med utviklingsarbeid uten å forske? Vibeke Bjarnø

5 Førstelektor versus førsteamanuensis
Likeverdige stillingskategorier på papiret Viktig å skille – ellers kan de som arbeider med førstelektorkvalifisering og utviklingsarbeid bli sett på som et B-lag sammenlignet med de som tar doktorgrad Gjennomgå de stadig snevrere kriteriene for ”tellende” dokumentasjon Unngå av FRIDA ”skviser” U’en Vibeke Bjarnø

6 Hva er forskjellen på… Anvendt forskning og dokumentert utviklingsarbeid? Faglige forskjeller? Metodiske forskjeller? Politiske forskjeller? Økonomiske forskjeller? Annet? Vibeke Bjarnø

7 Utdanning – utvikling - forskning
Tre sider av samme sak Forskning bunner ofte ut i utviklingsarbeid og omvendt Førstelektor bredde Førsteamanuenser dybde Begge like viktige! Vibeke Bjarnø

8 Et eksempel – Høgskolen i Agder - Sigbjørn Hernes
Vurdering av Ikke godkjente/godkjente vitenskapelige  dokumenter ved Høgskolen i Agder: Simulering av forskningsfinansiering - statlige høgskoler Vibeke Bjarnø


Laste ned ppt "Fagdag LU - UTVIKLINGSARBEID OG FORMIDLING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google